Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PoWOS. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 60% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W LATACH 90-YCH 1991 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PoWOS. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 60% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W LATACH 90-YCH 1991 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA."— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PoWOS

2 ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 60% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W LATACH 90-YCH 1991 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2005 ROK – OSTATNIO ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2002 ROK – W TYM ROKU ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH NAJWIĘCEJ (4) ORGANIZACJI

3 PoWOS LOKALIZACJA ORGANIZACJI WIEŚ – 1 MIASTO 5 - 15 TYSIĘCY – 3 MIASTO 15 – 50 TYSIĘCY – 2 MIASTO 50 – 100 TYSIĘCY – 4 MIASTO 100 – 500 TYSIĘCY – 8

4 PoWOS STATUS PRAWNY ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE – 13 FUNDACJA – 1 BRAK DANYCH - 4

5 PoWOS ADRESACI ORGANIZACJI OSOBY INDYWIDUALNE – 16 GRUPY SPOŁECZNE – 5 ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 2

6 PoWOS STATUS OPP 7 ORGANIZACJI POSIADA STATUS OPP 5 UZYSKAŁO GO W 2005 ROKU 1 ORGANIZACJA STARAŁA SIĘ GO UZYSKAĆ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

7 PoWOS PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI PARASOLOWYCH 6 ORGANIZACJI NALEŻY DO ORGANIZACJI PARASOLOWYCH O ZASIĘGU KRAJOWYM 4 ORGANIZACJE NALEŻĄ DO ORGANIZACJI PARASOLOWYCH O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

8 PoWOS CHARAKTERYSTYKA OSÓB PRACUJCYCH NA RZECZ ORGANIZACJI

9 PoWOS ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 9 ORGANIZACJI ZATRUDNIA OSOBY NA ETAT 3 ORGANIZACJE NIE ZATRUDNIAJĄ NIKOGO NIEZALEŻNIE OD FORMY UMOWY

10 PoWOS LICZBA PRACOWNIKÓW 72 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA CAŁY ETAT 27 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA NIEPEŁNY ETAT 12 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O DZIEŁO 89 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ - ZLECENIE

11 PoWOS WYKSZTAŁCENIE I WIEK PRACOWNIKÓW 63% - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 57% - WIEK PRACOWNIKÓW MIĘDZY 18 A 35 ROKIEM ŻYCIA

12 PoWOS WOLONATIRUSZE 16 ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJE Z WOLONTARIUSZAMI 223 – LICZBA WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH DLA ORGANIZACJI 49% - WOLONTARIUSZE STALE WSPÓŁPRACUJĄCY Z ORGANIZAJĄ 9 ORGANIZACJI PODPISUJE Z WOLONTARIUSZAMI UMOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O WOLONTARIACIE

13 PoWOS ZARZĄD ORGANIZACJI 86 OSÓB PRACUJE W ZARZĄDACH WSZYSTKICH ORGANIZACJI 5 OSÓB LICZY ŚREDNIO ZARZĄD ORGANIZACJI 9 – MAKSYMALNA LICZBA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORGANIZACJI 65% ORGANIZACJI ZARZĄD ZBIERA SIĘ CZĘŚCIEJ NIŻ CO 2 MIESIĄCE

14 PoWOS ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI Administracja polska rządowa – 11 Darowizna od osób fizycznych – 10 Administracja polska samorządowa – 9 Składki członkowskie – 9 Darowizna od firm prywatnych – 8 Z 1% - 7 Polskie NGOs – 6 Opłaty za usługi świadczone przez organizację – 4 Nawiązki i spadki – 3 Odsetki z kapitału – 3 Zbiórki pieniędzy – 3 EFS – 2 Sponsoring – 2 Dochody z działalności gospodarczej – 1 Pomoc zagraniczna spoza UE – 1 Zagraniczne NGOs – 1

15 PoWOS GŁÓWNE PROBLEMY KTÓRYCH ROZWIĄZYWANIEM ZAJMUJĄ SIĘ ORGANIZACJE bezrobocie – 11 ubóstwo – 11 alkoholizm dorosłych – 8 alkoholizm dzieci – 8 przemoc w rodzinie - 8 problemy kobiet – 8 niepełnosprawność fizyczna dorosłych - 8 problemy wychowawcze dzieci i młodzieży - 7 problemy rodzin wielodzietnych - 7 niepełnosprawność fizyczna dzieci - 7 narkomania dzieci – 6 narkomania dorosłych - 6 problemy rodzin niepełnych - 6 niepełnosprawność intelektualna dorosłych - 6 niepełnosprawność intelektualna dzieci - 5

16 PoWOS ŁĄCZNA LICZBA PODOPIECZNYCH 22551 OSÓB

17 PoWOS GŁÓWNE TYPY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE Organizowanie wypoczynku – 13 Doradztwo i poradnictwo specjalistyczne – 12 Reprezentowanie interesów swoich podopiecznych - 12 Pomoc terapeutyczna – 8 Pomoc materialna - 7

18 PoWOS WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI Z INNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI Media – 15 Gmina i jej agendy – 14 Polskie NGO – 14 Marszałek i jego agendy – 13 Środowiska biznesowe – 12 Powiat i jego agendy – 11 Wojewoda i jego agendy – 10 Rząd, ministerstwa, agendy centralne – 10 Społeczność lokalna – 9 Kościół i organizacje wyznaniowe – 9 Miasto i jego agendy – 7 Zagraniczne NGO – 7 Partie i środowiska polityczne – 4

19 PoWOS GŁÓWNE KATEGORIE PROBLEMÓW, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ ORGANIZACJE brak funduszy na działania organizacji; obojętność środowisk lokalnych na działania organizacji; brak zainteresowania środowisk i partii politycznych na działania organizacji

20 PoWOS SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI 16 ORGANIZACJI ODCZUWA POTRZEBĘ ORGANIZACJI SZKOLEŃ I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH 10 ORGANIZACJI BRAŁO UDZIAŁ W SZKOLENIACH W ZESZŁYM ROKU 14 ORGANIZACJI ODCZUWA POTRZEBĘ ZORGANIZOWANIA SYSTEMU INFORMACJI SZKOLENIOWEJ W RAMACH STRUKTURY WRZOS 2 ORGANIZACJE STAĆ NA UCZESTNICTWO W PŁATNYCH SZKOLENIACH

21 PoWOS MISJA I STRATEGIA ORGANIZACJI 16 ORGANIZACJI MA JASNO OKREŚLONĄ MISJĘ 11 ORGANIZACJI MA OPRACOWANY STRATEGICZNY PLAN DZIAŁANIA

22 PoWOS DZIĘKUJĘ! www.wrzos.org.pl


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PoWOS. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 60% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W LATACH 90-YCH 1991 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google