Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencje i kursy szkoleniowe Marie Curie Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencje i kursy szkoleniowe Marie Curie Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax:"— Zapis prezentacji:

1 Konferencje i kursy szkoleniowe Marie Curie Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: pawel.bartoszek@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Cel akcji wspieranie początkujących badaczy w zdobywaniu wiedzy od doświadczonych naukowców wspieranie różnych działań szkoleniowych (włączając wirtualne), które są korzystne dla celów i interesów europejskiej nauki promowanie europejskich dokonań lub poruszanie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Europy

3 Projekt tematyka związana z ostatnimi osiągnięciami naukowymi krajów członkowskich lub stowarzyszonych, istotna z punktu widzenia początkujących naukowców albo też dotycząca światowych osiągnięć w dziedzinach ważnych z punktu widzenia Europy, o których informacje korzystnie byłoby przekazać europejskim naukowcom konferencje mogą być najwcześniej organizowane 6 miesięcy po danym terminie nadsyłania wniosków do KE

4 Projekt uczestnikami konferencji mogą być naukowcy z krajów członkowskich, stowarzyszonych oraz trzecich w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach konferencje mogą być organizowane w krajach trzecich, ale wtedy finansowani mogą być tylko europejscy naukowcy organizatorami może być każda instytucja

5 Projekt Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych (Series of Conferences) Duże konferencje (Large Conferences)

6 Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych projekt musi zawierać przynajmniej 4 imprezy, (górna granica nie jest określona) zorganizowane w okresie max 4 lat seria imprez może być zorganizowana przez jedną organizację lub też kilku lokalnych organizatorów imprezy mogą odbywać się w różnych miejscach

7 Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych projekty, mogą dotyczyć kilku dziedzin pod warunkiem że jest to uzasadnione z naukowego, szkoleniowego lub organizacyjnego punktu widzenia projekt może składać się z typowych naukowych konferencji, uzupełnianych o praktyczne szkolenia. Proponowane imprezy muszą jednak tworzyć jednolity plan szkoleniowy (coherent training plan) przewidywane dofinansowanie, w zależności od wielkości projektu, może wynosić od 250 000 do 1 000 000 euro

8 Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych Profil uczestnika akcja przeznaczona głównie dla początkujących badaczy udział doświadczonych badacze może być finansowany z funduszy projektu pod warunkiem, że nie zostały one wykorzystane przez początkujących naukowców badacze z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat nie mogą liczyć na wsparcie finansowe Komisji za wyjątkiem przypadków gdy badacz pochodzi z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego i w momencie trwania konferencji pracuje poza tymi krajami nie więcej niż 30% całej liczby uczestników imprezy może pochodzić z jednego kraju

9 Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych Finansowanie koszty utrzymania uczestnika: 150E dziennie (z uwzględnieniem "współczynnika korekcyjnego") koszty podróży wpisowe, koszty inne niż utrzymanie uczestnika koszty projektu - Komisja Europejska przeznaczy określoną kwotę (zależną od liczby uczestników konferencji) z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków organizacyjnych poniesionych w związku z: zaproszeniem prelegentów, zaproszeniem prelegentów, publikacjami, publikacjami, wynajmem sal, wynajmem sal, rozpowszechnianiem informacji np. na stronach internetowych rozpowszechnianiem informacji np. na stronach internetowych

10 Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych Finansowanie koszty związane z zarządzaniem (w tym audyt) - mogą zasadniczo wynieść do 7% całej sumy dofinansowania wydatki poniesione na zakup sprzętu, jeśli są niezbędne w realizacji projektu, mają uzasadnienie w faktycznie poniesionych wydatkach i zostały wcześniej uzgodnione z Komisją Europejską

11 Duże konferencje projekt dotyczy tylko jednej międzynarodowej konferencji o światowym poziomie w danej dziedzinie badań (world- class level), organizowanej niezależnie od otrzymania dofinansowania z KE przewidywana typowa liczba uczestników: powyżej 150 osób przewidywane dofinansowanie około 50 000 euro

12 Duże konferencje Profil uczestnika akcja przeznaczona głównie dla początkujących badaczy udział doświadczonych badaczy może być finansowany z funduszy projektu pod warunkiem, że nie zostały one wykorzystane przez początkujących naukowców badacze z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat nie mogą liczyć na wsparcie finansowe Komisji

13 Duże konferencje Finansowanie koszty utrzymania uczestnika (monthly living allowance): 150E dziennie (z uwzględnieniem "współczynnika korekcyjnego") koszty podróży (travel allowance) wpisowe (fees), koszty inne niż utrzymanie uczestnika koszty związane z zarządzaniem (w tym audyt) - mogą wynieść do 3% całej sumy dofinansowania

14 Kryteria oceny wniosku naukowa jakość projektu (25%): wartość i oryginalność tematyki; czy zawartość merytoryczna projektu jest ważna i aktualna; zgodność/związek pomiędzy imprezami tworzącymi serie konferencji jakość aspektu szkoleniowego (15%): jakość programu szkoleniowego, ustalenia co do możliwości nawiązywania kontaktów; wartość kursów z zakresu dodatkowych umiejętności jakość instytucji goszczącej (10%): jakość i możliwości organizacyjne, lokalizacja, jakość infrastruktury zarządzanie projektem: konferencją lub serią konferencji (20%): możliwość realizacji i wiarygodności planów; dostępność niezbędnych zasobów; promowanie i rozpowszechnianie informacji włączając w to Internet zgodność z założeniami sytemu stypendialnego MC (15%): ważność tematyki w relacji do osiągnięć i interesów europejskich; skład uczestników; korzyści dla organizatorów wynikające ze wzrostu umiejętności przeprowadzania szkoleń lub organizowania konferencji wymierne korzyści dla EU (15%): wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz innych Wspólnotowych strategii; wkład w zwiększenie publicznego zainteresowania nauką, jej atrakcyjności i osiągnięć; wpływ na równy dostęp obu płci do prac naukowych

15 Uczestnictwo w konferencjach Poza organizacją można również uczestniczyć w konferencjach już dofinansowanych z FP6 Lista konferencji: http://fp6.cordis.lu/fp6/events.cfm


Pobierz ppt "Konferencje i kursy szkoleniowe Marie Curie Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google