Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Dr inż. Roman KIELEC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Dr inż. Roman KIELEC."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Dr inż. Roman KIELEC

2 Uniwersytet Zielonogórski
Struktura - 9 wydziałów: Wydział Artystyczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

3 Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet w liczbach: kadra: ogólna liczba pracowników w tym nauczycieli akademickich studenci: ogólna liczba studentów w tym studia dzienne liczba studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim / absolwenci: liczba absolwentów w ostatnim roku

4 Uniwersytet Zielonogórski
Kierunki kształcenia i rodzaje studiów studia magisterskie i zawodowe (licencjackie lub inżynierskie), dzienne, wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne, studia podyplomowe w zakresie 44 kierunków, studia doktoranckie na 5 kierunkach: budownictwo/inżynieria środowiska, fizyka/astronomia, historia, elektrotechnika/informatyka, matematyka .

5 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
jednostka Uniwersytetu Zielonogórskiego działająca w pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Józefa Korbicza, utworzone w celu promowania, informowania, doradzania oraz pomocy przy wdrażaniu innowacyjnych metod, technologii i organizacji w przemyśle.

6 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Cele strategiczne CPTT integracja środowiska naukowego i MSP regionu, zawiązanie aktywnych, międzyuczelnianych i międzywydziałowych zespołów projektowych, identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych,

7 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Zadania: zacieśnianie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim, jednostkami badawczo-rozwojowymi i sektorem MSP, doradztwo i udział w prowadzeniu projektów w ramach funduszy unijnych dla jednostek UZ oraz przedsiębiorstw, inicjowanie i realizacja projektów o charakterze regionalnym i euroregionalnym, organizacja konferencji, dni informacyjnych, warsztatów dla kadry naukowej oraz firm z regionu lubuskiego.

8 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Partnerzy CPTT UZ: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Poznań, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze SITECH, Polkowice, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Zielona Góra, Naczelna Organizacja Techniczna, Zielona Góra, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa, ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB), Frankfurt n. Odrą Innowacyjne biuro IMB – Zielona Góra, GPI-systemy czyszczące – Lubbenau, Niemcy Stały kontakt z przedsiębiorstwami województwa lubuskiego – około 220 zaprzyjaźnionych firm

9 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Osiągnięcia CPTT UZ: konferencje, warsztaty: konferencje integracyjne uczelni i sektora MSP w regionie lubuskim, warsztaty dla przedsiębiorstw i pracowników naukowo- dydaktycznych UZ Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE ośrodek opiniodawczy (przygotowanie opinii o innowacyjności przedsięwzięć) uczestniczymy w Międzynarodowych Targach Poznańskich, Festiwalu Nauki, Lubuskich Targach Innowacji, wspólne projekty z przemysłem (Gro-tech, IMB, Rector, EuroBox, Heckman Polska, Mestil, Seco/Warwick......)

10 Regionalna Sieć Transferu Technologii
( ) Regionalna Sieć Transferu Technologii R S T T

11 Regionalnej Sieci Transferu Technologii
IDEA, CEL, ROLA Regionalnej Sieci Transferu Technologii zbudowanie innowacyjnej infrastruktury stanowiącej powiązanie nauka-gospodarka, pomost pomiędzy zespołami naukowo-badawczymi a środowiskiem biznesowym, wspieranie przepływu dorobku naukowego z UZ do MSP regionu, wspólna realizacja projektów w ramach funduszy europejskich, innowacyjna baza ekspertów, analiza potrzeb firm w zakresie innowacji i transferu technologii.

12 INNOWACYJNA BAZA EKSPERTÓW JEST
narzędziem wspierającym dwukierunkowy transfer wiedzy pomiędzy uczelnią i MSP zbiorem obejmującym osiągnięcia naukowo-badawcze ekspertów UZ oraz przedstawicieli przemysłu,

13 Okna dialogowe Bazy Ekspertów w RSTT

14 z Regionalna Sieć Transferu Technologii Co zrobiliśmy:
konferencja – Uniwersytet dla Przemysłu, szereg warsztatów tematycznych dla firm, udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich, udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, analiza potencjału UZ, analiza potrzeb firm regionalnych w zakresie innowacji i transferu technologii Przed nami: sporządzenie raportu o potencjale regionu pod względem przedsięwzięć innowacyjnych i transferu technologii.

15

16 Co w CPTT w najbliższym czasie:
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Co w CPTT w najbliższym czasie: ( ) Konferencja Integracyjna dla 40 MSP w tym 15 z AIP - Palanica Zdrój „Od rywalizacji do kooperacji” wykład prof. Jerzego Kozaka „Mikro i Nano Technologie w budowie maszyn” Festiwal Nauki Międzynarodowe Targi Poznańskie Innowacje-Technologie-Maszyny IV Konferencja Branżowa Nauka dla Przemysłu

17 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
CPTT ul. Szafrana 2 Zielona Góra, Kampus A, pokój 9-3 siedziba AIP tel. (+48 68) , fax. (+48 68) ,

18 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Dr inż. Roman KIELEC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google