Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki realizacji Programu Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 pierwsze doświadczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki realizacji Programu Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 pierwsze doświadczenia."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki realizacji Programu Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 pierwsze doświadczenia

2 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Realizacja PO KL w województwie warmińsko-mazurskim uruchomione konkursy w każdym priorytecie – najwięcej ogłoszonych konkursów w skali kraju w lutym br duże zainteresowanie wnioskodawców Programem – łącznie zostało złożonych 1037 wniosków aktywność wszystkich powiatów w składaniu wniosków pierwsze podpisane umowy w konkursach pilotażowych pierwsze zidentyfikowane problemy pierwsze wskazówki

3 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

4 Pierwsze zidentyfikowane problemy: Zmieniające się wytyczne Zmiany generatora wniosków Restrykcyjne procedury Status wnioskodawcy Inne błędy formalne

5 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego nieprawidłowo potwierdzone załączniki partner nieupoważniony do podpisania listu intencyjnego i współrealizacji projektu; brak pliku XML/ lub plik źle zapisany na nośniku; brak wymaganych załączników finansowych; nieuzupełnione wszystkie wymagane pola wniosku; wnioskodawca nieupoważniony do złożenia wniosku aplikacyjnego; wniosek nie został podpisany przez osobę upoważnioną (brak podpisu lub wniosek podpisany przez osobę nieupoważnioną); projekt skierowany do niewłaściwej grupy docelowej; brak tożsamej sumy kontrolnej wersji papierowej i elektronicznej wniosku; projekt nie stanowi odpowiedzi na konkurs (projekt innowacyjny bądź ponadnarodowy); brak drugiego egzemplarza wniosku aplikacyjnego; przekroczona górna granica wartości finansowej projektu; brak listu intencyjnego; okres realizacji dłuższy niż wskazany w dokumentacji; wniosek złożony na niewłaściwym formularzu; Najczęstsze błędy oceny formalnej:

6 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego brak uzasadnienia kosztów pośrednich ( niepełna metodologia wyliczania kosztów) nieprzeliczony budżet po każdorazowej zmianie wkładu własnego brak odwołań do dokumentów strategicznych w opisie celu projektu zbyt duży budżet na zadanie zarządzanie projektem (wynagrodzenia przekraczające 50 % kosztów projektu) przekroczona wartość cross-financingu Najczęstsze błędy oceny merytorycznej:

7 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kilka wskazówek: Planować projekty na miejscu zgodnie z potrzebami Śledzić stronę internetową i zmieniające się wytyczne Zapoznawać się dokładnie z dokumentacją konkursową Sprawdzić sporządzony wniosek z listą sprawdzającą przed złożeniem go do oceny

8 Gdzie należy szukać informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki? Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

9 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznegowww.efs.warmia.mazury.pl +48 89 521 97 21 Infolinia 0801 337 801 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie www.up.gov.pl/efs +48 89 52 27 955 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznejrops@warmia.mazury.pl +48 89 521 95 30 Instytucje wdrażające Rynek Pracy Nauka i Edukacja Integracja Społeczna

10 Dziękuje za uwagę Hanna Uzar Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, 7 maja 2008 r.


Pobierz ppt "Kierunki realizacji Programu Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 pierwsze doświadczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google