Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZLOP WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. ZLOP ZAŁOŻENIE ORGANIZACJI 77% ORGANIZACJI ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1919 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAŁOŻONA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZLOP WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. ZLOP ZAŁOŻENIE ORGANIZACJI 77% ORGANIZACJI ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1919 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAŁOŻONA."— Zapis prezentacji:

1 ZLOP WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

2 ZLOP ZAŁOŻENIE ORGANIZACJI 77% ORGANIZACJI ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1919 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAŁOŻONA ORGANIZACJA 2005 ROK – OSTANIA ZAŁOŻONA ORGANIZACJA 1998, 2003, 2004 ROK – W TYCH LATACH ZOSTAŁO ZAŁOŻONYCH NAJWIĘCEJ ORGANIZACJI (PO 10)

3 ZLOP ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 75% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1956 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2006 ROK – OSTATNIO ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2003 ROK – W TYM ROKU ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH NAJWIĘCEJ (8) ORGANIZACJI

4 ZLOP LOKALIZACJA ORGANIZACJI WIEŚ – 10WIEŚ – 10 MIASTO 5 - 15 TYSIĘCY – 8MIASTO 5 - 15 TYSIĘCY – 8 MIASTO 15 – 50 TYSIĘCY - 13MIASTO 15 – 50 TYSIĘCY - 13 MIASTO 100 – 500 TYSIĘCY – 21MIASTO 100 – 500 TYSIĘCY – 21

5 ZLOP ZASIĘG DZIAŁANIA ORGANIZACJI MIEJSCOWOŚĆ – 4MIEJSCOWOŚĆ – 4 POWIAT – 2POWIAT – 2 GMINA – 6GMINA – 6 WOJEWÓDZTWO – 15WOJEWÓDZTWO – 15 KRAJ – 15KRAJ – 15 EUROPA – 2EUROPA – 2 ŚWIAT – 2ŚWIAT – 2 BRAK DANYCH – 6BRAK DANYCH – 6

6 ZLOP STATUS PRAWNY ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE – 49 FUNDACJA – 2 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ - 1

7 ZLOP ADRESACI ORGANIZACJI OSOBY INDYWIDUALNE – 45 GRUPY SPOŁECZNE – 30 ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 12 OSOBY INDYWIDUALNE I GRUPY SPOŁECZNE – 14 OSOBY INDYWIDUALNE I ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 2 GRUPY SPOŁECZNE I ORGANIZACJE I INSTYTUCJE - 1 WSZYSTKIE KATEGORIE - 9

8 ZLOP STATUS OPP 12 ORGANIZACJI POSIADA STATUS OPP 7 UZYSKAŁO GO W 2004 ROKU 2 ORGANIZACJE STARAŁY SIĘ GO UZYSKAĆ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

9 ZLOP PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI PARASOLOWYCH 14 – NALEŻY DO ORGANZIACJI PARASOLOWEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM INNEJ NIŻ WRZOS 2 – NALEŻY DO ORGANIZACJI PARASOLOWEJ O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

10 ZLOP CHARAKTERYSTYKA OSÓB PRACUJCYCH NA RZECZ ORGANIZACJI

11 ZLOP ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 10 – ZATRUDNIA OSOBY NA ETAT 34 – NIE ZATRUDNIAJĄ NIKOGO NIEZALEŻNIE OD FORMY UMOWY

12 ZLOP LICZBA PRACOWNIKÓW 23 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA CAŁY ETAT 5 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA NIEPEŁNY ETAT 111 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O DZIEŁO 145 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ - ZLECENIE

13 ZLOP PŁACE 617 – NAJNIŻSZA PŁACA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA CAŁY ETAT 2000 – NAJWYŻSZA PŁACA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA CAŁY ETAT 627 – ŚREDNIA PŁACA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA CAŁY ETAT 2300 – OCZEKIWANIA WOBEC PŁAC DLA PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH NA CAŁY ETAT

