Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny – królowa metod aktywnych

Коpie: 1
Projekt edukacyjny – królowa metod aktywnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny – królowa metod aktywnych"— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny – królowa metod aktywnych
Opracowała: Joanna Dembowa

2 Definicja Projekt to metoda polegająca na tym, że uczniowie, w oparciu o przyjęte wcześniej założenia, mają szansę samodzielnego zaplanowania, stworzenia i prezentacji większego przedsięwzięcia.

3 Cechy charakterystyczne projektu
uczeń pozostaje w centrum procesu kształcenia, a nauczyciel oferuje jedynie wsparcie i poradę treści nauczania zawarte w projekcie znajdują się w centrum zainteresowań ucznia projekt łączy wiedzę teoretyczną z praktyką

4 kształtuje u uczących się takie cechy jak: zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie, umiejętność podejmowania decyzji grupowych, rozwiązywania konfliktów, szukania kompromisów oraz dyskutowania. wymaga od uczącego się zaangażowania różnych umiejętności : np. obsługi komputera, kamery, znajomości języka obcego

5 Cechy dobrych projektów edukacyjnych
temat bliski uczniom wyraźne cele ustalone wspólnie z uczniami dobra instrukcja interdyscyplinarność równoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności

6 dominacja pracy zespołowej nad indywidualną
szczegółowy terminarz pracy jasny podział odpowiedzialności publiczna prezentacja rezultatów

7 Rodzaje projektów Projekt badawczy
Polega na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach. Jego rezultaty mają charakter różnego rodzaju opracowań, które uczniowie przygotowują, a następnie prezentują w zawartych w instrukcji warunkach.

8 Projekt działania lokalnego
Polega na podjęciu jakiejś akcji w środowisku lokalnym ( także w samej szkole).

9 Projekt w czterech krokach

10 1. Przygotowanie etap wstępny , w którym nauczyciel określa zakres tematyczny, zbiera pomysły, próbuje sprowokować uczniów do zainicjowania działań

11 2. Planowanie wybór tematu( bądź tematów) – wspólnie z uczniami
opracowanie instrukcji ( cele, tematy szczegółowe, zadania dla uczniów , terminy, źródła, sposób i czas prezentacji, kryteria oceny projektu)

12 3. Działanie realizacja projektu w poszczególnych grupach , bądź indywidualnie ( na zajęciach i poza szkołą) konsultacje z nauczycielem

13 4. Prezentacja i ocena czas prezentacji musi być jednakowy dla wszystkich grup. odbiorcami projektu mogą być pozostali uczniowie i inne zaproszone osoby.

14 Kilka zasad oceniania projektu:
Należy uwzględnić w ocenie realizację celów. Kryteria oceny powinny być znane od początku pracy nad projektem. Decyzja o postawieniu konkretnej oceny powinna być wynikiem dyskusji z uczniami. Należy uwzględnić samoocenę dokonaną przez uczniów, jak też włączyć ich w ocenę projektów prezentowanych przez innych. Ocenianie ma prowadzić do sformułowania wniosków na przyszłość, np. Co zostało zrobione dobrze? Co należy poprawić? Co sprawiało trudności?

15 Przykładowe formy prezentacji projektów:
album ilustrowany zdjęciami, wykresami, szkicami, mapkami, relacjami pisemnymi; plakat, collage, inna forma plastyczna; książka, broszura, ulotka, gazetka; prezentacją doświadczenia przygotowanego i wykonanego przez uczniów prezentacja multimedialna, wytwory techniczne; szkolna lub międzyszkolna wystawa, festiwal, „targowisko” prac uczniów; relacja z ciekawej wycieczki, przedstawienie teatralne, inscenizacja; edukacyjna gra plenerowa (uliczna lub szkolna).

16 Wady i zalety projektu

17 Plusy: integruje uczniów i uczy ich współpracy, rozwiązywania konfliktów oraz poszukiwania kompromisu, słabi uczniowie uczą się od zdolniejszych, wszyscy są odpowiedzialni za siebie i innych, uczniowie mają możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności ponadprogramowych, uczniowie mogą dzielić się własnymi pomysłami dotyczącymi realizacji projektu, nauczyciel ma okazję lepszego poznania uczniów, ich predyspozycji, zamiłowań oraz zdolności.

18 Minusy: brak zaangażowania uczniów niechętnych (wykorzystywanie kolegów), tendencja lepszych uczniów do dominacji i niedopuszczanie do głosu słabszych, trudności w licznych klasach z dyscypliną i monitorowaniem pracy uczniów.

19 Ocena projektu powinna uwzględniać:
realizację tematu ( sposób opracowania materiałów) terminowość sposób prezentacji współpracę w grupie

20 Literatura: D. Gołębniak „Uczenie metodą projektów” WSiP
Judy Harris Helm „Lilian G. Katz „ Mali badacze – metoda projektów w edukacji elementarnej”, CODN 2003 K. Rau , E. Ziętkiewicz „Jak aktywizować uczniów” G&P 2000


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny – królowa metod aktywnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google