Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczestnicy projektu: uczniowie klasy II gimnazjum Nauczyciel prowadzący: Magdalena Terpiłowska 1 MOJA SZKOŁA – DAWNIEJ I DZIŚ Gimnazjum Specjalne Nr 5.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczestnicy projektu: uczniowie klasy II gimnazjum Nauczyciel prowadzący: Magdalena Terpiłowska 1 MOJA SZKOŁA – DAWNIEJ I DZIŚ Gimnazjum Specjalne Nr 5."— Zapis prezentacji:

1 Uczestnicy projektu: uczniowie klasy II gimnazjum Nauczyciel prowadzący: Magdalena Terpiłowska 1 MOJA SZKOŁA – DAWNIEJ I DZIŚ Gimnazjum Specjalne Nr 5 w Chełmie

2 2 Cele projektu: Uczniowie: Uświadomią sobie rolę i znaczenie szkoły w życiu każdego ucznia. Włączą się aktywnie w obchody Święta Szkoły. Poznają historię, tradycje oraz współczesną rolę szkoły w środowisku lokalnym. Zgromadzą, przeanalizują i zweryfikują informacje dotyczące historii powstania i rozwoju szkoły do czasów współczesnych. W twórczy sposób opracują zebrane informacje na temat szkoły i zaprezentują swoją pracę w różnych formach: folder, prezentacja multimedialna, konkursy. Kształcą umiejętność posługiwania się technologią informacyjną: wykonanie i obróbka zdjęć, wyszukiwanie informacji w Internecie, przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point, praca z programem Word.

3 3 Projekt: Moja szkoła dawniej i dziś zrealizowany został w Gimnazjum Specjalnym Nr 5 w Chełmie. Uczniowie klasy II postanowili aktywnie włączyć się w obchody jubileuszu 45-lecia istnienia swojej szkoły. Ponieważ projekt realizowany był w szkole specjalnej nauczyciel określił jego główne założenia i cele, na podstawie propozycji uczniów określił zadania do realizacji, podzielił uczniów na grupy oraz bacznie nadzorował pracę uczniów. Głównym zamierzeniem projektu było wzbudzenie zainteresowania uczniów historią i tradycjami szkoły poprzez samodzielne gromadzenie, analizowanie i weryfikowanie informacji zawartych w kronikach szkoły, dokumentach, na stronie internetowej szkoły oraz w innych źródłach informacji wyszukanych przez uczniów. Uczniowie mieli też dokonać oceny współczesnego życia szkoły poprzez analizę działań uczniów i nauczycieli. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zagadnienia: 1. Historia naszej szkoły. 2. Patron szkoły - Maria Grzegorzewska. 3. Tradycje szkolne. 4. Szkoła we wspomnieniach absolwentów i nauczycieli. 5. Funkcja i rola szkoły w środowisku lokalnym. 6. Współczesne wartości i zasoby szkoły.

4 GOOGLE – wyszukiwanie informacji, MICROSOF WORD – przygotowywanie dokumentacji projektu, GIMP – obróbka zdjęć, PROGRAM POWER POINT – przygotowywanie prezentacji multimedialnych, SKANER – skanowanie zdjęć z kronik szkolnych, APARAT CYFROWY – wykonywanie zdjęć. Narzędzia i programy komputerowe dostosowane zostały do możliwości uczniów upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym. 4 Narzędzia i programy komputerowe wykorzystane w projekcie

5 5 Grupa II: Andrzej – lider Judytka Damian W. Adrian Zadanie: Przygotowanie konkursu wiedzy: Wiem wszystko o mojej szkole Grupa I: Agnieszka – lider Kasia Marek Ernest Zadanie: Przygotowanie prezentacji multimedialnej: Z kart historii szkoły Grupa III: Łukasz – lider Asia Grzesiek Przemek Zadanie: Przygotowanie prezentacji multimedialnej: Jeden dzień z życia szkoły Grupa IV: Tomek – lider Darek Agnieszka Dż. Damian Zadanie: Opracowanie folderu: Moja szkoła

6 6 Prezentacja zadań. Uczniowie gromadzą materiały.Praca nad selekcją informacji.

