Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd początkowy z animacją, animacja uruchamia się automatycznie po włączeniu tryby prezentacji 1 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd początkowy z animacją, animacja uruchamia się automatycznie po włączeniu tryby prezentacji 1 1."— Zapis prezentacji:

1 Slajd początkowy z animacją, animacja uruchamia się automatycznie po włączeniu tryby prezentacji
1 1

2 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Urząd Miasta w Poznaniu
Współpraca międzyuczelniana jako element wspierania innowacyjności w regionie ____________________________________________ dr Mateusz Wróblewski Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Piotr Danielewicz Urząd Miasta w Poznaniu

3 Badania praktyki promocyjnej instytucji naukowo – badawczych w Polsce
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ) brak strategii promocji brak dostępnych zasobów instytucji naukowo-badawczych (brak informacji na temat prowadzonych badań i uzyskiwanych osiągnięć) brak wykorzystania nowoczesnych technik komunikacji brak zrozumienia przez pracowników naukowych koniczności podejmowania działań promocyjnych brak kompetencji marketingowych podczas podejmowanej współpracy z przemysłem (przygotowanie prezentacji, znajomość kontekstu, aspekt aplikacyjny) bariery formalno – prawne podejmowania współpracy ograniczają możliwości prezentowania potencjału dydaktycznego i badawczego ośrodków naukowych niewystarczająca liczba „punktów kontaktowych” brak zwyczajowego informowania otoczenia o osiągnięciach brak skutecznych narzędzi komunikacji wewnętrznej

4 Poznań to znaczący ośrodek naukowo – badawczy
Poznań to ważny ośrodek akademicki

5 Taka charakterystyka Miasta pozwala sądzić, że lokalna gospodarka może i powinna być budowana w oparciu o wiedzę (knowlegde based economy)

6 Czy tak faktycznie jest?

7 Jak Miasto Poznań wspomaga i promuje gospodarcze wykorzystanie potencjału naukowego?

8 Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2030
Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, której celem jest transfer do gospodarki osiągnięć naukowych jest jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2030

9 Program Wspierania Projektów Innowacyjnych
Wielkopolska Platforma Innowacyjna Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej Naukowiec w biznesie Pierwszy krok we własny biznes Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej

10 Celem Programu PWPI jest wzmocnienie w Wielkopolsce powiązań sfery badawczo – rozwojowej z sektorem gospodarki poprzez promocję uczelni jako źródła rozwiązań tworzonych dla przedsiębiorstw

11 Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej
MSPPA Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej MSPPA jest instrumentem wsparcia współpracy środowiska naukowego i przedsiębiorstw zainteresowanych komercjalizacją osiągnięć naukowych

12 Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej
MSPPA Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej Rdzeniem działań w ramach MSPPA jest aktywność promotorów przedsiębiorczości akademickiej osób, których zadaniem jest promocja i wsparcie transferu osiągnięć naukowych uczelni do sektora gospodarki

13 Wielkopolska Platforma Innowacyjna
Celem portalu jest promocja potencjału uczelni w zakresie świadczenia usług analitycznych, wykonywania badań oraz wykorzystania ich wyników w środowisku gospodarczym.

14 Wielkopolska Platforma Innowacyjna

15 Naukowiec w biznesie Projekt stażowo – szkoleniowy dla pracowników naukowych. Celem staży jest umacnianie współpracy przedsiębiorstw i ośrodków naukowych. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu realizują staże w przedsiębiorstwach oraz biorą udział w szkoleniach.

16 Naukowiec w biznesie

17 Pierwszy krok we własny biznes
Organizatorzy: InQbator Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM Miasto Poznań

18 Pierwszy krok we własny biznes
Program szkoleniowo-doradczy adresowany do osób przedsiębiorczych, posiadających pomysł na własny biznes. Idea: pomoc w dopracowaniu autorskich pomysłów do postaci projektów biznesowych wraz z oceną ich gotowości do urynkowienia i pozyskania kapitałowego inwestora.

19 Poznańskie Dni przedsiębiorczości Akademickiej
Organizatorami obok Miasta Poznania są: InQbator Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM, Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Celem wydarzenia jest zbliżenie świata nauki i biznesu. Współpraca z poznańskimi uczelniami wyższymi podczas organizacji tego wydarzenia pozwala na przygotowanie kompleksowej oferty skierowanej do środowiska akademickiego oraz do przedsiębiorstw Poznania.

20 Badania praktyki promocyjnej instytucji naukowo – badawczych w Polsce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ) brak strategii promocji MSPPA, WPI brak dostępnych zasobów instytucji naukowo-badawczych (brak informacji na temat prowadzonych badań i uzyskiwanych osiągnięć) brak wykorzystania nowoczesnych technik komunikacji brak zrozumienia przez pracowników naukowych koniczności podejmowania działań promocyjnych

21 Badania praktyki promocyjnej instytucji naukowo – badawczych w Polsce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ) brak kompetencji marketingowych podczas podejmowanej współpracy z przemysłem (przygotowanie prezentacji, znajomość kontekstu, aspekt aplikacyjny) WPI, MSPPA, Pierwszy krok we własny biznes, Naukowiec w biznesie bariery formalno – prawne podejmowania współpracy ograniczają możliwości prezentowania potencjału dydaktycznego i badawczego ośrodków naukowych MSPPA, WPI, Pierwszy krok we własny biznes, niewystarczająca liczba „punktów kontaktowych” MSPPA brak zwyczajowego informowania otoczenia o osiągnięciach WPI, MSPPA, Naukowiec w biznesie brak skutecznych narzędzi komunikacji wewnętrznej

22 Biuro Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych
Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej Ul. Matejki 50 Poznań tel. (061) , (061)


Pobierz ppt "Slajd początkowy z animacją, animacja uruchamia się automatycznie po włączeniu tryby prezentacji 1 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google