Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA ROLNA UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA ROLNA UE."— Zapis prezentacji:

1 POLITYKA ROLNA UE

2 Polityka rolna – dziedzina polityki mikroekonomicznej określająca zespół środków, regulacji i działań państwa mających na celu kształtowanie rozmiarów produkcji rolnej i utrzymanie jej opłacalności, kreowanie przeobrażeń agrarnych zmierzających do koncentracji i specjalizacji w rolnictwie, przyspieszanie postępu technicznego i agrotechnicznego warunkującego efektywność rolnictwa oraz wpływanie na procesy demograficzne na wsi. Polityka ta pełni dwie zasadnicze funkcje: ochronną i stymulującą rozwój, co znajduje wyraz w protekcjonizmie i interwencjonizmie władz państwowych wobec rolnictwa.

3 Analiza sektora rolnego w Europie – od średniowiecza po dziś
Obecna sytuacja dotycząca rolnictwa w poszczególnych państwach Porównanie rolnictwa w poszczególnych państwach Problemy wsi Projekty europejskie dla polskiej wsi

4 1) Ewolucja zmian strukturalnych w Europie – od średniowiecza do dziś

5 Średniowiecze Źródła systemu średniowiecznego feudalizmu
Rolnictwo – „pożeracz przestrzeni” Słaby poziom rozwoju rolnictwa Przełomowe wydarzenie – wprowadzenie trójpolówki

6 XVIII wiek Rolnictwo przestaje mieć dominujące znaczenie
System wielopolowy System norfolcki Przemiana rolnictwa feudalnego w rolnictwo nowoczesne Katastroficzne wizje rozwoju rolnictwa – Thomas Malthus

7 Rewolucja agrarna Zlikwidowanie zależności chłopa od feudalnego właściciela Osiągnięcia rewolucji agrarnej Wzrost produkcji rolnej

8 XX wiek Rośnie wydajność pracy w rolnictwie i przemyśle
Państwowe programy interwencyjne

9 Pułapka nadprodukcji Europa Zachodnia odczuwa skutki wojny
Wydajność światowego rolnictwa stale rośnie Rewolucja – inżynieria genetyczna Kryzys strukturalny

10 XX - XXI wiek Postęp biologiczny Zmiany strukturalne
Cel polityki strukturalnej

11 2) Obecna sytuacja w poszczególnych państwach Europejskich

12 Polska Rosnące dochody rolników z działalnosci rolniczej
Wzrost zaufania rolników do polityki rolnej UE Złagodzenie polityki UE wobec krajów członkowskich

13 Niemcy Unijna polityka rolna:dylematy niemieckich farmerów
Więcej rynku,mniej dotacji Dla kogo subwencje? Co dokucza niemieckim rolnikom?

14 Francja Państwo szykuje rewolucję polityki rolnej UE, postuluje przeprowadzenie zasadniczych reform europejskiej polityki agrarnej po roku 2013 System ubezpieczenowy Prezydent Francji- N.Sarcozy zapowiedział bezprecedensowy plan pomocy dla rolnictwa(650mln euro z tej kwoty to pomoc nadzwyczajną,a 1mld euro kredyty preferencyjne

15 3) Porównanie rolnictwa w poszczególnych państwach
Rolnictwo w Polsce Rolnictwo w Niemczech Rolnictwo we Francji

16 Polska Blisko połowę terytorium polski stanowią użytki rolne
Główne uprawy Niski procent zatrudnionych w rolnictwie

17 Francja Pierwsze miejsce w europie w globalnej produkcji rolnej
Daleko posunięta specjalzacja Lider uprawy winorośli na świecie

18 Niemcy Największy po Francji areał rolny
Wysoki stopień mechanizacji i chemizacji rolnictwa Czołowy światowy producent mięsa wieprzowego

19

20

21 Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni państwa

22 4) Problemy wsi Najważniejszym takim problemem jest wysokie bezrobocie, brak miejsc pracy i niemożliwość wykorzystania około jednej czwartej zasobów siły roboczej na wsi Utrzymuje się trudna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie, prowadząca do pogłębiania się dystansu rozwojowego między rolnictwem polskim i unijnym. Wyraźny regres zanotować można w dostępie mieszkańców wsi do instytucji kultury. Pogłębia się dystans edukacyjny między miastem a wsią. Polska wieś różnicuje się coraz bardziej, zarówno w ujęciu regionalnym, jak i społeczno-ekonomicznym. Znaczna część mieszkańców wsi nie potrafi sobie poradzić w nowych warunkach ekonomicznych i podlega społeczno-ekonomicznej marginalizacji.

23

24 5) Projekty europejskie dla polskiej wsi
1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 2. Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 3. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) 4.Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 5. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych 6. Odnowa i rozwój wsi

25 Dziękujemy za uwagę! prezentację przygotowali : Łukasz Radgowski Łukasz Walętrzak Patryk Krzyżowski


Pobierz ppt "POLITYKA ROLNA UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google