Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminaria magisterskie Studia stacjonarne II stopnia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminaria magisterskie Studia stacjonarne II stopnia"— Zapis prezentacji:

1 Seminaria magisterskie Studia stacjonarne II stopnia
Kierunek Finanse i Rachunkowość

2 1. Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw. Fundusze strukturalne a małe i średnie przedsiębiorstwa. Wspieranie międzynarodowych instytucji finansowych  i pozafinansowych dla rozwoju przedsiębiorstw. Rachunkowość, sprawozdawczość podatkowa i finansowa przedsiębiorstw. Fundusze venture capital w krajach UE i Stanach Zjednoczonych. Otoczenie finansowe dla rozwoju innowacyjności MSP. Audyt wewnętrzny i kontrola. 2. Dr hab. Monika Marcinkowska, prof.nadzw.UŁ Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Rachunkowość instytucji finansowych. Kapitał intelektualny. Zarządzanie finansowe bankiem. Bankowość.

3 4. Dr hab. Beata Guziejewska, prof.nadzw.UŁ
3. Dr hab. Iwona D. Czechowska, prof.nadzw.UŁ Produkty banków komercyjnych. Nowe trendy w bankowości. Bankowość centralna. Rynek pieniężny. Doradztwo finansowe. Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych. 4. Dr hab. Beata Guziejewska, prof.nadzw.UŁ Polityka podatkowa i wydatkowa państwa w warunkach kryzysowych. Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego. Skarbowe papiery wartościowe na rynku finansowym. Polityka depozytowo-kredytowa banków.

4 5. Dr hab. Krystyna Kietlińska, prof.nadzw.UŁ
Organizacja i finansowanie instytucji niepublicznych (fundacje, stowarzyszenia). Finansowanie przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, bezrobotne, wykluczone społecznie. Finansowanie oświaty, kultury i ochrony zdrowia. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Formy opodatkowania przedsiębiorstw. Podatki jako źródło gromadzenia dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 6. Prof. dr hab. Stanisław Wieteska Ubezpieczenia komunikacyjne.

5 7. Dr Andrzej Bogus 8. Dr Anna Celczyńska
Produkty bankowe na rynku finansowym. Kredytowanie gospodarstw domowych. Kredyty preferencyjne w systemie finansowym. Kredytowanie podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Banki w absorpcji funduszy UE. Produkty bankowe w systemie oszczędności gospodarstw domowych. 8. Dr Anna Celczyńska Rynek ubezpieczeń, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, finanse zakładu ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa

6 9. Dr Agnieszka Czajkowska
Kredytowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Formy finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Bierne i pośredniczące usługi bankowe. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw 10. Dr Aldona Klimkiewicz Ubezpieczenia społeczne.

7 11. Dr Dagmara Hajdys 12. Dr Iwa Kuchciak
Analiza kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Analiza i ocena samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Polityka wydatkowa w samorządzie terytorialnym. Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Papiery wartościowe w gospodarce samorządowej. Zarządzanie długiem publicznym. Gospodarka finansowa państwa. Skarbowe papiery wartościowe. Partnerstwo publiczno-prywatne jako innowacyjna metoda realizacji inwestycji. 12. Dr Iwa Kuchciak Rachunkowość finansowa i zarządcza. Banki komercyjne i spółdzielcze na rynku finansowym. Produkty bankowe.

8 13. Dr Agnieszka Kurczewska
1.Ekonomia i finanse małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu krajowym i międzynarodowym - zróżnicowanie ekonomiczne i prawne sektora MSP, - finansowe uwarunkowania rozwoju MSP, - tradycyjne i alternatywne formy finansowania sektora: kredyty, poręczenia i gwarancje, fundusze venture capital, anioły biznesu, NewConnect, franchising, - struktura kapitałowa i  rentowność małych i średnich przedsiębiorstw, - innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, - teorie finansowe związane z finansowaniem MSP, - polityka wsparcia dla sektora MSP, 2.Fundusze europejskie jako źródło finansowania przedsiębiorstw. 3.Przedsiębiorczość  w Polsce i na świecie. - problem pomiaru zjawiska przedsiębiorczości - wskaźniki przedsiębiorczości - przedsiębiorczość międzynarodowa, - przedsiębiorczość akademicka - przedsiębiorczość technologiczna: zarządzania projektem innowacyjnym, problem pomiaru sfery badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie

9 14. Dr Jarosław Marczak 15. Dr Henryk Mikulski
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podatki w finansach publicznych. Strategie podatkowe przedsiębiorstw. 15. Dr Henryk Mikulski Bankowość, rynek finansowy, inżynieria finansowa 16. Dr Radosław Pastusiak Rynek kapitałowy: narzędzia, inwestycje, efektywność 17. Dr Radosław Witczak Aspekty podatkowe w finansach publicznych i przedsiębiorstw. Rachunkowość i ewidencje podatkowe w finansach przedsiębiorstw


Pobierz ppt "Seminaria magisterskie Studia stacjonarne II stopnia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google