7 stworzyłam warunki pracy dla uczniów – zaproponowałam temat projektu, podzieliłam uczniów na grupy, wspólnie z uczniami dokonałam przydziału zadań poszczególnym grupom i uczniom, towarzyszyłam uczniom w realizacji zadań – monitorowałam pracę grup, organizowałam spotkania konsultacyjne, udzielałam uczniom instrukcji w zakresie wykorzystywania technologii komputerowej – nauczyłam uczniów tworzenia prezentacji multimedialnych, skanowania oraz obróbki zdjęć w programie GIMP, wspierałam uczniów w realizacji zadań – udzielałam duchowego wsparcia w chwilach kryzysowych, wspierałam w rozwiązywaniu konfliktów, organizowałam uczniom dostępu do sali komputerowej, udzielałam uczniom pomocy w zakresie redagowania tekstów, zorganizowałam publiczną prezentację projektu – sala, sprzęt, dokonałam oceny pracy uczniów. 7

8 8 poznanie przez uczniów założeń metody projektu, wybór tematów do realizacji, ustalenie zasad pracy, podział zadań w zespole, zawarcie kontraktu, realizacja zadań projektu: zbieranie i opracowywanie informacji według kart pracy: poszukiwanie materiałów dotyczących historii i współczesnego życia szkoły, przeprowadzanie wywiadów, przygotowywanie konkursu, wykonywanie i obróbka zdjęć, selekcja informacji, tworzenie prezentacji multimedialnych, wykonanie broszury, przygotowanie publicznej prezentacji projektu.

9 1. Prezentacja multimedialna: Z kart historii szkoły 9

10 2. Organizacja konkursu: Wiem wszystko o mojej szkole 10

11 3. Prezentcaja multimedialna: Jeden dzień z życia szkoły. 11

12 4. Broszura: Moja szkoła. 12

13 13 Prezentacja projektu odbyła się 7 maja 2008 r. w świetlicy szkolnej. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja Gimnazjum Nr 5. Prezentację przeprowadzili uczniowie zgodnie ze wcześniej przygotowanym scenariuszem pod kierunkiem i przy pomocy nauczyciela. Na wstępie młodzież przywitała gości, a ja przedstawiłam krótko cele oraz przebieg spotkania. Następnie uczniowie przedstawili efekty swojej pracy, które przybrały formę: Prezentacji multimedialnej: Z kart historii szkoły, Prezentacji multimedialnej: Jeden dzień z życia szkoły, Konkursu wiedzy: Wiem wszystko o mojej szkole, Prezentacji broszury: Moja szkoła. Po prezentacjach uczniowie odpowiadali na pytania gości dotyczące głównie pracy nad realizacją projektu. Na zakończenie uczniowie podziękowali dyrekcji i nauczycielom za pomoc w realizacji projektu (udostępnianie materiałów archiwalnych, wywiady i spotkania).

14 14 Wnioski: Dzięki realizacji projektu uczniowie: 1. czynnie włączyli się w obchody jubileuszu 45-lecia istnienia placówki, 2. poznali historię, tradycje oraz współczesną rolę szkoły w środowisku lokalnym, 3. zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki dziennikarskiej, fotograficznej, komputerowej (przeprowadzanie wywiadów, wykonywanie, skanowanie i obróbka zdjęć, wyszukiwanie informacji w Internecie, praca z programem Word, tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Power Point), 4. doskonalili umiejętności polonistyczne (budowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych), 5. nauczyli się pracy w zespole, 6. mieli możliwość kształtowania wartościowych cech charakteru, 7. zwiększyli poczucie własnej wartości.

15 15 Wypowiedzi uczniów: Nie wiedziałem, że można się bawić i uczyć, Lepiej pracuje się w grupie, Umiem już zrobić prezentację, mogę Pani robić prezentacje na lekcje, Komputer to fajna sprawa, Cieszę się, że dowiedziałam się tylu rzeczy o mojej szkole, To nasza szkoła jest taka stara?

16 16 Co zyskałam realizując projekt? Dogłębnie poznałam metodę projektu. Lepiej poznałam swoich uczniów – ich ograniczenia, ale przede wszystkim możliwości. Polepszyły się moje kontakty z uczniami. Uzmysłowiłam sobie, że metoda projektu jest skuteczna, wyzwala niezwykłą aktywność uczniów i może być stosowana w szkolnictwie specjalnym. Opanowałam podstawy programu GIMP. Zamierzam w przyszłości korzystać z metody projektu, wprowadzić ją do procesu dydaktycznego, gdyż praca tą metodą dała mi dużo satysfakcji.


Pobierz ppt "Uczestnicy projektu: uczniowie klasy II gimnazjum Nauczyciel prowadzący: Magdalena Terpiłowska 1 MOJA SZKOŁA – DAWNIEJ I DZIŚ Gimnazjum Specjalne Nr 5."

Podobne prezentacje


Reklamy Google