Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość i przedmioty ekonomiczne Edukacja regionalna w praktyce szkolnej Szczecin, 28.08.2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość i przedmioty ekonomiczne Edukacja regionalna w praktyce szkolnej Szczecin, 28.08.2012r."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość i przedmioty ekonomiczne Edukacja regionalna w praktyce szkolnej Szczecin, 28.08.2012r

2 Od roku 2002 jednym z zadań szkoły określonym w podstawie programowej jest między innymi: zapewnienie uczniom możliwości uzyskania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych, warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym. Dla realizacji tego zadania wprowadzono nowy przedmiot - podstawy przedsiębiorczości, przeznaczając na jego realizację 2 godziny dydaktyczne (SIC) w całym procesie dydaktycznym liczącym 90 godzin. Edukacja regionalna w praktyce szkolnej Szczecin, 28.08.2012r

3 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości www.junior.org.pl ul. Kielecka 1/1 02-504 Warszawa tel. 22 8450881 lub 22 8450876 fax 22 8992986 e-mail: junior@junior.org.pljunior@junior.org.pl Edukacja regionalna w praktyce szkolnej Szczecin, 28.08.2012r

4 Edukacja regionalna w praktyce szkolnej Szczecin, 28.08.2012r Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości kierowane do szkół: PODSTAWOWYCH 1. Od grosika do złotówki GIMNAZJALNYCH 1. Ekonomia na co dzień 2. Przedsiębiorczość 3. Zostań przedsiębiorczym PONADGIMNAZJALNYCH 1. Banki w akcji 2. Dzień przedsiębiorczości 3. Moje finanse 4. Podstawy przedsiębiorczości 5. Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo 6. Zarządzanie firmą

5 Edukacja regionalna w praktyce szkolnej Szczecin, 28.08.2012r Program Od grosika do złotówki adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w Programie są unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertą wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie, stanowiących interesujący początek edukacji ekonomicznej. Program ma na celu: - ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu, - umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych, - wspomaganie ich samodzielności uczenia się, - inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów, - rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

6 Program Od grosika do złotówki został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Podejmowane w ramach Programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, a stawiane dzieciom zadania umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do realizacji zamierzonych celów. Edukacja regionalna w praktyce szkolnej Szczecin, 28.08.2012r

7 Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej, treści nauczania, zawarte w projekcie Od grosika do złotówki, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną. Dzięki temu nauczyciel, za zgodą dyrekcji i rodziców, może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny Dziennik podróży, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań. Edukacja regionalna w praktyce szkolnej Szczecin, 28.08.2012r

8 Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. Porozmawiaj ze mną, czy reklama ma wpływ na nasze zakupy. W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów. Podróżując po Galaktyce Oszczędzania, opracowują strategie działań, aby nie dać się wciągnąć do czarnej dziury, która pochłania wszystkie finanse. Edukacja regionalna w praktyce szkolnej Szczecin, 28.08.2012r

9 Działania podejmowane przez uczestników przewidują także zaangażowanie rodziców, którzy pełnią funkcję konsultantów. Nauczyciele przygotowują rodziców do pracy z uczniami podczas spotkania, w ramach którego wprowadzają ich w tematykę zajęć. W realizacji programu biorą udział wolontariusze - konsultanci z Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, których zadaniem jest dostarczenie uczniom informacji na wybrane tematy oraz uczestniczenie w procesie oceniania zadań wykonywanych przez uczniów. Stanowią oni również dla uczniów godny wzór do naśladowania oraz wspierają nauczycieli w promowaniu postaw przedsiębiorczych wśród uczniów. Edukacja regionalna w praktyce szkolnej Szczecin, 28.08.2012r


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość i przedmioty ekonomiczne Edukacja regionalna w praktyce szkolnej Szczecin, 28.08.2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google