Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesne czynniki lokalizacji działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesne czynniki lokalizacji działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Współczesne czynniki lokalizacji działalności gospodarczej
Karolina Pyrzyńska

2 Czynniki lokalizacji wg. A. Webera
Czynnik lokalizacji jest to: „Jedna z wyraźnie zarysowujących się korzyści, która przejawia się w działalności gospodarczej wówczas, gdy działalność ta jest prowadzona w określonym punkcie lub obszarze. Przez korzyści należy rozumieć oszczędności w kosztach produkcji. Ich osiągnięcie łączy się z tym, że produkcja produkcja określonego wyrobu w danym punkcie lub obszarze odbywa się przy mniejszym nakładzie kosztów niż w każdym innym punkcie lub obszarze”

3 Czynniki lokalizacji wg. A. Webera
Czynnik transportu Czynnik pracy Czynnik aglomeracji

4 Współczesne czynniki lokalizacji działalności gospodarczej
Czynniki środowiskowe Baza surowcowa Środowisko przyrodnicze Bariery ekologiczne Zasoby wody Czynniki przestrzenne Kształt i wielkość terenów Położenie względem innych obszarów Dostępność Odległość

5 Współczesne czynniki lokalizacji działalności gospodarczej
Czynniki techniczno - technologiczne Infrastruktura techniczna Korzyści aglomeracji Czynnik transportu Czynniki ekonomiczne Rynek zbytu Zasoby pracy Struktura branżowa Baza energetyczna

6 Współczesne czynniki lokalizacji działalności gospodarczej
Czynniki polityczne Strategiczno-wojskowe Behawioralne Polityka państwa lub regionu Czynniki prawno – administracyjne Przejrzystość regulacji prawnych Czynniki społeczno – kulturowe Patriotyzm lokalny Sytuacja na rynku pracy Poziom wykształcenia i kultury

7 Specjalne strefy ekonomiczne
Stworzone po 1995 roku w celu przyciągnięcia kapitału Jako pierwsza powstała strefa Euro-Park Mielec we wrześniu 1995 r. Przedsiębiorcy działający w strefie mogą liczyć na zwolnienia z podatków i bardzo korzystne warunki inwestowania W Polsce obecnie istnieje 14 SSE

8 Literatura Budner W., 2000, Lokalizacja przedsiębiorstw, wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Godlewska H., 2001, Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa


Pobierz ppt "Współczesne czynniki lokalizacji działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google