Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J"— Zapis prezentacji:

1 M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J
S T R U K T U R A O R G A N I Z A C Y J N A MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK GABINET POLIT. MINISTRA Radca generalny - rzecznik prasowy MON SEKRETARZ STANU w Ministerstwie Obrony Narodowej PODSEKRETARZ STANU ds. Polityki Obronnej PODSEKRETARZ STANU ds. Uzbrojenia i Modernizacji (Krajowy Dyr.ds.Uzbr.Org.Trakt. Północnoatlant.) PODSEKRETARZ STANU ds. Infrastruktury SZEF SZTABU GENERALNEGO WP DYREKTOR GENERALNY MON SEKRETARIAT MON Radca Koordynator Radca Generalny Radca Generalny Radca Generalny ZARZĄD ORGANIZACJI i UZUPEŁNIEŃ - P1 DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY DEPARTAMENT BUDŻETOWY DEPARTAMENT NAUKI i SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO DEPARTAMENT POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY ZARZĄD ANALIZ WYWIADOWCZYCH i ROZPOZNAWCZYCH - P2 DEPARTAMENT INFORMATYKI i TELEKOM. DEPARTAMENT KADR DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH DEPARTAMENT WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH Biuro Pełnomoc. MON ds. Budowy i Wdraż. Narod. Centrum Wspomag. Operacji Powietrznych ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO - P3 DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH DEPARTAMENT KONTROLI DEPARTAMENT WYCHOWANIA i PROMOCJI OBRONNOŚCI DEPARTAMENT STRATEGII i PLANOWANIA OBRONEGO Pełnomocnik MON ds. Wdrażania Nowego Systemu Zarządzania, Kierowania i Dowodzenia SZ RP ZARZĄD PLANOWANIA LOGISTYKI - P4 Biuro Audytu Wewnętrznego uczestniczenie (w im.MON) w posiedzeniach Komitetu ds. Umów Offsetowych; koordynowanie w państwie (w im. MON) prac związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki (PMG). DEPARTAMENT PRAWNY Biuro Skarg i Wniosków Narodowe Centrum Koordynacji HNS Biuro Obrony Przeciwrakietowej ZARZĄD PLANOWANIA STRATEGICZNEGO - P5 DEPARTAMENT PRASOWO-INFORMACYJNY Sprawowanie (z up. MON) bieżącego nadzoru nad AMW; podpisywanie (z up. MON) pism związanych z uzgadnianiem projektów aktów prawnych w toku uzgodnień międzyresortowych. - uczestniczenie (w im. MON) w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów; sprawowanie (z up. MON) bieżącego nadzoru nad WAM; bieżąca koordynacja spraw parlam.w MON, w tym udzielanie (z up. MON) odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senator.; podpisywanie (z up. MON) pism związanych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów na posiedzenia stałego komitetu Rady Ministrów. koordynowanie całości spraw dotyczących współpracy z UE, w tym uczestniczenie (w im. MON) w posiedzeniach Komitetu ds. Europejskich. ZARZĄD PLANOWANIA SYSTEMÓW DOWODZENIA i ŁĄCZNOŚCI - P6 SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ZARZĄD SZKOLENIA – P7 SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO Biuro Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP ZARZĄD PLANOWANIA RZECZOWEGO - P8 Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych Radca Generalny Pełnomocnik MON Przewodnicząca Rady ds. Kobiet - Pełnomocnik MON ds. Wojsk. Służby Kobiet BIURO KOORDYNACYJNE INSPEKTORAT UZBROJENIA Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlant. Centrum Doktryn i Szkolenia SZ Biuro Infrastruktury Specjalnej Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycz. Wojskowy Instytut Wydawniczy Wojskowy Dozór Techniczny Zespół ds. Profesjonalizacji SZ RP Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycz. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Wojskowa Inspekcja Gospod. Energet. Zespół ds. Sytuacji Szczególnych Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi Wojskowe Centrum Metrologii Inspektorat Wojsk. Ochrony Ppoż. Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycz. Warszawa Centrum Wsp. Teleinformat. SZ Bydgoszcz Wrocław 2 KZ Kraków DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH DOWÓDZTWO SIŁ POWIETRZNYCH DOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – CKRW SZEFOSTWO INŻYNIERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOWÓDZTWO WOJSK SPECJALNYCH DOWÓDZTWO OPERACYJNE SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA (wg stanu na 5 grudnia 2012 r.)


Pobierz ppt "M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J"

Podobne prezentacje


Reklamy Google