Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia polityczna bezrobocia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia polityczna bezrobocia"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia polityczna bezrobocia
Bezrobocie a grupy interesu Katarzyna Witczak Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 2009

2 Podstawowe pojęcia bezrobotny – osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nieucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia bezrobocie - zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

3 Podstawowe pojęcia c.d. stopa bezrobocia – odsetek bezrobotnych w stosunku do siły roboczej grupy interesu – pewna grupa osób wywierających wpływ, najczęściej nielegalny, na politykę państwa w celu uzyskania różnego rodzaju korzyści

4 Rodzaje bezrobocia koniunkturalne (wynika z cykli koniunkturalnych gospodarki, recesja spadek popytu na produkt spadek popytu na pracę) frykcyjne (zmiana pracy na lepszą, zmiana miejsca zamieszkania) strukturalne (popyt na dane usługi zanikł i nie wróci np. usługi przepisywania ksiąg) przymusowe (są chętni do podjęcia pracy za rynkową stawkę lecz pracy nie znajdują) dobrowolne (rynkowa płaca jest za niska i czekają na lepiej płatną ofertę płacy) utajone (zatrudnienie dodatkowego pracownika nie zwiększa produkcji) technologiczne (praca ludzi zastąpiona pracą maszyn) sezonowe (popyt na usługi występuje tylko w pewnych sezonach np. rolnictwo, budownictwo) krótkookresowe (trwa do 3 miesięcy) średniookresowe (trwa od 3 do 6 miesięcy) długookresowe – chroniczne (trwa ponad 12 miesięcy; brak wykształcenia i jakichkolwiek kwalifikacji)

5 Próby wyjaśnienia zjawiska bezrobocia
Keynes * bezrobocie skutkiem niedostatecznego popytu * brak przymusowego bezrobocia w warunkach pełnego popytu * ingerencja państwa i płace minimalne najlepszym rozwiązaniem problemu bezrobocia * teoria wykorzystująca krzywą philipsa monetaryzm * bezrobocie przymusowe skutkiem wprowadzenia płac minimalnych * niedopuszczalna ingerencja państwa w rynek * przy braku ingerencji występuje tylko bezrobocie naturalne (frykcyjne + strukturalne) klasycy * nie ma bezrobocia przymusowego * istnieje tylko bezrobocie frykcyjne i dobrowolne * brak ingerencji państwa i lepsze przewidywania pracowników najlepszą metodą zmniejszania bezrobocia

6 Fiasko teorii Według Mancura Olsona wymienione wcześniej teorie są niekompletne: - funkcjonalność tylko w szczególnych okolicznościach - prawdziwość tylko dla krótkiego okresu - teoria mikroekonomiczna - brak zastosowania w problemach makroekonomicznych - nie uwzględnienie indywidualnych zjawisk i sytuacji

7 Mancur Olson ur. 1932 r. – zm. 1998 r. wybitny amerykański ekonomista
twórca The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities

8 Teoria Mancura Olsona występowanie „koalicji dystrybucyjnych”
występowanie grup interesu jako ważny czynnik wzrostu bezrobocia negatywne skutki oddziaływania grup nacisku

9 Obopólnie korzystne transakcje …
… jako klucz do uporania się z przymusowym bezrobociem.

10 Kto blokuje obopólnie korzystne umowy ? Zorganizowane grupy interesu

11 Przykłady grupy nacisku
PKP – strajk kolejarzy, blokując tory uzyskali dotacje na 2004 rok „Wydajność pracy jest 34 – krotnie mniejsza niż na kolejach japońskich. Po raz kolejny rząd przegrał. Przegrał w starciu z kolejarzami, których jedynym argumentem w walce o uniknięcie 100 tys. zwolnień była skondensowana siła fizyczna.” Adam Fularz

12 Sposoby walki z bezrobociem wg M. Olsona
zwalczanie zorganizowanych grup interesu

13 Ogólne pomysły walki z bezrobociem
ograniczenie roli rządu wprowadzenie ulg podatkowych dla pracodawców utrzymywanie niskich zasiłków dla bezrobotnych szeroka prywatyzacja znoszenie barier administracyjnych (biurokracja, licencje, koncesje, itp.) wytwory grup interesu

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ekonomia polityczna bezrobocia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google