Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. REGULAMIN PRACY Komisji Oceny Projektów przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1642/III/08 z dnia 24.06.2008 r. z późn. zm. Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wrocław, 2 2.11. 2012

3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 LISTA EKSPERTÓW W RAMACH RPO WD Lista Ekspertów jest tworzona w ramach dwóch stopni specjalizacji: Eksperci I stopnia (dawni asesorzy) Eksperci II stopnia (dawni eksperci) Eksperci są powoływani na Listę Ekspertów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego

4 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ZADANIA EKSPERTÓW I STOPNIA W RAMACH RPO WD Udział w pracach Komisji Oceny Projektów dla trybu konkursowego i systemowego Wydanie dodatkowej opinii m. in. na wniosek innego eksperta - w przypadku projektu skomplikowanego, interdyscyplinarnego, łączącego różne dziedziny specjalistycznej wiedzy

5 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ZADANIA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do IZ RPO WD Opiniowanie wniosków w ramach procedury odwoławczej prowadzonej przez IZ RPO WD Merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie projektów, przekazanych do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia przez IZ RPO WD protestów i odwołań wnioskodawców Merytoryczna ocena wniosków, w przypadku ich modyfikacji przez Beneficjenta przed lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu

6 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 SKŁAD KOMISJI OCENY PROJEKTÓW 1.Przewodniczący KOP oraz jego Zastępcy 2.Protokolanci 3.Eksperci I stopnia dokonujący oceny merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabory w trybie konkursowym i systemowym 4.Eksperci II stopnia dokonujący oceny merytorycznej projektów indywidualnych wymienionych w IWIPK RPO WD którzy potwierdzili gotowość do oceny, dyspozycyjność w okresie planowanym na przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosku oraz brak konfliktu interesów w stosunku do wniosków złożonych w ramach naboru

7 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ZASADA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI Eksperci powołani do merytorycznej oceny projektu są zobowiązani do podpisania deklaracji poufności oraz deklaracji bezstronności przed otrzymaniem wniosku do oceny/wydania opinii. W przypadku odmowy podpisania deklaracji lub zgłoszenia występowania konfliktu interesu, następuje wykluczenie osoby z oceny danego projektu i zastąpienie innymi osobami. Konfliktem interesów jest zagrożenie bezstronności i obiektywizmu przy ocenie wniosku zgodnie z zapisami wzoru deklaracji bezstronności.

8 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 RAMOWY HARMONOGRAM POWOŁANIA I PRAC KOP TRYB SYSTEMOWY I KONKURSOWY Zaproszenie do składania wniosków Ogłoszenie o naborze Składanie wniosków o dofinansowanie (min 30 dni) Ocena formalna (max 30 dni) Ocena merytoryczna (max 70 dni) Wybór projektów przez ZWD 14 dni Powołanie KOP Stwierdzenie gotowości do oceny i dyspozycyjności Posiedzenia robocze KOP – losowanie ekspertów Ocena wniosków przez KOP

9 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ogólne informacje o wniosku sekcje kryteriów merytorycznych zdarzenia wynik oceny (dla kryteriów kluczowych) opinia STRUKTURA FORMULARZA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

10 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ZASADY PODPISYWANIA UMÓW NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ umowa o dzieło podpisywana z osobą fizyczną obowiązek dostarczenia oświadczenia do celów podatkowych przed podpisaniem umowy wysokość wynagrodzenia: 600 zł brutto za ocenę projektu zgłoszonego w trybie konkursowym lub systemowym 1200 zł brutto za projektu zgłoszonego w trybie indywidualnym połowa wynagrodzenia podstawowego za wydanie opinii do projektu oraz za powtórną ocenę projektu w wyniku jego modyfikacji rachunek może być wystawiony: po zakończeniu oceny merytorycznej projektu (podpisaniu raportu z oceny wniosku) płatność w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku

11 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 11 Anna Strączek Tel: ( 071) 776-96-61 astraczek@umwd.pl Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław www.rpo.dolnyslask.pl Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję za uwagę

12 12


Pobierz ppt "1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google