Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny kierunek: Ekonomia specjalność: Ekonomika Gospodarki Żywnościowej Kamila Kobusińska ROLA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny kierunek: Ekonomia specjalność: Ekonomika Gospodarki Żywnościowej Kamila Kobusińska ROLA."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny kierunek: Ekonomia specjalność: Ekonomika Gospodarki Żywnościowej Kamila Kobusińska ROLA PRODUKTU W KONKUROWANIU GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH (na przykładzie województwa dolnośląskiego i lubelskiego) Seminarium: prof. dr hab. Walenty Poczta Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem dr Lucyny Przezbórskiej

2 AGROTURYSTYKA WALKA KONKURENCYJNA
Uzasadnienie wyboru tematu AGROTURYSTYKA ALTERNATYWNA FORMA TURYSTYKI WAŻNE MIEJSCE W WIELOFUNKCYJNYM ROZWOJU WSI FUNKCJE EKONOMICZNE, SOCJOPSYCHOLOGICZNE I ŚRODOWISKOWE CIĄGŁY ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ WALKA KONKURENCYJNA

3 CELE CZĄSTKOWE OBEJMOWAŁY ANALIZĘ:
Cel główny i cele cząstkowe CEL GŁÓWNY Ustalenie roli i znaczenia produktów w konkurowaniu gospodarstw agroturystycznych roli, funkcji, charakterystyki rozwoju agroturystyki CELE CZĄSTKOWE OBEJMOWAŁY ANALIZĘ: specyfiki produktu agroturystycznego potencjału agroturystycznego woj. dolnośląskiego i lubelskiego potencjału usługowego gospodarstw agroturystycznych konkurencji na rynku usług agroturystycznych

4 Zakres podmiotowy, przedmiotowy, terytorialny i czasowy
PODMIOTOWY – gospodarstwa agroturystyczne PRZEDMIOTOWY – rola produktów i usług oferowanych w gospodarstwach agroturystycznych w konkurowaniu TERYTORIALNY – woj. dolnośląskie (48 gospodarstw) i lubelskie (49 gospodarstw) CZASOWY – dane wtórne - od lat 90. do 2007 roku – dane pierwotne - okres funkcjonowania badanych gospodarstw

5 ŹRÓDŁA WTÓRNE ŹRÓDŁA PIERWOTNE
Materiały źródłowe ŹRÓDŁA WTÓRNE Zwarte pozycje literaturowe Artykuły naukowe Raporty Instytutu Turystyki Dane PFTW „Gospodarstwa gościnne” Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego ŹRÓDŁA PIERWOTNE Badania ankietowe (wywiad standaryzowany) Wywiad bezpośredni Metody: analiza deskryptywna, porównawcza, SWOT, elementy statystyki opisowej.

6 WYNIKI BADAŃ

7 BADANYCH GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH
OFERTA PRODUKTOWA BADANYCH GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU atrakcje turystyczne spacery, przygotowanie ogniska lub grilla, grzybobranie hipoterapia, plenery malarskie, przejażdżki na quadach, strzelanie z łuku, nauka jazdy na nartach baza noclegowa ceny usług noclegowych usługi żywieniowe wypoczynek w cichym i spokojnym środowisku wiejskim możliwość kontaktu ze zwierzętami

8 KONKURENCJA NA RYNKU USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH

9 Struktura badanych gospodarstw agroturystycznych według opinii ich
właścicieli o zmianach poziomu konkurencji na rynku usług agroturystycznych Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, n=97.

10 Główne atuty gospodarstw w opinii badanych właścicieli
RDZEŃ PRODUKTU PRODUKT RZECZYWISTY PRODUKT RZECZYWISTY PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, woj. dolnośląskie n=48, woj. lubelskie n=49.

11 Deklarowane zmiany w ofercie mające na celu uzyskanie przewagi
konkurencyjnej w stosunku do innych gospodarstw PRODUKT POSZERZONY Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, woj. dolnośląskie n=48, woj. lubelskie n=49.

12 ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH
Zależność liczby gości od oferowania usług żywieniowych w badanych gospodarstwach agroturystycznych Zależność liczby gości od liczby oferowanych atrakcji w badanych gospodarstwach agroturystycznych Zależność długości pobytu agroturystów od liczby oferowanych atrakcji w badanych gospodarstwach agroturystycznych

13 WNIOSKI

14 WNIOSKI (1): Walka konkurencyjna przybiera formę przede wszystkim konkurencji pozacenowej. Konkurencja na rynku usług agroturystycznych wyraźnie wzrasta. Konkurowanie gospodarstw odbywa się głównie na poziomie produktu rzeczywistego, choć proces ten obejmuje też składniki rdzenia produktu i produktu poszerzonego. Dalsza walka konkurencyjna będzie opierała się przede wszystkim na kształtowaniu elementów produktu poszerzonego.

15 WNIOSKI (2): Analiza konkurencyjności produktów i usług agroturystycznych w oparciu o przeciętną liczbę turystów oraz średni czas ich pobytu nie daje podstaw do jednoznacznej oceny. Większym zainteresowaniem turystów cieszyły się jednak obiekty świadczące usługi żywieniowe i posiadające urozmaicony pakiet atrakcji (były bardziej konkurencyjne).

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

17 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny kierunek: Ekonomia specjalność: Ekonomika Gospodarki Żywnościowej Kamila Kobusińska ROLA PRODUKTU W KONKUROWANIU GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH (NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBELSKIEGO) Seminarium: prof. dr hab. Walenty Poczta Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem dr Lucyny Przezbórskiej


Pobierz ppt "Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny kierunek: Ekonomia specjalność: Ekonomika Gospodarki Żywnościowej Kamila Kobusińska ROLA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google