Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz"— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania i główne założenia Systemu Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U ) Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

3 Polityczne i militarne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa i obrony Polski
• członkostwo w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego • członkostwo w Unii Europejskiej, • współpraca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych • współpraca w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie • współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, • współpraca z państwami Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego • budowanie dobrosąsiedzkich stosunków z krajami ościennymi

4

5 Elementy Systemu Obronnego RP
Podsystem kierowania obronnością państwa Podsystem militarny – siły zbrojne Podsystem niemilitarny

6 Podsystem kierowania obronnością państwa
Tworzą: • organy władzy i administracji publicznej - zapewnia warunki podejmowania decyzji i koordynowania działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - zwierzchnik Sił Zbrojnych w czasie pokoju, - podczas wojny, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych - mianuje Szefa Sztabu Generalnego - mianuje dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk • minister obrony narodowej - kierownictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego

7

8 Podsystemy wykonawcze
podsystem militarny Tworzą: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

9

10 Podsystemy wykonawcze podsystem niemilitarny
Tworzą: • administracja rządowa • samorząd terytorialny • inne podmioty i instytucje państwowe • przedsiębiorcy, na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa

11 Podsystemy wykonawcze podsystem niemilitarny
Zadania: • przygotowanie obronne państwa - planowanie, szkolenie • działania dyplomatyczne - minimalizowanie ryzyka zagrożeń • działania informacyjne - propagowanie polskich interesów, osłabianie informacyjne przeciwnika, umacnianie wytrwałości obronnej społeczeństwa • ochrona infrastruktury państwa - zapewnienie potrzeb bytowych ludności - zapewnienie materialnych podstaw realizacji zadań obronnych


Pobierz ppt "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google