14 ZLOP WYKSZTAŁCENIE I WIEK PRACOWNIKÓW 50% - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 75% - WIEK PRACOWNIKÓW MIĘDZY 35 A 50 ROKIEM ŻYCIA

15 ZLOP WOLONATIRUSZE 35 – WSPÓŁPRACUJE Z WOLONTARIUSZAMI 1305 – LICZBA WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH DLA ORGANIZACJI 37% - WOLONTARIUSZE STALE WSPÓŁPRACUJĄCY Z ORGANIZAJĄ 5 – PODPISUJE Z WOLONTARIUSZAMI UMOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O WOLONTARIACIE

16 ZLOP ZARZĄD ORGANIZACJI 274 OSOBY PRACUJĄ W ZARZĄDACH WSZYSTKICH ORGANIZACJI 5 OSÓB LICZY ŚREDNIO ZARZĄD ORGANIZACJI 46% ORGANIZACJI ZARZĄD ZBIERA SIĘ OD 2 DO 4 RAZY W ROKU

17 ZLOP ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI Administracja polska samorządowa – 26Administracja polska samorządowa – 26 Składki członkowskie – 18Składki członkowskie – 18 Darowizna od osób fizycznych – 15Darowizna od osób fizycznych – 15 Darowizna od firm prywatnych – 14Darowizna od firm prywatnych – 14 Administracja polska centralna – 11Administracja polska centralna – 11 Sponsoring – 9Sponsoring – 9 Opłaty za usługi świadczone przez organizację – 8Opłaty za usługi świadczone przez organizację – 8 Polskie NGOs – 6Polskie NGOs – 6 Nawiązki i spadki – 5Nawiązki i spadki – 5 Odsetki z kapitału – 3Odsetki z kapitału – 3 Zbiórki pieniędzy – 3Zbiórki pieniędzy – 3 Dochody z działalności gospodarczej – 2Dochody z działalności gospodarczej – 2 EFS – 2EFS – 2 Zagraniczne NGOs – 2Zagraniczne NGOs – 2

18 ZLOP GŁÓWNE PROBLEMY KTÓRYCH ROZWIĄZYWANIEM ZAJMUJĄ SIĘ ORGANIZACJE problemy wychowawcze dzieci i młodzieży – 20problemy wychowawcze dzieci i młodzieży – 20 problemy edukacyjne dzieci i młodzieży - 19problemy edukacyjne dzieci i młodzieży - 19 alkoholizm dorosłych - 15alkoholizm dorosłych - 15 alkoholizm dzieci - 14alkoholizm dzieci - 14 ubóstwo – 11ubóstwo – 11 niepełnosprawność fizyczna dzieci - 10niepełnosprawność fizyczna dzieci - 10 problemy kobiet - 9problemy kobiet - 9 narkomania dzieci - 8narkomania dzieci - 8 narkomania dorosłych – 8narkomania dorosłych – 8 przemoc w rodzinie - 8przemoc w rodzinie - 8 niepełnosprawność intelektualna dzieci - 7niepełnosprawność intelektualna dzieci - 7 niepełnosprawność fizyczna dorosłych - 7niepełnosprawność fizyczna dorosłych - 7 problemy rodzin niepełnych - 7problemy rodzin niepełnych - 7 bezrobocie – 6bezrobocie – 6 problemy rodzin wielodzietnych - 6problemy rodzin wielodzietnych - 6 bezdomność - 5bezdomność - 5

19 ZLOP GŁÓWNE RODZAJE GRUP PODOPIECZNYCH Dzieci i młodzież – 30Dzieci i młodzież – 30 Alkoholicy i rodziny alkoholików – 12Alkoholicy i rodziny alkoholików – 12 Niepełnosprawni fizycznie – 12Niepełnosprawni fizycznie – 12 Kobiety – 8Kobiety – 8 Bezrobotni – 7Bezrobotni – 7 Samotni rodzice – 7Samotni rodzice – 7 Skrajnie ubodzy – 7Skrajnie ubodzy – 7 Bezdomni – 6Bezdomni – 6 Narkomanii i ich rodziny – 6Narkomanii i ich rodziny – 6

