Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 O sprawach strategicznych,
sprawach obronnych, wojska, wojny ogół nie nauczył się jeszcze myśleć, a nawet słuchać. J. Piłsudski

3 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (SBN)
pojęcie do 2007 r. nie definiowane w polskich aktach prawnych; w ograniczonym stopniu rozpatrywane przez analityków i badaczy; zrodziło się w wyniku zmian postrzegania przez naukowców zagrożeń bezpieczeństwa państwa; przeszło do praktyki z rozważań teoretycznych; SBN zdefiniowany został w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r. SBN eliminuje dotychczasowy podział na system bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa.

4 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dokument: przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 5 listopada 2007 r.; zatwierdzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 listopada 2007 r.

5 Zgodnie z zapisami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP na system bezpieczeństwa narodowego składają się: wszystkie odpowiedzialne za bezpieczeństwo w świetle Konstytucji RP i właściwych ustaw organy; instytucje należące do władz ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych, w tym: Parlament, Prezydent RP, Rada Ministrów i centralne organy administracji rządowej.

6 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
określa: rolę; zadania; priorytetowe przedsięwzięcia; organów, instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wskazuje na potrzebę koordynacji wysiłków podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

7 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO A SYSTEM OBRONNY PŃSTWA (1/3)
Wprowadzenie przez Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP pojęcia SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO powoduje potrzebę dyskursu strategicznego nad rolą i umiejscowieniem obecnie funkcjonującego Systemu Obronnego Państwa w ramach SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO.

8 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO A SYSTEM OBRONNY PŃSTWA (2/3)
Mimo, że w minionych latach System Obronny Państwa był sukcesywnie modyfikowany i w dużej mierze wypełniał funkcje Systemu Bezpieczeństwa Narodowego, to formalnie jego głównym przeznaczeniem nadal pozostaje: zachowanie potencjału państwa gwarantującego zdolność do efektywnego reagowania obronnego w razie agresji na terytorium RP lub do przeciwstawienia się agresji w ramach kolektywnej obrony NATO.

9 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO A SYSTEM OBRONNY PŃSTWA (3/3)
Zgodnie z postanowieniami nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP – zmiana charakteru współczesnych wyzwań i zagrożeń powoduje, że konieczne jest zorganizowanie działań państwa w szerszym ujęciu, niż formuła Systemu Obronnego Państwa. Powinien to być System Bezpieczeństwa Narodowego, dostosowany do przeciwstawienia się nie tylko zewnętrznym zagrożeniom polityczno-militarnym, ale w sposób zintegrowany – wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa.

10 systemu bezpieczeństwa narodowego (1/2)
Zasadnicze elementy systemu bezpieczeństwa narodowego (1/2) Siły Zbrojne RP oraz system dowodzenia i kierowania obroną państwa; Służby i instytucje rządowe zobowiązane do: zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym; zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; prowadzenia działań ratowniczych; ochrony ludności i mienia w sytuacja nadzwyczajnych. a także w zakresie przewidzianym w Konstytucji RP i właściwych ustawach: władze samorządowe oraz inne podmioty prawne, w tym przedsiębiorcy tworzący potencjał przemysłowo-obronny.

11 systemu bezpieczeństwa narodowego (1/2)
Zasadnicze elementy systemu bezpieczeństwa narodowego (1/2) Narodowy System Pogotowia Kryzysowego (NSPK), który został implementowany w oparciu o System Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS); Sprawna łączność (jawna i niejawna) miedzy elementami systemu zarówno na potrzeby obronne i zarządzania kryzysowego oraz całościowy Krajowy System Łączności, który zapewni możliwość wymiany informacji między organami administracji publicznej o różnych klauzulach tajności.

12 System bezpieczeństwa narodowego opiera się na
Całościowej wizji bezpieczeństwa znosi podział na Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne wskazuje na Potrzebę podejmowania działań w każdej dziedzinie odpowiada Charakterowi współczesnych zagrożeń i wyzwań

13 ZADANIA W DZIEDZINIE BUDOWANIA Systemu Bezpieczeństwa Narodowego
Nadanie Systemowi Bezpieczeństwa Narodowego RP charakteru w pełni zintegrowanej, spójnej i uporządkowanej całości; Wypracowanie mechanizmów kompleksowego i długofalowego planowania rozwoju bezpieczeństwa opierającego się na celach i potrzebach wspólnych dla wszystkich jego podmiotów; Przyjęcie zasady, że cele i potrzeby wynikają z całościowego ujmowania interesów narodowych.

14 KONIEC


Pobierz ppt "SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google