Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura Austriackiego Urzędu Regulacji Radiofonii i Telewizji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura Austriackiego Urzędu Regulacji Radiofonii i Telewizji"— Zapis prezentacji:

1 Struktura Austriackiego Urzędu Regulacji Radiofonii i Telewizji
Michael Ogris KommAustria

2 Po drodze do KommAustria (1)
Dawny Urząd Regulacji Radiofonii i Telewizji (Privatrundfunkbehörde) został zlikwidowany decyzją Sądu Konstytucyjnego Plan: jeden niezależny Urząd Regulacji Telekomunikacji, Mediów i Informatyki W Parlamencie zabrakło większości potrzebnej do przegłosowania ustawy o utworzeniu tego Urzędu Regulacji lub niezależnego Urzędu Regulacji Radiofonii i Telewizji Istniejący Urząd Regulacji Telekomunikacji działa nadal

3 Po drodze do KommAustria (2)
Nowy Urząd Regulacji Radiofonii i Telewizji; nie jest niezależny i musi wypełniać instrukcje (KommAustria) Urząd Regulacji Telekomunikacji pozostaje w zasadzie bez zmian RTR-GmbH zapewnia obsługę administracyjną obu Urzędom Regulacji RTR- GmbH musi pełnić rolę centrum kompetencji dla obu sektorów; Konwergencja

4 Struktura Urzędów Regulacji
Obsługa admin. Odwołania Nadzór VfGH Sąd Konstytucyjny VwGH Sad Administracyjny Federalny Zarząd Łączności Federalny Minister Transportu i Technologii Kanclerz Federalny Rada Doradcza TKK (Komisja Kontroli Operatorów Telekom.) KommAustria (Austriacki Urząd Łączności) Rada Doradcza Departament Radiowo-TV Departament Telekomunikacji RTR - GmbH (Urząd Regulacji Radiofonii i Telewizji oraz Telekomunikacji)

5 Zadania przydzielone KommAustria
wydawanie koncesji na nadawanie wydawanie pozwoleń na eksploatację urządzeń technicznych niezbędnych do nadawania nadzorowanie nadawców komercyjnych Zadania przydzielone KommAustria na mocy Ustawy o Telekomunikacji z 2003r. (Określenie rynku, analiza rynku, regulacja konkurencji, sieci nadawcze)

6 Cele do zrealizowania przez KommAustria (1)
ułatwianie nowym dostawcom wejścia na rynek zapewnienie różnorodności opinii oraz działanie na rzecz jakości nadawanych programów, w tym warunków technicznych dotyczących ich nadawania opracowanie technicznych i ekonomicznych planów wprowadzenia podwójnego rynku nadawania w Austrii zapewnienie przestrzegania minimalnych norm europejskich przez dostawców treści, w szczególności w odniesieniu do ochrony dzieci, młodzieży i konsumentów

7 Cele do zrealizowania przez KommAustria(2)
optymalizacja wykorzystania widma częstotliwości dla celów nadawania zapewnienie fachowej wiedzy w dziedzinie konwergencji mediów audiowizualnych i telekomunikacji, jak też promowanie rozwoju rynków w sektorze audiowizualnym stworzenie i utrzymanie nowoczesnej oraz wysokiej jakości infrastruktury for promoting locational quality at a high level

8 KommAustria (Organizacja)
składa się z jednego Dyrektora (podejmuje decyzje) oraz niezbędnego personelu (obecnie dwie osoby) KommAustria jest podporządkowane bezpośrednio Kanclerzowi Federalnemu Członkowie KommAustria nie są niezależni w zakresie wykonywania swoich funkcji (ale jeszcze się nie zdarzyło, aby dostali instrukcje)

9 Federalny Zarząd Łączności (Zadania)
Kontrola decyzji KommAustria Nadzór nad Austriacką Korporacją Nadawczą (ORF)

10 Federalny Zarząd Łączności (Zadania)
Tak więc, jako najwyższa władza odwoławcza, Federalny Zarząd Łączności orzeka: w sprawach odwołań od decyzji KommAustria, z wyłączeniem administracyjnych spraw karnych w sprawach skarg, żądań oraz w postępowaniach o naruszenie przepisów administracyjnych wydanych na mocy Ustawy o Radiofonii i Telewizji

11 Federalny Zarząd Łączności (Organizacja)
Utworzony przy Kancelarii Federalnej składa się z pięciu członków trzech członków musi być sędziami w wykonywaniu swoich funkcji członkowie są niezależni i nie są związani żadnymi instrukcjami, ani poleceniami jeden Przewodniczący i jeden Zastępca Przewodniczącego

12 RTR-GmbH zapewnia obsługę administracyjną KommAustria i Komisji Kontroli Operatorów Telekomunikacyjnych jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką non-profit ma dwóch dyrektorów i dwa departamenty (radiowo-TV i telekomunikacyjny) nadzór nad działalnością RTR-GmbH sprawuje Kanclerz Federalny (zagadnienia radiowo-telewizyjne) oraz Federalny Minister Transportu, Innowacji i Technologii (zagadnienia telekomunikacyjne)

13 RTR-GmbH (Ośrodek kompetencji)
RTR-GmbH pełni rolę ośrodka kompetencji dla zagadnień dotyczących sektorów audiowizualnego i telekomunikacyjnego RTR-GmbH zleca przeprowadzanie badań naukowych w sprawach związanych z zadaniami urzędów regulacji, których pracę wspomaga (planowanie wykorzystania widma, optymalizacja wykorzystania widma, dostęp do usług, stosowanie nowych technologii)


Pobierz ppt "Struktura Austriackiego Urzędu Regulacji Radiofonii i Telewizji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google