Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”"— Zapis prezentacji:

1 Monitoring „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
Kwiecień – Czerwiec 2008

2 Cele monitoringu Charakterystyka prowadzonych działań
Określenie zasięgu prowadzonych działań Określenie dotarcia do grup wymagających szczególnej interwencji Charakterystyka mocnych i słabych stron programu

3 Cele programu Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup społecznych,

4 Cele programu Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin Zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

5 Zakres monitoringu Działania informacyjne
Działania profilaktyczne i edukacyjne Działania na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Działania wobec sprawców przemocy w rodzinie Działania dotyczące zwiększania wiedzy i umiejętności pracowników organizacji

6 Charakterystyka organizacji uczestniczących w programie

7 Organizacje uczestniczące w programie
120 organizacji 100 jednostek samorządu terytorialnego 18 organizacji pozarządowych 2 instytucje administracji rządowej

8

9

10

11

12 Pracownicy w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaangażowanych jest 1363 pracowników badanych organizacji największa liczba pracowników (552) pracuje w ośrodkach pomocy społecznej i w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (331 osób)

13

14 Pracownicy w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaangażowany jest blisko co drugi pracownik (57%) badanych organizacji

15

16 Najważniejsze ograniczenia
brak współpracy z innymi organizacjami uczestniczącymi w programie brak długofalowego, stabilnego systemu przeciwdziałania niewystarczające środki finansowe ograniczenia wynikające z wykonywania innych zadań

17

18 Najważniejsze wsparcie
wysokie kwalifikacje pracowników dobra współpraca z innymi organizacjami

19

20 Działania prowadzone przez organizacje uczestniczące w programie

21

22

23

24 Działania związane z rozpowszechnianiem informacji o problemie przemocy w rodzinie

25

26

27 Działania związane z rozpowszechnianiem informacji
30 konferencji, seminariów i debat (21 zorganizowanych przez 3 organizacje pozarządowe) uczestniczyło w nich 813 osób, w tym 458 uczestników spotkań zorganizowanych przez organizacje pozarządowe 24% organizacji uczestniczyło w przygotowaniu i realizacji kampanii informacyjnych

28 Działania związane z rozpowszechnianiem informacji
71 artykułów prasowych, 34 audycje radiowe 26 programów telewizyjnych niemal wszystkie publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne były wynikiem działalności organizacji pozarządowych

29 Działania profilaktyczne i edukacyjne

30

31

32

33

34

35 Działania na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

36 Działania na rzecz ofiar przemocy
prowadziło je 62% badanych organizacji wszystkie ośrodki interwencji kryzysowej i pogotowia opiekuńcze, 94% ośrodków pomocy społecznej 89% ośrodków terapii uzależnień. działań na rzecz ofiar przemocy nie prowadziły jedynie wydziały spraw społecznych.

37

38

39 Działania na rzecz ofiar przemocy
zdecydowana większość organizacji (74%) zajmujących się ofiarami przemocy domowej oferowała pomoc w formie ambulatoryjnej wszystkie organizacje udzielały porad specjalistycznych Udzielono porad 3893 osobom w tym 2872 kobietom z porad specjalistów korzystały przede wszystkim osoby w wieku od 24 do 59 lat (2550 osób) znacznie rzadziej korzystały z nich dzieci i młodzież (361 osób) oraz osoby powyżej 59 roku życia (326 osób).

40 Działania wobec sprawców przemocy w rodzinie

41 Działania wobec sprawców
oddziaływaniem na sprawców przemocy zajmuje się 27% badanych organizacji przeważają ośrodki interwencji kryzysowej (80%), ośrodki terapii uzależnień (67%) i ośrodki pomocy społecznej (50%) działaniami organizacji objęto 745 sprawców przemocy, w tym 645 mężczyzn

42

43 Działania wobec sprawców
W zajęciach korekcyjnych uczestniczyło 49 osób, ukończyło je jedynie 13 osób Jeszcze rzadziej organizowano programy terapeutyczne dla sprawców przemocy (9% organizacji). Uczestniczyły w nich 52 osoby a ukończyło je 8 osób

44 Działania wobec sprawców
działania wobec sprawców przemocy są najsłabszym elementem programu najważniejsze ograniczenia dotarcie z ofertą motywacje sprawców brak współpracy przepisy i procedury

45 Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników

46 Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników
w różnych formach zwiększenia wiedzy i kwalifikacji wzięły udział 574 osoby największa grupę stanowili pracownicy zespołu żłobków(166 osób) pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych (144 osoby) i pracownicy ośrodków pomocy społecznej (133 osoby) 87 osób ukończyło szkolenia SPPWR I i II stopnia a 37 osób otrzymało certyfikat PARPA

47

48

49 Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników
co trzecia badana organizacja oddelegowała swoich pracowników na szkolenia lokalnych zespołów interdyscyplinarnych co trzecia organizacja zapewniła swoich pracownikom superwizje dotyczyło to przede wszystkim ośrodków terapii uzależnień (89% organizacji), organizacji pozarządowych (67%) i ośrodków interwencji kryzysowych (60%).

50

51

52 Mocne strony Wszechstronność działań programu
Liczba organizacji uczestniczących w programie Blisko 1400 pracowników zaangażowanych w działania programu Doświadczenie w rozwiązywaniu problemu Szeroka oferta profilaktyczno-edukacyjna

53 Mocne strony Szeroki zakres działań na rzecz ofiar przemocy
Znacząca obecność w mediach (działania organizacji pozarządowych) Podnoszenie kwalifikacji

54 Słabe strony Niski stopień specjalizacji (łączenie działań informacyjnych, profilaktycznych, działań wobec ofiar i sprawców przemocy) Łączenie działań dotyczących przemocy w rodzinie z innymi działaniami Niski stopień koordynacji działań, przejawiający się brakiem współpracy pomiędzy organizacjami Brak zainteresowania rezultatami działań (sporadyczne ewaluacje)

55 Słabe strony Zróżnicowane działania w poszczególnych dzielnicach i zróżnicowane dotarcie do grup docelowych Ograniczony zasięg i wyniki oddziaływań na sprawców przemocy


Pobierz ppt "Monitoring „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google