20 ZLOP NAJLICZNIEJSZE GRUPY PODOPIECZNYCH Dzieci i młodzież – 5318Dzieci i młodzież – 5318 Niepełnosprawni fizycznie – 1348Niepełnosprawni fizycznie – 1348 Kobiety – 1028Kobiety – 1028 Alkoholicy i rodziny alkoholików – 701Alkoholicy i rodziny alkoholików – 701 Skrajnie ubodzy – 528Skrajnie ubodzy – 528

21 ZLOP ŁĄCZNA LICZBA PODOPIECZNYCH 13592 OSÓB

22 ZLOP GŁÓWNE TYPY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE Organizowanie czasu wolnego – 25Organizowanie czasu wolnego – 25 Doradztwo i poradnictwo specjalistyczne – 23Doradztwo i poradnictwo specjalistyczne – 23 Szkolenia – 23Szkolenia – 23 Organizowanie wypoczynku – 21Organizowanie wypoczynku – 21 Pomoc terapeutyczna – 20Pomoc terapeutyczna – 20 Pomoc materialna - 14Pomoc materialna - 14 Pomoc żywieniowa – 14Pomoc żywieniowa – 14 Reprezentowanie interesów swoich podopiecznych - 10Reprezentowanie interesów swoich podopiecznych - 10

23 ZLOP WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI Rząd, ministerstwa, agendy centralne – 11Rząd, ministerstwa, agendy centralne – 11 Wojewoda i jego agendy – 15Wojewoda i jego agendy – 15 Powiat i jego agendy – 23Powiat i jego agendy – 23 Gmina i jej agendy – 32Gmina i jej agendy – 32 Miasto i jego agendy – 26Miasto i jego agendy – 26 Społeczność lokalna – 41Społeczność lokalna – 41 Partie i środowiska polityczne – 4Partie i środowiska polityczne – 4 Kościół i organizacje wyznaniowe – 19Kościół i organizacje wyznaniowe – 19 Media – 23Media – 23 Środowiska biznesowe – 17Środowiska biznesowe – 17 Polskie NGO – 38Polskie NGO – 38 Zagraniczne NGO - 8Zagraniczne NGO - 8

24 ZLOP SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI 85% ODCZUWA POTRZEBĘ ORGANIZACJI SZKOLEŃ 83% ODCZUWA POTRZEBĘ ZORGANIZOWANIA SYSTEMU INFORMACJI SZKOLENIOWEJ W RAMACH STRUKTURY WRZOS 96% ORGANIZACJI NIE STAĆ NA UCZESTNICTWO W PŁATNYCH SZKOLENIACH 37% BRAŁO UDZIAŁ W SZKOLENIACH W CIĄGU OSTATNICH 6 MIESIĘCY

25 ZLOP MISJA I STRATEGIA ORGANIZACJI 85% MA JASNO OKREŚLONĄ MISJĘ ORGANIZACJI 60% NIE MA OPRACOWANEGO STRATEGICZNEGO PLANU DZIAŁANIA

26 ZLOP GŁÓWNE KATEGORIE PROBLEMÓW, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ ORGANIZACJE brak funduszy na działania organizacjibrak funduszy na działania organizacji trudności w zdobywaniu funduszy na działania organizacjitrudności w zdobywaniu funduszy na działania organizacji brak zainteresowania partii i środowisk politycznych działaniami organizacjibrak zainteresowania partii i środowisk politycznych działaniami organizacji brak zaplecza technicznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizacjibrak zaplecza technicznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizacji

27 ZLOP tomasz.sobierajski@wp.pl


Pobierz ppt "ZLOP WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. ZLOP ZAŁOŻENIE ORGANIZACJI 77% ORGANIZACJI ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1919 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAŁOŻONA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google