Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA METODYCZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA METODYCZNA"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA METODYCZNA
SIERPIEŃ 2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102

2 WSPÓŁCZESNY I NOWOCZESNY NAUCZYCIEL
KOMPETENCJE PRAGMATYCZNE GWARANCJĄ EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA

3 WSPÓŁCZESNY I NOWOCZESNY NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL TRADYCYJNY NAUCZYCIEL NOWOCZESNY TRAKTUJE PROGRAM JAKO ZESTAW JEDNAKOWO WAŻNYCH INFORMACJI PRZEKAZUJE WIEDZĘ PROGRAMOWO-PODRĘCZNIKOWĄ PRZYGOTOWUJE PLAN I TREŚĆ LEKCJI PROGRAM JEST MATERIAŁEM KSZTAŁCENIA STOSUJE ZRÓŻNICOWANE METODY KSZTAŁCENIA PLANUJE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ-USTALA CELE ORAZ ELEMENTY TREŚCI PROWADZĄCE DO ICH OSIĄGNIĘCIA

4 WSPÓŁCZESNY I NOWOCZESNY NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL TRADYCYJNY NAUCZYCIEL NOWOCZESNY JAKOŚĆ UCZENIA SIĘ UCZEŃ UJAWNIA POPRZEZ REPRODUKOWANIE WIEDZY PODRĘCZNIKOWEJ W PRACY NAUCZYCIELA DOMINUJĄ METODY WERBALNE JAKOŚĆ UCZENIA SIĘ UCZEŃ WYKAZUJE POPRZEZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TWÓRCZE STOSOWANIE WIEDZY UCZEŃ KORZYSTA Z CAŁEGO BOGACTWA ŚRODKÓW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

5 WSPÓŁCZESNY I NOWOCZESNY NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL TRADYCYJNY NAUCZYCIEL NOWOCZESNY W PROCESIE NAUCZANIA GÓRUJĄ PIERWIASTKI POZNAWCZE A NAUCZANIE I WYCHOWANIE MA CHARAKTER ZAMKNIĘTY EDUKACJA MA CHARAKTER OTWARTY A OBOK SCHEMATÓW JEST W NIEJ DUŻO MIEJSCA NA POCZYNANIA NOWATORSKIE I TWÓRCZE

6 KOMPETENTNI NAUCZYCIELE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
DOSTOSOWUJĄ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA ODPOWIEDNIEJ WIEDZY, KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW DO NATURALNEJ W TYM WIEKU AKTYWNOŚCI DZIECI UMOŻLIWIAJĄ IM POZNANIE ŚWIATA W JEGO JEDNOŚCI I ZŁOŻONOŚCI WSPOMAGAJĄ ICH SAMODZIELNOŚĆ UCZENIA SIĘ INSPIRUJĄ ICH DO WYRAŻANIA WŁASNYCH MYŚLI ORAZ ROZBUDZAJĄ ICH CIEKAWOŚĆ POZNAWCZĄ

7 KOMPETENTNI NAUCZYCIELE W GIMNAZJUM
WPROWADZAJĄ UCZNIÓW W ŚWIAT WIEDZY NAUKOWEJ WDRAŻAJĄ ICH DO SAMODZIELNOŚCI POMAGAJĄ IM W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCEJ KIERUNKU DALSZEJ EDUKACJI I PRZYGOTOWUJĄ DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM

8 KOMPETENTNI NAUCZYCIELE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
WSPOMAGAJĄ PRZYSWOJENIE PRZEZ UCZNIÓW OKREŚLONEGO ZASOBU WIADOMOŚCI NA TEMAT FAKTÓW, ZASAD, TEORII I PRAKTYK POMAGAJĄ UCZNIOM WYKORZYSTYWAĆ ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I POSIADANE WIADOMOŚCI PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW KSZTAŁTUJĄ U UCZNIÓW POSTAWY WARUNKUJĄCE ICH SPRAWNE I ODPOWIEDZIALNE FUNKCJONOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

9 ZADANIA ZAWODU NAUCZYCIELA
ROZWIJANIE SIŁ TWÓRCZYCH I ZDOLNOŚCI MŁODZIEŻY POBUDZANIE AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRAKTYCZNEJ UCZNIÓW POSŁUGIWANIE SIĘ NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANIE DO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

10 MODELOWY NAUCZYCIEL SZKOLNY CECHY I PRZYMIOTY
 EMPATIA  KULTURA  OPTYMIZM  POMYSŁOWOŚĆ  OPIEKUŃCZOŚĆ  MOTYWACJA  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  KONSEKWENCJA  KOMPETENTNOŚĆ  SPRAWIEDLIWOŚĆ  RACJONALNE  DYSCYPLINA MYŚLENIE

11 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz zmienione ramowe plany nauczania obowiązują od: 1 września 2009 r. dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego (gimnazja) oraz szkoły policealne. 1 września 2012 r. dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz IV etapu edukacyjnego - szkoły ponadgimnazjalne: zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea ogólnokształcące.

12 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ
Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

13 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ
Okres obowiązywania podstaw programowych Uwaga: Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego.

14 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ
Od 1 września 2012 r. : szkoła podstawowa - dwie podstawy programowe. gimnazjum – jedna podstawa programowa. liceum ogólnokształcące - dwie podstawy programowe.

15 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ
Rok szkolny trwa średnio tygodni nauki. Podstawa programowa planowana jest na: 32 tygodnie rocznie w szkole podstawowej i gimnazjum. 30 tygodni rocznie w szkole ponadgimnazjalnej.

16 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

17 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wych. 2 września 2013 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2013 r. 3 Ferie zimowe 17 lutego - 2 marca 2014 r. 4 Wiosenna przerwa świąteczna kwietnia 2014 r. 5 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 01 kwietnia 2014 r. 6 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: - część humanistyczna - część mat.-przyrodnicza - część z j. obcego nowożytnego 23 kwietnia 2014 r. (środa) 24 kwietnia 2014 r. (czwartek) 25 kwietnia 2014 r.(piątek) 7 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 25 kwietnia 2014 r. 8 Egzamin maturalny: - część pisemna język polski-pp maja 2014 r. (pon) matematyka maja 2014 r. (wt) język ang.-pp maja 2014 r. ( śr) język ang.-pr maja 2014 r. (śr) język polski-pr maja 2014 r. (czw) matematyka-pr maja 2014 r. (piąt) 9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wych. 27 czerwca 2014 r. 10 Ferie letnie 28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.

18 PRIORYTETY MEN NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

19 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PRZEMYSŁAW JACKOWSKI Tel ODN – ZCEMiP – ul. HOŻA 6


Pobierz ppt "KONFERENCJA METODYCZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google