Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURA WERYFIKACJI WNIOSKÓW DZAIŁANIE 1.1, 1.2 NOWY TOMYŚL 13 listopada 2007r. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURA WERYFIKACJI WNIOSKÓW DZAIŁANIE 1.1, 1.2 NOWY TOMYŚL 13 listopada 2007r. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)"— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURA WERYFIKACJI WNIOSKÓW DZAIŁANIE 1.1, 1.2 NOWY TOMYŚL 13 listopada 2007r. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Priorytet I

2 Nabór wniosków Ocena formalna 30 dni Ocena formalna 30 dni Ocena merytoryczna 60 dni Ocena merytoryczna 60 dni Ocena negatywna 10 dni Ocena negatywna 10 dni Uzupełnienie 5 dni Uzupełnienie 5 dni Wyjaśnienia 4 dni Wyjaśnienia 4 dni Informacja o wynikach oceny formalnej Informacja o wynikach oceny formalnej Opinia eksperta 14 dni Opinia eksperta 14 dni Lista rankingowa PROCEDURA WERYFIKACJI WNIOSKÓW DZIAŁANIA 1.1, 1.2

3 Powiadomienie Beneficjenta 10 dni Powiadomienie Beneficjenta 10 dni Dostarczenie załączników Uchwała Zarządu 10 dni Uchwała Zarządu 10 dni Uzupełnienie 5 dni Uzupełnienie 5 dni Brak załączników 10 dni Brak załączników 10 dni Weryfikacja załączników PROCEDURA WERYFIKACJI WNIOSKÓW DZIAŁANIA 1.1, 1.2

4 Weryfikacja BOF 3 dni Weryfikacja BOF 3 dni Przesłanie danych do umowy 10 dni Przesłanie danych do umowy 10 dni Podpisanie umowy przez Instytucje Zarządzającą 40 dni Podpisanie umowy przez Instytucje Zarządzającą 40 dni Uzupełnienie 7 dni Uzupełnienie 7 dni Badanie limitu alokacji PROCEDURA WERYFIKACJI WNIOSKÓW DZIAŁANIA 1.1, 1.2

5 Podpisanie umowy przez Instytucje Zarządzającą 40 dni Podpisanie umowy przez Instytucje Zarządzającą 40 dni Podpisanie umowy przez Beneficjenta Brak podpisu Beneficjenta 14 dni Brak podpisu Beneficjenta 14 dni PROCEDURA WERYFIKACJI WNIOSKÓW DZIAŁANIA 1.1, 1.2

6 PROCEDURA ODWOŁAWCZA WINOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY PROTEST PROCEDURA ODWOŁAWCZA DZIAŁANIA 1.1, 1.2

7 PROTEST może dotyczyć każdego etapu oceny projektu protest może wnieść każdy wnioskodawca, którego wniosek nie został wyłoniony do dofinansowania protest może zostać wniesiony, gdy wnioskodawca może przedstawić uzasadnione stanowisko, iż w trakcie oceny popełniono błąd, mający wpływ na wynik oceny protest należy złożyć w terminie 14 dni do Wojewody za pośrednictwem DRG

8 PROCEDURA ODWOŁAWCZA DZIAŁANIA 1.1, 1.2 WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY może zostać złożony w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu we wniosku można wskazać tylko te przesłanki, które uprzednio znalazły się w proteście wniosek należy złożyć bezpośrednio do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

9 www.wrpo.wielkopolskie.pl e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROCEDURA WERYFIKACJI WNIOSKÓW DZAIŁANIE 1.1, 1.2 NOWY TOMYŚL 13 listopada 2007r. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google