Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M. Bandurska; A. Chrzanowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M. Bandurska; A. Chrzanowska"— Zapis prezentacji:

1 M. Bandurska; A. Chrzanowska
„bez pracy nie ma kołaczy…” BEZROBOCIE M. Bandurska; A. Chrzanowska

2 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Co na rzeczy? Bezrobocie - definicja Rodzaje bezrobocia Miary bezrobocia Fazy bezrobocia Teorie przyczyn bezrobocia Sposoby zapobiegania bezrobociu Instytucje wspierające poszukujących pracy M. Bandurska; A. Chrzanowska

3 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Podstawowe pojęcia Bezrobocie – sytuacja, w której przy danych płacach występuje na rynku pracy nadwyżka podaży pracy nad popytem na pracę Bezrobotny musi: pozostawać bez pracy aktywnie poszukiwać pracy być gotowym do jej podjęcia na ogólnie obowiązujących warunkach M. Bandurska; A. Chrzanowska

4 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Struktura zasobów na rynku pracy M. Bandurska; A. Chrzanowska

5 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Rodzaje bezrobocia frykcyjne strukturalne koniunkturalne (cykliczne) sezonowe dobrowolne przymusowe M. Bandurska; A. Chrzanowska

6 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Miary bezrobocia bezwzględne – różnica między wielkością zasobów siły roboczej a wielkością zatrudnienia U=LF-L względne – tzw. stopa bezrobocia; udział bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo M. Bandurska; A. Chrzanowska

7 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Miary bezrobocia cd.. Naturalna stopa [poziom] bezrobocia: czyli stopa bezrobocia występująca wówczas, gdy rynek pracy jest w równowadze M. Bandurska; A. Chrzanowska

8 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Stopa bezrobocia w Polsce (%) M. Bandurska; A. Chrzanowska

9 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Bezrobocie w Polsce Bezrobocia w Polsce na koniec września 2006 Średnia dla całego kraju – 15,2% % M. Bandurska; A. Chrzanowska

10 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Bezrobocie na świecie M. Bandurska; A. Chrzanowska

11 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Fazy bezrobocia Antycypacja bezrobocia Szok po utracie pracy Wchodzenie w stan bezrobocia i optymizm Pesymizm i rezygnacja Fatalizm i apatia, dopasowanie do sytuacji M. Bandurska; A. Chrzanowska

12 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Teorie przyczyn bezrobocia Neoklasyczna likwidacja bezrobocia według neoklasistów M. Bandurska; A. Chrzanowska

13 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Teorie cd.. Keynesowska Kenyes kenyesiści a neoklasiści M. Bandurska; A. Chrzanowska

14 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Walka z bezrobociem Instrumenty ograniczenia bezrobocia pasywne - zapobieganie ubóstwu. Przede wszystkim zaliczamy tu zasiłki dla bezrobotnych „Czy się stoi, czy się leży, 1000 zł się należy”  M. Bandurska; A. Chrzanowska

15 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Walka z bezrobociem cd.. aktywne: roboty publiczne prace interwencyjne udzielanie kredytów i pożyczek M. Bandurska; A. Chrzanowska

16 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Instytucje wspierające poszukujących pracy Powiatowe Urzędy Pracy Biura Pośrednictwa Pracy Doradcy zawodowi Kluby Pracy Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej M. Bandurska; A. Chrzanowska

17 M. Bandurska; A. Chrzanowska
Koniec dziękujemy za uwagę Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: M. Bandurska; A. Chrzanowska


Pobierz ppt "M. Bandurska; A. Chrzanowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google