Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE KAFOS WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZAŁOŻENIE ORGANIZACJI 45% ORGANIZACJI ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1923 ROK – NAJWCZEŚNIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE KAFOS WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZAŁOŻENIE ORGANIZACJI 45% ORGANIZACJI ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1923 ROK – NAJWCZEŚNIEJ."— Zapis prezentacji:

1

2 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE KAFOS

3 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZAŁOŻENIE ORGANIZACJI 45% ORGANIZACJI ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1923 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAŁOŻONA ORGANIZACJA 2005 ROK – OSTANIA ZAŁOŻONA ORGANIZACJA 1999 ROK – W TYM ROKU ZOSTAŁO ZAŁOŻONYCH NAJWIĘCEJ (10) ORGANIZACJI

4 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 52% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1976 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2005 ROK – OSTATNIO ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2001 ROK – W TYM ROKU ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH NAJWIĘCEJ (11) ORGANIZACJI

5 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE LOKALIZACJA ORGANIZACJI WIEŚ – 1 MIASTO 5 - 15 TYSIĘCY – 4 MIASTO 15 – 50 TYSIĘCY – 10 MIASTO 50 – 100 TYSIĘCY – 6 MIASTO 100 – 500 TYSIĘCY – 51 BRAK DANYCH – 8

6 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZASIĘG DZIAŁANIA ORGANIZACJI MIEJSCOWOŚĆ – 3 POWIAT – 21 GMINA – 5 WOJEWÓDZTWO – 15 KRAJ – 15 EUROPA – 1 ŚWIAT – 1 BRAK DANYCH – 19

7 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE STATUS PRAWNY ORGANIZACJI 80% - STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE

8 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ADRESACI ORGANIZACJI OSOBY INDYWIDUALNE – 63 GRUPY SPOŁECZNE – 17 ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 5 CO NAJMNIEJ DWIE KATEGORIE – 10 WSZYSTKIE KATEGORIE - 1

9 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE STATUS OPP 38 ORGANIZACJI POSIADA STATUS OPP 68% UZYSKAŁA GO W 2005 ROKU 13 ORGANIZACJI STARAŁO SIĘ GO UZYSKAĆ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

10 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI PARASOLOWYCH 14 – NALEŻY DO ORGANZIACJI PARASOLOWEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM INNEJ NIŻ WRZOS 6 – NALEŻY DO ORGANIZACJI PARASOLOWEJ O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

11 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE REPREZENTACJA SEKTORA 37 – WSKAZAŁO REPREZENTANTA SEKTORA NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM 72 – WSKAZAŁY REPREZENTANTA SEKTORA NA POZIOMIE REGIONALNYM

12 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE CHARAKTERYSTYKA OSÓB PRACUJCYCH NA RZECZ ORGANIZACJI

13 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 30 – ZATRUDNIA OSOBY NA ETAT 36 – NIE ZATRUDNIA NIKOGO NIEZALEŻNIE OD FORMY UMOWY

14 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE LICZBA PRACOWNIKÓW 302 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA CAŁY ETAT 154 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA NIEPEŁNY ETAT 436 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O DZIEŁO 519 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ - ZLECENIE

15 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE PŁACE 655 – NAJNIŻSZA PŁACA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA CAŁY ETAT 1650 – NAJWYŻSZA PŁACA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA CAŁY ETAT 1200 – 2000 – OCZEKIWANIA WOBEC PŁAC DLA PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH NA CAŁY ETAT

16 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE WYKSZTAŁCENIE I WIEK PRACOWNIKÓW 70% - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 79% - WIEK PRACOWNIKÓW MIĘDZY 35 A 50 ROKIEM ŻYCIA

17 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE WOLONATIRUSZE 59 – WSPÓŁPRACUJE Z WOLONTARIUSZAMI 1883 – LICZBA WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH DLA ORGANIZACJI 30% - WOLONTARIUSZE STALE WSPÓŁPRACUJĄCY Z ORGANIZAJĄ 39 – PODPISUJE Z WOLONTARIUSZAMI UMOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O WOLONTARIACIE

18 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZARZĄD ORGANIZACJI 377 OSÓB PRACUJE W ZARZĄDACH WSZYSTKICH ORGANIZACJI 5 OSÓB LICZY ŚREDNIO ZARZĄD ORGANIZACJI 9 – MAKSYMALNA LICZBA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORGANIZACJI 68% ORGANIZACJI ZARZĄD ZBIERA SIĘ CZĘŚCIEJ NIŻ CO 2 MIESIĄCE

