Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZaFOS. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 60% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH PO 2000 ROKU 1945 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZaFOS. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 60% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH PO 2000 ROKU 1945 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA."— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZaFOS

2 ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 60% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH PO 2000 ROKU 1945 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2006 ROK – OSTATNIO ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA

3 ZaFOS LOKALIZACJA ORGANIZACJI WIEŚ – 1 MIASTO 5 DO 15 TYSIĘCY - 3 MIASTO 15 – 50 TYSIĘCY – 3 MIASTO 50 – 100 TYSIĘCY – 3 MIASTO 100 – 500 TYSIĘCY – 13

4 ZaFOS STATUS PRAWNY ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE – 20 FUNDACJA – 3

5 ZaFOS ADRESACI ORGANIZACJI OSOBY INDYWIDUALNE – 20 GRUPY SPOŁECZNE – 9 ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 3 WSZYSTKIE KATEGORIE - 3

6 ZaFOS STATUS OPP 10 ORGANIZACJI POSIADA STATUS OPP 4 ORGANIZACJE STARAŁY SIĘ GO UZYSKAĆ

7 ZaFOS CHARAKTERYSTYKA OSÓB PRACUJCYCH NA RZECZ ORGANIZACJI

8 ZaFOS ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 9 – ZATRUDNIA OSOBY NA ETAT 8 – NIE ZATRUDNIA NIKOGO NIEZALEŻNIE OD FORMY UMOWY

9 ZaFOS LICZBA PRACOWNIKÓW 163 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA CAŁY ETAT 55 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA NIEPEŁNY ETAT 11 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O DZIEŁO 157 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ - ZLECENIE

10 ZaFOS WYKSZTAŁCENIE I WIEK PRACOWNIKÓW 70% - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 60% - WIEK PRACOWNIKÓW MIĘDZY 18 A 35 ROKIEM ŻYCIA

11 ZaFOS WOLONATIRUSZE 15 – WSPÓŁPRACUJE Z WOLONTARIUSZAMI 313 – LICZBA WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH DLA ORGANIZACJI 38% - WOLONTARIUSZE STALE WSPÓŁPRACUJĄCY Z ORGANIZAJĄ 5 – PODPISUJE Z WOLONTARIUSZAMI UMOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O WOLONTARIACIE

12 ZaFOS ZARZĄD ORGANIZACJI 152 OSÓB PRACUJĄ W ZARZĄDACH WSZYSTKICH ORGANIZACJI 7 OSÓB LICZY ŚREDNIO ZARZĄD ORGANIZACJI 60% ORGANIZACJI ZARZĄD ZBIERA SIĘ CZĘŚCIEJ NIŻ CO 2 MIESIĄCE

13 ZaFOS ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI Składki członkowskie – 17 Administracja polska samorządowa – 16 Darowizna od osób fizycznych – 11 Administracja polska centralna – 10 Darowizna od firm prywatnych – 9 Opłaty za usługi świadczone przez organizację – 5 Z 1% - 4 Odsetki z kapitału – 4 Sponsoring – 4 Nawiązki i spadki – 4 Zbiórki pieniędzy – 4 EFS – 4 Polskie NGOs – 2 Pomoc zagraniczna spoza UE – 2 Zagraniczne NGOs – 1

14 ZaFOS GŁÓWNE PROBLEMY KTÓRYCH ROZWIĄZYWANIEM ZAJMUJĄ SIĘ ORGANIZACJE ubóstwo – 14 niepełnosprawność fizyczna dorosłych - 12 bezrobocie – 10 problemy wychowawcze dzieci i młodzieży - 9 przemoc w rodzinie - 9 niepełnosprawność fizyczna dzieci - 9 problemy rodzin niepełnych - 9 problemy rodzin wielodzietnych - 9 starość – 8

15 ZaFOS ŁĄCZNA LICZBA PODOPIECZNYCH 8935 OSÓB

16 ZaFOS GŁÓWNE TYPY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE Organizowanie wypoczynku – 19 Organizowanie czasu wolnego – 16 Reprezentowanie interesów swoich podopiecznych - 15 Pomoc terapeutyczna – 13 Doradztwo i poradnictwo specjalistyczne – 13 Pomoc materialna - 12 Leczenie i rehabilitacja – 11 Organizowanie zbiórek dla podopiecznych – 10 Pomoc żywieniowa – 9

17 ZaFOS GŁÓWNE KATEGORIE PROBLEMÓW, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ ORGANIZACJE trudności w zdobywaniu funduszy niezbędnych na działania organizacji brak lub niedoskonałość przepisów prawnych regulujących życie i status społeczny podopiecznych organizacji; brak funduszy na działania organizacji;

18 ZaFOS WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI Media – 22 Miasto i jego agendy – 19 Polskie NGO – 19 Społeczność lokalna – 18 Gmina i jej agendy – 17 Marszałek i jego agendy – 15 Powiat i jego agendy – 14 Wojewoda i jego agendy – 13 Środowiska biznesowe – 11 Rząd, ministerstwa, agendy centralne – 10 Zagraniczne NGO – 10 Kościół i organizacje wyznaniowe – 7 Partie i środowiska polityczne – 2

19 ZaFOS SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI 22 ORGANIZACJE ODCZUWAJĄ POTRZEBĘ ORGANIZACJI SZKOLEŃ I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH 22 ORGANIZACJE ODCZUWAJĄ POTRZEBĘ ZORGANIZOWANIA SYSTEMU INFORMACJI SZKOLENIOWEJ W RAMACH STRUKTURY WRZOS TYLKO 1 ORGANIZACJĘ STAĆ NA UCZESTNICTWO W PŁATNYCH SZKOLENIACH

20 ZaFOS MISJA I STRATEGIA ORGANIZACJI WSZYSTKIE ORGANIZACJE MAJĄ JASNO OKREŚLONĄ MISJĘ 11 ORGANIZACJI MA OPRACOWANY STRATEGICZNY PLAN DZIAŁANIA

21 ZaFOS DZIĘKUJĘ! tomasz.sobierajski@uw.edu.pl


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZaFOS. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 60% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH PO 2000 ROKU 1945 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google