Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Zielona Góra, 8 czerwca 2008Jarosław Nieradka Wspieramy rozwój lubuskich przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Zielona Góra, 8 czerwca 2008Jarosław Nieradka Wspieramy rozwój lubuskich przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Zielona Góra, 8 czerwca 2008Jarosław Nieradka Wspieramy rozwój lubuskich przedsiębiorstw

2 Powstaliśmy w październiku 1991 r. Skupiamy 180 podmiotów z całego województwa lubuskiego. Zrzeszone firmy prezentują pełen przekrój gospodarczy województwa. Nasze firmy członkowskie zatrudniają ponad 16 000 pracowników Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

3 Misja: ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych przedsiębiorstw wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez szkolenia, informację oraz doradztwo, integrowanie lokalnego i regionalnego środowiska przedsiębiorców, promowanie programów UE i informowanie o przedsięwzięciach kierowanych do przedsiębiorców. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

4 Reprezentanci OPZL –Rada Główna PKPP Lewiatan –Lubuski Sejmik Gospodarczy –Komitet Sterujący Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji –Komitet Monitorujący Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego –Podkomitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Wojewódzka i Powiatowe Rady Zatrudnienia –Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego –Rada Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości –Polsko-Niemiecka Fundacja Kształcenia Kadr Gospodarki –Fundacja na Rzecz Powołania Parku Naukowo-Technologicznego UZ –Rada Koordynacyjna Krajowego Systemu Usług dla MŚP Współpraca –Uniwersytet Zielonogórski, –Lubuski Urząd Skarbowy, –Okręgowa Inspekcja Pracy, –Samorząd terytorialny OPZL głosem przedsiębiorców

5 OPZL członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan To największa w kraju i najbardziej prężna organizacja pracodawców. Skupia 56 branżowych i regionalnych związków pracodawców wszystkich branż oraz regionów Polski. Posiada gwarantowany ustawowo udział w tworzeniu prawa. Uczestniczy w pracach instytucji UE, zabiega o jak najlepsze warunki do działania na rynku unijnym dla polskich przedsiębiorców. Lewiatan jest członkiem BusinessEurope – organizacji reprezentującej przedsiębiorców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu UE i innych instytucji UE

6 Główne cele środowisk gospodarczych Realizacja za pośrednictwem Lewiatana Niższe i prostsze podatki. Niższe koszty pracy. Liberalizacja prawa pracy. Lepsze prawo gospodarcze. Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości. Ograniczenie biurokracji. Tańsze i sprawniejsze państwo. Rozwój dialogu społecznego.

7 OPZL Stowarzyszenie przedsiębiorców ze znakiem jakości Od lipca 2004 posiadamy i działamy zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001:2001

8 OPZL w Krajowym Systemie Usług dla Przedsiębiorców Od 1996 r. jako jedyna organizacja biznesowa w województwie posiadamy akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Akredytacja w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych. Korzyści: prowadzenie Punktów Konsultacyjnych, korzystanie z zamkniętych konkursów o dotacje, przepływ informacji cennych dla przedsiębiorców, możliwość szkolenia pracowników OPZL.

9 Transfer wiedzy i innowacyjność w działalności OPZL1 Transfer wiedzy i innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem: Akredytacja PARP w zakresie usług szkoleniowych oraz doradczych w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością. Prowadzenie konkursu Lubuska Nagroda Jakości pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego – promowanie postaw projakościowych oraz idei zarządzania przez jakość (Total Quality Management) Biuro partnerskie DEKRA Certification w województwie lubuskim

10 Transfer wiedzy i innowacyjność w działalności OPZL2 Projekty zrealizowane: Lubuskie Trójmiasto – kwalifikacje a rynek pracy SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006 Czas trwania: 01.03.2007 – 31.03.2008 r. Lider projektu: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – zarządzanie projektem, szkolenia pracowników instytucji rynku pracy Partner projektu: Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, kompleksowe badania rynku pracy – 5 modułów badań

11 Transfer wiedzy i innowacyjność w działalności OPZL3 Cele Wzmocnienie efektywności instytucji działających na rzecz rynku pracy Lubuskiego Trójmiasta Określenie potencjału zawodowego mieszkańców LT Stworzenie bazy danych aktualnego poziomu wykształcenia i kwalifikacji aktywnych zawodowo mieszkańców Określenie potrzeb kadrowych lokalnych pracodawców: bieżących oraz pod kątem ich planów rozwoju Określenie kierunków kształcenia lub przekwalifikowania bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem oraz osób wchodzących na rynek pracy Rezultat Kompleksowy raport i upowszechnianie wyników badań wśród mieszkańców LT, pracodawców, jednostek oświatowych

12 Transfer wiedzy i innowacyjność w działalności OPZL4 Projekty zrealizowane: Zarządzanie jest sztuką – innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania (I 2006 – VI 2007) Lider: Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ Partner: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Cel: Zainicjowanie budowania mostów między nauką a gospodarką zgodnie z założeniami LRSI. Realizacja: 12 warsztatów w 6 firmach, konferencja, publikacja

13 Transfer wiedzy i innowacyjność w działalności OPZL5 Projekty zrealizowane: Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez studentów Wydziału Mechanicznego UZ (2004) Lider: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Partner: Wydział Mechaniczny UZ Cel: Przygotowanie absolwentów UZ do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Realizacja: kurs z zakresu podstaw prowadzenia firmy, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, indywidualne doradztwo, publikacja

14 Transfer wiedzy i innowacyjność w działalności OPZL6 OPZL w procesie wdrażania innowacji w lubuskich firmach Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych dla przedsiębiorców – od 2000 r. bezpłatne doradztwo i informacja w zakresie: - źródeł i procedur finansowania inwestycji (dotacje UE); - kontaktów z centrami transferu technologii i ośrodkami Krajowego Systemu Innowacji przy PARP; - prawa, marketingu i finansów. Pełnienie roli promotora projektów innowacyjnych w PO Innowacyjna Gospodarka 2007-20013 – konsultant OPZL.

15 Magazyn Biznes Lubuski Kwartalnik OPZL dociera do członków, partnerów, samorządów. Narzędzie promocji działalności OPZL www.bizneslubuski.pl

16 Przewodniczący Janusz Jasiński Dyrektor BiuraJarosław Nieradka tel./fax 068 327 18 81 e-mail: biuro@opzl.pl www.opzl.pl Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej ul. Bohaterów Westerplatte 23 65-078 Zielona Góra

17 Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Dziękuję za uwagę Prowadzisz firmę? Dołącz do nas!


Pobierz ppt "Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Zielona Góra, 8 czerwca 2008Jarosław Nieradka Wspieramy rozwój lubuskich przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google