19 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI Składki członkowskie – 57 Darowizna od osób fizycznych – 38 Administracja polska samorządowa – 33 Administracja polska centralna – 32 Darowizna od firm prywatnych – 30 Z 1% - 28 Polskie NGOs – 20 Opłaty za usługi świadczone przez organizację – 15 Sponsoring – 11 Nawiązki i spadki – 8 Odsetki z kapitału – 8 Zbiórki pieniędzy – 8 Zagraniczne NGOs – 7 EFS – 5 Phare – 3 Access – 2 Dochody z działalności gospodarczej – 2 Pomoc zagraniczna spoza UE – 1

20 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE PROBLEMY KTÓRYCH ROZWIĄZYWANIEM ZAJMUJĄ SIĘ ORGANIZACJE CZ. 1 niepełnosprawność psychiczna dzieci - 21 problemy wychowawcze dzieci i młodzieży - 20 niepełnosprawność fizyczna dorosłych - 19 niepełnosprawność psychiczna dorosłych - 19 niepełnosprawność fizyczna dzieci - 18 ubóstwo – 18 problemy edukacyjne dzieci i młodzieży - 17 alkoholizm dorosłych - 16 przemoc w rodzinie - 16 problemy rodzin wielodzietnych - 16 narkomania dzieci - 14 bezrobocie - 13 alkoholizm dzieci - 12 problemy rodzin niepełnych - 10 narkomania dorosłych - 9

21 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE RODZAJE GRUP PODOPIECZNYCH Dzieci i młodzież – 38 Niepełnosprawni fizycznie – 27 Chorzy psychicznie – 19 Alkoholicy i rodziny alkoholików – 14 Przewlekle chorzy – 14 Bezrobotni – 13 Samotni rodzice – 11 Narkomanii i ich rodziny – 10 Skrajnie ubodzy – 10 Osoby starsze i zniedołężniałe – 10 Kobiety – 9 Bezdomni – 9 Uchodźcy – 1

22 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE LICZBA PODOPIECZNYCH Niepełnosprawni fizycznie – 12829 Przewlekle chorzy – 12084 Dzieci i młodzież – 7366 Skrajnie ubodzy – 2705 Chorzy psychicznie – 2152 Bezrobotni – 1722 Kobiety – 1208 Alkoholicy i rodziny alkoholików – 1160 Osoby starsze i zniedołężniałe – 901 Narkomanii i ich rodziny – 735 Bezdomni – 533 Samotni rodzice – 140 Więźniowie – 54 Uchodźcy – 2 Inni - 3025

23 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ŁĄCZNA LICZBA PODOPIECZNYCH 43916 OSÓB

24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE TYPY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE Organizowanie czasu wolnego – 47 Pomoc terapeutyczna – 42 Doradztwo i poradnictwo specjalistyczne – 35 Organizowanie wypoczynku – 34 Szkolenia – 28 Reprezentowanie interesów swoich podopiecznych - 27 Pomoc żywieniowa – 27 Leczenie, rehabilitacja - 26 Pomoc materialna - 26

25 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE TYPY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE Zbieranie funduszy od osób fizycznych i prywatnych firm - 17 Interwencja kryzysowa (np. telefon kryzysowy) - 15 Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi – 15 Organizowanie zbiórek dla potrzebujących – 14 Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 14 Pomoc finansowa – 13 Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych – 10 Prowadzenie noclegowni – 5

26 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE PLACÓWKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE świetlica terapeutyczna – 10 hotel – 4 ośrodek rehabilitacyjny - 4 warsztaty terapii zajęciowej – 4 ośrodek terapii długoterminowej – 3 stołówka – 3 hospicjum – 2 noclegownia – 2 przedszkole – 2 schronisko – 2 zakład aktywizacji zawodowej – 2 biuro pośrednictwa pracy – 1 dom pomocy społecznej – 1 ośrodek interwencji kryzysowej – 1

27 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE GŁÓWNE KATEGORIE PROBLEMÓW, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ ORGANIZACJE brak lub niedoskonałość przepisów prawnych regulujących życie i status społeczny podopiecznych organizacji; brak funduszy na działania organizacji; trudności w zdobywaniu funduszy na działania organizacji.


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE KAFOS WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZAŁOŻENIE ORGANIZACJI 45% ORGANIZACJI ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1923 ROK – NAJWCZEŚNIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google