Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie i rozwijanie standardów usług instytucji pomocy i integracji społecznej Marek Borowski Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług instytucji pomocy i integracji społecznej Marek Borowski Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie i rozwijanie standardów usług instytucji pomocy i integracji społecznej Marek Borowski Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

2 STRUKTURA PROJEKTU/ ZADANIA 2 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych – koordynator partnerstwa

3 CEL ZADANIA Rozwój systemu pomocy i integracji społecznej poprzez opracowanie i wdrożenie wybranych standardów usług pomocy i integracji społecznej

4 Standard pracy socjalnej

5 Po co nam Standardy ? Istnienie standardów zwiększa jakość usługi i służy jej promocji w społeczeństwie. Przy pomocy standardów dokonuje się ewaluacji usługi, czyli oceny zarówno planowanych, jak i realizowanych usług. Standardy dostarczają początkującym usługodawcom wskazówek, jak powinni planować usługi i co jest w nich istotne. Standardy pomagają usługodawcom i osobom z nimi współpracującym rozstrzygać wątpliwości, co do słuszności i etyczności postępowania usługodawcy w trakcie realizacji usługi. Standardy zwiększają wiarygodność środowiska związanego z daną usługą i podnoszą zaufanie do ich pracy ze strony zleceniodawców, obsługiwanych i innych stron zainteresowanych usługą. Standardy chronią osobiste dobra innych, niż zamawiający i usługodawcy, osób zaangażowanych w udzielanie danej usługi. B. Szatur-Jaworska, Standardy ewaluacji, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Ewaluacja w służbach społecznych, 2009, maszynopis.

6 OKRES REALIZACJI ZADANIA IX. 2009 – IV.2014 Projekt ma charakter ogólnopolski

7 OPIS DZIAŁAŃ FAZA DIAGNOZY FAZA MODELU FAZA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA FAZA PILOTAŻU FAZA REKOMENDACJI FAZA UPOWSZECHNIANIA EFEKTÓW PROMOCJA I INFORMACJA

8 FAZA DIAGNOZY inwentaryzację stanu stosowanych lub nie- standardów świadczenia i zlecania upis (Standard Usług) analityczne określenie w instytucjach zakresu usług standardów ich funkcjonowania (Model instytucji

9 FAZA DIAGNOZY Zespół doradczy Zespół badawczy (badania jakościowe) REZULTATY Ekspertyzy 3 ze strony polskiej i 4 ze strony zagranicznej Krajowy Raport Badawczy Organizacja konferencji specjalistycznych dla OPS i PCPR

10 FAZA MODELU Praca nad wstępnymi rozwiązaniami modelowymi, wzorcowymi: Standard Usług Model Instytucji w ramach Zespół Eksperckich

11 FAZA MODELU Standard Usług Zespół ds. rodziny z dziećmi Zespół ds. osób pozostających bez pracy Zespół ds. osób starszych Zespół ds. osób niepełnosprawnych Zespół ds. przemocy w rodzinie Zespół ds. narzędzi pracy socjalnej W ramach pracy zespołów eksperckich opracowane zostały 10 standardów usług.

12 FAZA MODELU Model Instytucji Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w miastach na prawach powiatu Zespół ds. standardu CIS

13 FAZA MODELU Zespół doradczy Zespoły Eksperckie (w sumie 48 ekspertów) REZULTATY Ekspertyzy wyjściowe do prac zespołów Podręczniki instruktażowe Standardy Usług, Modele Instytucji Koncepcja wdrażania pilotażu w instytucjach pomocy i integracji społecznej

14 FAZA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA Zespół doradczy REZULTATY Konferencje regionalne (4 konferencje x 100 osób) Seminaria specjalistyczne (2 seminaria x 52 osób) Warsztaty szkoleniowe (450 osób) Wizyty studyjne (Francja, Niemcy, Anglia, Finlandia) Organizacja 2 konferencji specjalistycznych dla OPS i PCPR

15 FAZA PILOTAŻU Zespół doradczy Zespół doradców merytorycznych REZULTATY Przeprowadzenie pilotażu w 25 instytucjach pomocy i integracji społecznej 3 dwudniowe spotkania dla podmiotów uczestniczących w pilotażu Opracowanie 3 ekspertyz w zakresie tworzenia, ustalania, wdrażania usług pomocy i integracji społecznej

16 FAZA REKOMENDACJI Zespół doradczy Zespoły: legislacyjny, ds. polityk lokalnych, ds. osób zarządzających instytucjami pomocy i integracji społecznej REZULTATY Opracowanie publikacji: Katalog Dobrych Praktyk, Rekomendacje Prawne

17 FAZA UPOWSZECHNIANIA EFEKTÓW Zespół doradców merytorycznych REZULTATY Organizacja 2 konferencji specjalistycznych dla OPS i PCPR Doradztwo w zakresie wdrażania opracowanych standardów Usług i Instytucji Przeszkolenie ok. 3000 osób odpowiedzialnych za kierowanie i nadzór nad instytucjami pomocy i integracji społecznej

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Tworzenie i rozwijanie standardów usług instytucji pomocy i integracji społecznej Marek Borowski Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google