Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J"— Zapis prezentacji:

1 M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J
S T R U K T U R A O R G A N I Z A C Y J N A MINISTER OBRONY NARODOWEJ GABINET POLIT. MINISTRA Radca generalny - rzecznik prasowy MON SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO *) SEKRETARZ STANU ds.Społecznych i Profesjonalizacji PODSEKRETARZ STANU ds. Polityki Obronnej PODSEKRETARZ STANU ds. Uzbrojenia i Modernizacji SZEF SZTABU GENERALNEGO WP DYREKTOR GENERALNY MON SEKRETARIAT MON SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO *) DEPARTAMENT NAUKI i SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO DEPARTAMENT STRATEGII i PLANOWANIA OBRONEGO Radca Koordynator ZARZĄD ORGANIZACJI i UZUPEŁNIEŃ - P1 DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY DEPARTAMENT TRANSFORMACJI DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH ZARZĄD ANALIZ WYWIADOWCZYCH i ROZPOZNAWCZYCH - P2 DEPARTAMENT INFORMATYKI i TELEKOM. DEPARTAMENT WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH DEPARTAMENT BUDŻETOWY DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT WYCHOWANIA i PROMOCJI OBRONNOŚCI ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO - P3 DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH DEPARTAMENT POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO DEPARTAMENT KADR ZARZĄD PLANOWANIA LOGISTYKI - P4 Biuro Audytu Wewnętrznego Biuro Skarg i Wniosków Narodowe Centrum Koordynacji HNS DEPARTAMENT KONTROLI Biuro Obrony Przeciwrakietowej Biuro Pełnomoc. MON ds. Programu Wdrażania na Wyposażenie SZ RP Samolotu Wielozadaniowego ZARZĄD PLANOWANIA STRATEGICZNEGO - P5 DEPARTAMENT PRAWNY Biuro Pełnomocnika MON ds. Programu Wdrażania na Wyposażenie SZ RP KTO, PPK ZARZĄD PLANOWANIA SYSTEMÓW DOWODZENIA i ŁĄCZNOŚCI - P6 Biuro Pełnomoc. MON ds. Budowy i Wdraż. Narodow. Centrum Wspomag. Operacji Powietrznych DEPARTAMENT PRASOWO-INFORMACYJNY ZARZĄD SZKOLENIA – P7 Biuro Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP Przewodnicząca Rady ds. Kobiet - Pełnomocnik MON ds. Wojsk. Służby Kobiet Wojskowy Instytut Wydawniczy ZARZĄD PLANOWANIA RZECZOWEGO - P8 Biuro Procedur Antykorupcyjnych BIURO KOORDYNACYJNE INSPEKTORAT UZBROJENIA Centrum Doktryn i Szkolenia SZ Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi Zespół ds. Profesjonalizacji SZ RP Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Wojskowy Dozór Techniczny Wojskowe Centrum Metrologii Zespół ds. Sytuacji Szczególnych Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi Wojskowa Inspekcja Gospod. Energet. Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym Warszawa Inspektorat Wojsk. Ochrony Ppoż. Centralny Węzeł Łączności MON Bydgoszcz Wrocław 2 KZ Kraków DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH DOWÓDZTWO SIŁ POWIETRZNYCH DOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – CKRW SZEFOSTWO INŻYNIERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOWÓDZTWO WOJSK SPECJALNYCH DOWÓDZTWO OPERACYJNE SIŁ ZBROJNYCH Dowództwo ŚOW SZEFOSTWO OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA Dowództwo POW *) na zasadach określonych w ustawie z dn r. (Dz.U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592) (wg stanu na 1 lipca 2011 r.)


Pobierz ppt "M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J"

Podobne prezentacje


Reklamy Google