Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkolny 2003/2004: - liczba szkół - 3 - liczba szkół - 3 - liczba uczniów - 72 - liczba uczniów - 72 - liczba wolontariuszy - 73 - liczba wolontariuszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkolny 2003/2004: - liczba szkół - 3 - liczba szkół - 3 - liczba uczniów - 72 - liczba uczniów - 72 - liczba wolontariuszy - 73 - liczba wolontariuszy."— Zapis prezentacji:

1

2 Rok szkolny 2003/2004: - liczba szkół - 3 - liczba szkół - 3 - liczba uczniów - 72 - liczba uczniów - 72 - liczba wolontariuszy - 73 - liczba wolontariuszy - 73 Rok szkolny 2005/2006: - liczba szkół - 20 - liczba szkół - 20 - liczba uczniów - 296 - liczba uczniów - 296 - liczba wolontariuszy - 251 - liczba wolontariuszy - 251 Rok szkolny 2004/2005: - liczba szkół - 16 - liczba szkół - 16 - liczba uczniów - 210 - liczba uczniów - 210 - liczba wolontariuszy - 186 - liczba wolontariuszy - 186 Dane programu Rok szkolny 2006/2007: - liczba szkół - 25 - liczba szkół - 25 - liczba uczniów - 302 - liczba uczniów - 302 - liczba wolontariuszy - 284 - liczba wolontariuszy - 284 Rok szkolny 2007/2008: - liczba szkół - 38 - liczba szkół - 38 - liczba uczniów - 351 - liczba uczniów - 351 - liczba wolontariuszy - 310 - liczba wolontariuszy - 310

3 Wywiady z rodzicami, uczniami i wolontariuszami. Opinie w formie pisemnych wypowiedzi zainteresowanych osób. Ankieta dla rodziców. Ankieta dla wolontariuszy. Karta Obserwacji dziecka. Ocena umiejętności czytania. Raporty podsumowujące program. Narzędzia badawcze w ewaluacji programu

4 Jak pozyskiwać i utrzymać wolontariusza. Metody czytania w pracy z uczniem dyslektycznym. Cykliczne spotkania na temat Neurologiczne podstawy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Pomoc w czytaniu uczniowi z trudnościami oraz z dysleksją. Wspólnie odkrywamy świat kultury słowa. Wady wymowy – profilaktyka i ćwiczenia praktyczne. Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją. Metody przyspieszonego uczenia się. Jak pomagać uczniowi ryzyka dysleksji i z dysleksją przezwyciężać trudności w czytaniu. Spotkania edukacyjne i warsztatowe

5 U każdego ucznia widoczna jest poprawa umiejętności związanych z czytaniem. Zauważalny jest wzrost zainteresowania słowem drukowanym. Uczniowie osiągają coraz lepsze efekty w czytaniu ze zrozumieniem. Dzieci chętniej wypowiadają się indywidualnie na temat przeczytanych utworów. Lepiej zapamiętują treść przeczytanych tekstów. Same proponują tematykę książek do czytania. Poprawiła się technika i tempo czytania. Zmniejsza się częstotliwość występowania różnego rodzaju napięć emocjonalnych towarzyszących procesowi czytania. Uczniowie nabierają pewności siebie, nie wstydzą się głośnego czytania. Chętnie słuchają czytanych tekstów. Potrafią na dłużej skoncentrować uwagę. W domu podejmują próby samodzielnego czytania. Wnioski z oceny umiejętności czytania

6 Pokonywanie trudności w czytaniu. Bogacenie słownictwa i podwyższenie jakości wypowiedzi ustnych. Doskonalenie umiejętności ze zrozumieniem tekstów i poleceń. Zainteresowanie książką, jako jedną z możliwości zagospodarowania wolnego czasu. Lepsza koncentracja uwagi. Powstawanie więzi pomiędzy wolontariuszami a uczniami - empatia. Znaczny wzrost zainteresowania programem w bieżącym roku szkolnym. Zalety programu

7 Ogólne wnioski Dzieci preferują książki bogato ilustrowane, a niechętnie czytają lektury. Rodzice są bardzo zainteresowani programem, ale rzadko lub wcale nie kontynuują czytanie z dzieckiem w domu. Większość uczniów chętnie uczestniczy w spotkaniach z wolontariuszami. Dzieci samodzielnie sięgają po książki i częściej wypożyczają je z biblioteki. Im młodsze dzieci, tym większa chęć udziału i zaangażowanie w proponowanych zajęciach w ramach programu. Rodzice z wykształceniem co najmniej średnim bardziej angażują się w pracę z dziećmi. 90% wolontariuszy wyraża chęć udziału w kolejnej edycji programu. Ogólne wnioski

8 Wnioski na przyszłość Przekonanie rodziców o ścisłej współpracy i konieczności kontynuowania czytania z dzieckiem w domu. Zwiększenie liczby szkoleń dla wolontariuszy. Włączenie nowych szkół do realizacji programu Czytamy Razem. Wnioski na przyszłość

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Raport podsumowujący program Czytamy Razem opracowała: Beata Ingielewicz Opracowanie multimedialne: Piotr Ingielewicz Koniec

22


Pobierz ppt "Rok szkolny 2003/2004: - liczba szkół - 3 - liczba szkół - 3 - liczba uczniów - 72 - liczba uczniów - 72 - liczba wolontariuszy - 73 - liczba wolontariuszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google