Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamówienia publiczne a innowacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamówienia publiczne a innowacje"— Zapis prezentacji:

1 Zamówienia publiczne a innowacje
Beata Lubos Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium „Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych” Warszawa, 21 listopada 2007

2 DOKUMENTY Komunikat Komisji: Więcej badań i innowacji – inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia Raport dla Komisji Europejskiej, pt.: Innovation and Public Procurement. Review of Issues At Stake Raport Esko Aho, pt.: Creating an Innovative Europe Dokument programowy Prezydencji Fińskiej „Demand as a driver of innovation – towards a more effective European Innovation Policy” Komunikat Komisji Wykorzystanie wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE Przewodnik Pro Inno Europe: „Guide on dealing with innovative solutions in public procurement”

3 UZASADNIENIE PODEJMOWANIA INTERWENCJI
Występowanie barier w zamawianiu innowacyjnych produktów Redukcja kosztów eksploatacji w dłuższej perspektywie Stymulowanie współpracy gospodarki z nauką Obniżanie ryzyka przy wprowadzaniu nowych rozwiązań na rynek oraz kreowanie rynków na nowe produkty i usługi Wzrost jakości proponowanych dostaw, usług i robót Wartość dodana w postaci zastosowania eko-innowacji

4 Idea inteligentnych zakupów
INSTRUMENTY Idea inteligentnych zakupów Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie Wyłączenie stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przy zamawianiu usług B+R Dopuszczalność składania ofert wariantowych przez wykonawców

5 DOBRE PRAKTYKI Zakup innowacyjnego systemu oświetleniowego – Niemcy
Stosowanie kryterium wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty – Kanada Przedkomercyjne zamówienia publiczne – USA Znaki informacyjne ze zmieniającą się informacją – Wielka Brytania

6 REKOMENDACJE 1/3 przeprowadzanie:
szkoleń dla zamawiających z zakresu definiowania obiektywnych kryteriów oceny, zdefiniowania cech/funkcji, przedmiotu zamówienia - innowacyjne rozwiązanie/technologia (wskazanie oczekiwanych funkcji, a nie rozwiązań), kampanii promocyjnej szkoleń dotyczących innowacyjnych zamówień publicznych dla członków Krajowej Izby Odwoławczej, Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli;

7 REKOMENDACJE 2/3 przeprowadzanie
szkoleń dla przedsiębiorców wspierających ich w przygotowywaniu innowacyjnych ofert i ubieganiu się o zamówienia publiczne; badań na temat barier hamujących innowacyjność na rynku zamówień publicznych; analizy możliwości przeprowadzania przedkomercyjnych zamówień publicznych zgodnie z istniejącymi przepisami ustawy Pzp oraz dyrektyw.

8 REKOMENDACJE 3/3 promocja:
stosowania trybów negocjacyjnych udzielania zamówień, w tym promocję zastosowania dialogu konkurencyjnego oraz dialogu technicznego, stosowania w procedurach zamówień kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, sektora publicznego jako „inteligentnego klienta” utworzenie „centrum informacji” dla zamawiających przygotowujących i prowadzących postępowania, dot. innowacyjnych rozwiązań.

9 Dziękuję za uwagę Beata.Lubos@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Zamówienia publiczne a innowacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google