Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Recesje i bezrobocie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Recesje i bezrobocie."— Zapis prezentacji:

1 Recesje i bezrobocie

2 Zakłócenia popytowe i podażowe.
Popyt i podaż na rynku pracy; Równowaga na rynku pracy; Bezrobocie: rodzaje i przyczyny Naturalna stopa bezrobocia; Przeciwdziałanie bezrobociu

3 Rynek pracy: popyt i podaż pracy
Krańcowa produkcyjność pracy (MPN): przyrost produkcji wynikający ze zwiększenia zatrudnienia o jednostkę przy danym kapitale produkcyjnym; krańcowa produkcyjność i płace realne płace realne: w = W / P

4 Popyt na pracę

5 Podaż pracy zamienność między dochodem i czasem wolnym;
wzrost płac i efekt substytucyjny (wzrost podaży pracy w wyniku wzrostu dochodów ); wzrost płac i efekt dochodowy (wzrost dochodów zmniejsza podaż pracy);

6 Podaż pracy cd.

7 Równowaga na rynku pracy

8 Bezrobocie pomiar Aktywni zawodowo: pracujący plus bezrobotni
Pracujący: osoby, które w danym tygodniu wykonywały pracę zarobkową lub pomagały przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu działalności gospodarczej (bez wynagrodzenia) nie wykonywały pracy ale były formalnie zatrudnione; Bezrobotni: osoby w wieku 15 – 74, które w danym tygodniu nie były osobami pracującymi ale w ciągu 4 tygodni aktywnie poszukiwały pracy

9 Stopa bezrobocia: bezrobotni/aktywni zawodowo;
stopa zatrudnienia: zatrudnieni w wieku 15 – 74 (w UE 64) / ludność w wieku 15 – 74 (w UE 64) Rodzaje bezrobocia: cykliczne; frykcyjne; strukturalne

10 Równowaga na rynku pracy i bezrobocie:
Dlaczego bezrobocie występuje przy równowadze na rynku pracy: regulacje państwowe: minimalna płaca, warunki zwolnień z pracy;itp. silne związki zawodowe; płace motywacyjne niedostosowania strukturalne

11 Płaca motywacyjna i naturalna stopa bezrobocia

12 Aktywnych zawodowo: 17,2 mln osób Biernych zawodowo: 14,2 mln osób
Dane dla Polski (II kwartał 2009 r.) według: GUS: kwartalna informacja o aktywności zawodowej ludności, o9/2009 Aktywnych zawodowo: 17,2 mln osób Biernych zawodowo: ,2 mln osób Pracujący: 15,8 mln osób Bezrobotni: 1,3 mln osób Współczynnik aktywności zawodowej: 54,7% (aktywni zawodowo / liczba ludności 15 lat i więcej ); Stopa bezrobocia: 7,9 %

13 Recesja i bezrobocie: sztywności na rynku pracy

14 Ograniczanie bezrobocia:
unikanie bezrobocia cyklicznego przez stosowanie aktywnej polityki anty-cyklicznej; programy wspomagające kształcenie i mobilność pracowników; programy zmniejszania bezrobocia strukturalnego.

15 Bezrobocie w niektórych krajach
Źródło: WEO, IMF, September 2009; Polska: GUS, 2009

16 Stopa zatrudnienia w UE
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych: Eurostat 2009


Pobierz ppt "Recesje i bezrobocie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google