Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co słychać Panie Darwinie?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co słychać Panie Darwinie?"— Zapis prezentacji:

1 Co słychać Panie Darwinie?
Barbara Świątek

2 Zawartość prezentacji
Wprowadzenie Zadania Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja

3 Wprowadzenie Ewolucja – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach zachodzących w organizmach zamieszkujących Ziemię. Przebieg i mechanizmy ewolucji opisywane są przez teorie ewolucji. Do najbardziej znanych ewolucjonistów bez wątpienia zaliczamy J.B.Lamarcka i K.Darwina. Przygotowując ten projekt musicie dowiedzieć się kim byli Lamarcki i Darwin. Jak ich teorie zmieniły współczesna biologię? Oraz czy podróż na statku Beagle miała znaczenie w karierze Darwina? Wybierzmy się więc w pasjonującą podróż do przeszłości …

4 Zadania Korzystając ze źródeł internetowych Waszym zadaniem będzie :
Przedstawienie postaci dwóch największych ewolucjonistów Przedstawienie założeń lamarkizmu i darwinizmu Przedstawienie w jaki sposób obie teorie ewolucji wpłynęły na rozwój nauk przyrodniczych Odpowiedź na pytanie czy Wyspy Galapagos i podróż na statku Beagle miały znaczenie w pracy Karola Darwina?

5 Zadania Wasze prace będą prezentowane na lekcji. Każda grupa w ciągu 10 minut zaprezentuje wyniki swojej pracy. Opracujcie wyniki w formie prezentacji PowerPoint i zaprezentujecie ją na forum klasy Na wykonanie zadania macie 4 tygodnie czasu tj. do r.

6 Proces Klasa zostanie podzielona na zespoły 4-osobowe. Każda grupa wybiera swojego lidera – osobę odpowiedzialną za sprawną pracę grupy i poprawne wykonanie zadania. Pracujcie rzetelnie i sumiennie; szukając potrzebnych informacji korzystajcie z podanych w Źródłach adresów. Pamiętajcie, aby przygotowana przez Was prezentacja była ciekawa, wzbogacona o grafikę lub krótkie filmy.

7 Proces Uczniowie grupy klasy 2a i 2d, podzieleni na zespoły przygotowują ten sam temat. W każdej grupie należy wyłonić: Lidera – którego zadanie polega na koordynowaniu pracy w grupie oraz sprawnym przedstawieniu uzyskanych efektów Biologów – detektywów, którzy śledzą i tropią dowody potwierdzające proces ewolucji Grafików – którzy opracowują otrzymane dane i przygotowują prezentację multimedialną.

8 Źródła Definicja ewolucji Dowody ewolucji
Mogą być również inne dostępne źródła, które sami znajdziecie w sieci. Nie zapomnijcie również o informacjach zawartych w książkach.

9 Ewaluacja Każda z grup będzie miała wystawioną ocenę zgodnie z kryteriami zawartymi w tabeli ewaluacyjnej. Taką samą ocenę otrzymają wszyscy uczniowie zespołu. Ważna jest ilość włożonej pracy, jak również ogólne wrażenie.  Punkty uzyskane za prezentację zostaną przeliczone na ocenę zgodnie z tabelą.

10 Ewaluacja 1 - 4 1 – 4 Wymagania Konieczne 1 Podstawowe 2 Dopełniające
3 Wykraczające 4 Punkty Poziom merytoryczny Materiał opracowany pobieżnie, brak podstawowych informacji Opracowanie tematu obejmuje tylko podstawowe informacje Temat zrealizowany poprawnie, bez błędów merytorycznych Opracowane informacje znacznie wykraczają poza założone cele, są poprawne merytorycznie 1 - 4 Jakość przygotowanej prezentacji Przedstawione informacje są niekompletne, prezentacja ma niewłaściwą strukturę i jest nieciekawa graficznie Prezentacja obejmuje większość wymaganych informacji, ale zawiera tylko nieliczne elementy graficzne, brak animacji Prezentacja przejrzysta, ciekawa graficznie, właściwy dobór kolorów Prezentacja bardzo dobrze zaprojektowana, przejrzysta i czytelna, atrakcyjna wizualnie 1 – 4 Umiejętność współpracy W grupie Brak współpracy w grupie Praca indywidualna, niewielki wkład poszczególnych członków grupy Dobra organizacja pracy, współdziałanie w grupie Doskonała organizacja i współpraca całej grupy

11 Ilość zdobytych punktów
Ewaluacja Ilość zdobytych punktów Ocena Bardzo dobry 10 - 9 Dobry 8 - 7 Dostateczny 6 - 4 Dopuszczający 3 – 0 Niedostateczny Za zaprezentowanie wyników pracy grupy można otrzymać od 0 do 2 punktów. Punkty te doliczamy do ogólnej punktacji, co pozwoli wystawić ocenę końcową. Osoby, które uzyskały powyżej 12 punktów, otrzymują ocenę celującą.

12 Brawo - wykonaliście zadania projektu!
Konkluzja Brawo - wykonaliście zadania projektu! Znacie główne teorie ewolucji i ich autorów. Macie świadomość, że w ciągu długiego okresu czasu zmieniał się wygląd Ziemi i gatunki zamieszkujące ją…


Pobierz ppt "Co słychać Panie Darwinie?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google