Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U r z ą d S k a r b o w y w P ł o c k u

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U r z ą d S k a r b o w y w P ł o c k u"— Zapis prezentacji:

1 U r z ą d S k a r b o w y w P ł o c k u
JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO? - KROK PO KROKU Opracowali: Iza Ceroń, Jacek Strzeszewski Płock, Grudzień 2009 Urząd Skarbowy w Płocku, ul. 1 Maja 10, Płock,

2 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego
Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku. Od 2007 r. wprowadzono dwie zmiany w sposobie przekazywania 1% podatku. Poszerzono grupę podatników, którzy mogą wspierać OPP 1% należnego podatku dochodowego, o: podatników opodatkowanych wg stawki 19% z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, podatników opodatkowanych wg stawki 19% z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Urząd Skarbowy w Płocku, ul. 1 Maja 10, Płock,

3 Kto może przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego?
Druga zmiana polega na tym, że podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej OPP. W składanym zeznaniu wskazuje organizację, którą chce wesprzeć, podając jej nazwę i numer KRS, a 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego. Kto może przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego? podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku, uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych Urząd Skarbowy w Płocku, ul. 1 Maja 10, Płock,

4 Krok 1. Lista organizacji pożytku publicznego
Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI - Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827). Wymogi formalne organizacji do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego: posiadają status OPP na dzień 30 listopada 2008 r., nie prowadzą działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami, Urząd Skarbowy w Płocku, ul. 1 Maja 10, Płock,

5 Krok 2 – wypełnienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT – 28, PIT – 36, PIT – 36L LUB PIT - 38 W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. PIT – 28, poz ; PIT – 36, poz ; PIT – 36L, poz ; PIT – 37, poz ; PIT – 38, poz. 58 – 60; PIT – 39, poz. 51 – 53. Urząd Skarbowy w Płocku, ul. 1 Maja 10, Płock,

6 Dodatkowe informacje:
Jak przekazać 1%? Dodatkowe informacje: Kwotę 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie ustawowym. W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień. Podatnik nie może podzielić deklarowanej kwoty 1% podatku na kilka organizacji. Po wyliczeniu kwoty podatku, podatnik wskazuje w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten widnieje na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także na stronie Urząd Skarbowy w Płocku, ul. 1 Maja 10, Płock,

7 Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% podatku tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną Organizację Pożytku Publicznego. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Urząd Skarbowy w Płocku, ul. 1 Maja 10, Płock,

8 W poszczególnych zeznaniach przeznaczona jest na ten cel specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”: PIT-28 poz , PIT-36 poz , PIT-36L poz. 108 – 110 , PIT-37 poz. 127 – 129 , PIT poz. 61 – 63, PIT-39 poz. 54 – 56. Urząd Skarbowy w Płocku, ul. 1 Maja 10, Płock,

9 Podstawy prawne: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. Nr 96, poz. 873; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. Nr 144, poz. 930; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 Urząd Skarbowy w Płocku, ul. 1 Maja 10, Płock,


Pobierz ppt "U r z ą d S k a r b o w y w P ł o c k u"

Podobne prezentacje


Reklamy Google