Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa turystycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa turystycznego"— Zapis prezentacji:

1 Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa turystycznego
Antonina Garbacz –Budzyńska 40179 Elżbieta Mazur 41351 Renata Mendrala Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa

2 Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa turystycznego
Jest jednym z podstawowych źródeł informacji, wykorzystanym w procesie decyzyjnym. Wyznacza kierunki do realizacji celów Weryfikuje przyjęte przez podmioty turystyczne zadania Pozwala na właściwa alokację będących w dyspozycji przedsiębiorstwa zasobów: Rzeczowych Finansowych Ludzkich

3 Definicja (R, Kłeczko, W. Kowala, O. Waniowskiego: „Marketing
Definicja (R, Kłeczko, W. Kowala, O. Waniowskiego: „Marketing? Jak to się robi? „) mówi, że otoczenie jest to „zbiór zewnętrznych aktorów i sił”, które wywierają ujemny lub dodatni wpływ na realizację przyjętych celów działania przedsiębiorstwa turystycznego. Aktorzy – mikrootoczenie Siły – makrootoczenie Podstawowe elementy otoczenia powinny być poddawane ciągłej analizie w przedsiębiorstwie, należą do nich: Otoczenie naturalne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczno-demograficzne Otoczenie technologiczna Otoczenie instytucjonalno-prawne Mikrootoczenie

4 Otoczenie naturalne W otoczeniu naturalnym podstawowe znaczenie dla turysty mają walory turystyczne, stanowią one bowiem siłę przyciągającą i stymulującą ruch turystyczny na danym obszarze. Przyczyniają się tym samym do rozwoju funkcji turystycznej. W analizie warunków naturalnych prowadzonej przez przedsiębiorstwo turystyczne podstawową rolę odgrywa umiejętność oceny użyteczności środowiska przyrodniczego – obecnej i spodziewanej. W różnych regionach podmioty gospodarki turystycznej pod względem fizycznym sprzedają te same produkty, jednak niektóre z nich odwiedzane są masowo, inne zaś oferując taki sam produkt, nie wywołują zainteresowania turystów. Dlaczego tak się dzieje?

5 W pierwszym przypadku podmioty gospodarki turystycznej odniosły sukces ponieważ dobrze oceniły wartość środowiska naturalnego i podjęły właściwe decyzje o lokalizacji na tym terenie elementów zaplecza materialnego. W drugim przypadku podmioty popełniły błąd w ocenie warunków naturalnych i niestety mogą mieć problemy w osiągnięciu celów, np. nie wzięły pod uwagę odległości od centrum regionów. Duże bogactwo zróżnicowanych walorów turystycznych, wypoczynkowych, krajoznawczych i specjalistycznych stanowi o głównym czynniku rozwoju rożnych form turystyki, np.: Złoża wód leczniczych → uzdrowiska Górskie ukształtowanie terenu → wyciągi narciarskie, szlaki turystyczne, Pojezierza → żeglarstwo

6 Pijalnia wód w Kudowie Zdroju

7 TATRY Dolina Pięciu Stawów

8 Białka Tatrzańska

9 Pojezierza

10 Ph. Kotler wskazuje na cztery występujące trendy w otoczeniu naturalnym, które wywierają określony wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i realizację wytyczonych przez nie celów, mające rożne znaczenie zależne od branży, w której działają, oraz profilu działalności. 1. Zmniejszające się rozmiary użytków rolnych przy równoczesnym wzroście terenów zurbanizowanych Może to doprowadzić do zmiany preferowanych kierunków wyjazdów turystycznych z obszarów o wzmożonym ruchu turystycznym na obszary odludne, oferujące spokój i ciszę w kontakcie z naturą. Obecnie jeszcze w małym stopniu, ale już można zaobserwować takie zjawisko. Turyści, szczególnie z dużych aglomeracji wybierają na wypoczynek tereny wiejskie. Ten rodzaj turystyki pozostający w harmonii ze środowiskiem naturalnym traktuje się jako formę turystyki alternatywnej.

11 2. Rosnące koszty energii (ropy naftowej, węgla i innych kopalin) stanowią dla przedsiębiorstwa turystycznego problem, który podwyższa koszty ich działalności, a tym samym wpływa pośrednio na wzrost cen oferowanych usług.

12 3. Wzrastający poziom zanieczyszczenia, do którego w regionach turystycznych przyczyniają się również turyści i podmioty turystyczne (wzrasta głównie zanieczyszczenie wody i powietrza). Turysta planujący wyjazd na wypoczynek ma coraz większą świadomość ekologiczną, dlatego będzie zwracał uwagę na jakość środowiska przyrodniczego w miejscu pobytu, tym bardziej, że często żyje w środowisku o wysokim poziomie zanieczyszczenia.

13 4. Regulacje prawne i stanowisko rządu dotyczące ochrony środowiska.
Podstawowe akty prawne to: Ustawa o ochronie przyrody Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego

14 Określają one jakie obszary i jakie elementy przyrody podlegają ochronie. Zawierają zasady korzystania z obszarów objętych poszczególnymi stopniami ochrony. W kwietniu 1997 r. powołany został przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki zespół ds. opracowania „Programu rozwoju turystyki na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych”. Chodzi o promowanie turystyki dostosowanej do wartości przyrodniczo – kulturowych i krajobrazowych poszczególnych terenów oraz popieranie edukacji ekologicznej i turystycznej.

15 Wymienione elementy otoczenia naturalnego mają różne znaczenie dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw turystycznych. Większe, bezpośrednie znaczenie tego elementu będzie widoczne w obiektach świadczących usługi noclegowe oraz usługi sportowo – rekreacyjne. Pośrednie znaczenie, mające wpływ na powodzenie ekonomiczne, dotyczy biur podróży, które powinny znać warunki środowiska przyrodniczego regionów i miejscowości, gdyż stanowią one istotny składnik oferowanego produktu.

16 Dziękujemy za uwagę

17 Bibliografia: „ Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej” pod red. Andrzeja Rapacza wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001 Zdjęcia:


Pobierz ppt "Otoczenie naturalne przedsiębiorstwa turystycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google