Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samokontrola Umiejętność samodzielnego porównania: stanu faktycznego z tym co jest wymagane lub uznane za wartościowe, uzyskanych efektów pracy z kryteriami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samokontrola Umiejętność samodzielnego porównania: stanu faktycznego z tym co jest wymagane lub uznane za wartościowe, uzyskanych efektów pracy z kryteriami."— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia nr 12 Temat: Uczymy się dokumentowania samodzielnej pracy uczniów.

2 Samokontrola Umiejętność samodzielnego porównania: stanu faktycznego z tym co jest wymagane lub uznane za wartościowe, uzyskanych efektów pracy z kryteriami przyjętymi dla określenia skuteczności uczenia się i wychowania,

3 Samoocena Własna opinia ucznia o wartościach przyswajanych przez niego w różnych przejawach aktywności ruchowej, możliwościach i osiągnięciach w zakresie wiadomości, umiejętności, nawyku ruchowego, rozwoju osobniczego, sprawności motorycznej, aktywności ruchowej

4 Cele samokontroli i samooceny:
1. wielostronna aktywizacja ucznia (intelektualna, emocjonalna, sensomotoryczna) 2. eksponowanie dyspozycji psychomotorycznych i psychospołecznych: zainteresowań potrzeb samodzielności, motywacji, aprobaty w działaniu indywidualnym i zespołowym 3. pobudzanie permanentnej aktywności ruchowej

5 Cele samokontroli i samooceny:
4. poczucie zachowania i satysfakcji 5. rozwinięcie motywacji do ciągłego samodoskonalenia: uczeń planuje swój rozwój, kieruje nim, kontroluje go, zapoznanie i zrozumienie celów K-F 6. wdrażanie uczniów do usprawniania w zakresie różnych form aktywności ruchowej podczas zajęć i w czasie wolnym (pod katem m.in. wymogów organizacyjnych, bezpieczeństwa, umiejętności rekreacyjnych)

6 ETAPY PLANOWANIA SAMODZIELNEJ PRACY:
całkowicie zależny częściowo zależny (z innym uczniem) poziom zależności nauczyciel-uczeń

7 FORMY SAMOKONTROLI: Formy indywidualne.
Forma kontroli grupowej obejmująca grupy samokształceniowe w których uczniowie robią zadanie domowe i uczą się. Samokontrola bieżąca towarzysząca samodzielnemu uczeniu się i samokontrola sporadyczna która wystąpić może przed sprawdzianami. Samokontrola rozpoznawcza jej celem jest określenie swoich możliwości i wiedzy. Postaci pytań zadań, ćwiczeń lub specjalnie przygotowanych testów.

8 METODY SAMOKONTROLI: Metody ustne i pisemne
Prace z książką i zeszytem ćwiczeń Zdania praktyczne Próby graficzne Analizę pomocy naukowych Próbne egzaminy i zaliczenia Obserwacje

9 Narzędzia samokontroli i samooceny:
Karta sprawności fizycznej: test określający poziom zdolności motorycznych Karta sprawności specjalnej: j w + umiejętności specjalne dla danej dyscypliny Dzienniczek samokontroli i samooceny: poziom rozwoju fizycznego, postawa ciała, poziom sprawności motorycznej, zakres umiejętności, zakres wiadomości, postawa wobec przedmiotu W-F,

10 Narzędzia samokontroli i samooceny:
Kalendarz samokontroli i samooceny: opracowania dotyczące aktywności ruchowej zaplanowane na każdy miesiąc (w poszczególnych miesiącach) Portfolio (teczka) – metoda kontroli, oceny polegająca na gromadzeniu przez ucznia prac, tworzeniu ustaw z wybranego tematu. Ustosunkowaniu się do zdobytej wiedzy.

11 Narzędzia samokontroli i samooceny:
KOU (Karta osiągnięć ucznia) to profil ucznia, jest formą kontroli oceny polegający na wynotowywaniu osiągnięć ucznia na zasadzie CV. Uczeń ma wpływ na to co jest wpisane, dlatego nauczyciel nie jest już wyrocznią, ale partnerem w dążeniu do celu. Są to indywidualne osiągnięcia ucznia w czasie edukacji.

12

13

14 Bibliografia Halina Guła-Kubiszewska & Marek Lewandowski - „Jak rozwijać samowiedzę uczestnika kultury fizycznej” Wrocław 2007 Radosław Muszkieter – „Ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczycieli wychowania fizycznego” Poznań 2004 Ryszard Bartoszewicz & Tadeusz Koszczyc & Andzej Nowak „Kontrola i ocena w WF” Wrocław 2003 Czesław Sieniak „Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w zreformowanej szkole podstawowej klas IV – VI” Część II Starachowice 2002 U. Supińska „Samokontrola i samoocena jako przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie WF” wyd. 1998

15 Najlepsi z najlepszych!
Przygotowali: Najlepsi z najlepszych!


Pobierz ppt "Samokontrola Umiejętność samodzielnego porównania: stanu faktycznego z tym co jest wymagane lub uznane za wartościowe, uzyskanych efektów pracy z kryteriami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google