Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

internacjonalizacja przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "internacjonalizacja przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 internacjonalizacja przedsiębiorstw
TYTUŁ PROJEKTU SYSTEM WIELOKANAŁOWEGO KSZTAŁCENIA DLA MŚP PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU TYTUŁ PREZENTACJI internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez szkolenia e-learningowe DATA 20 MAJA 2011 PARTNERZY TECHIN SP. Z O.O. ORAZ SOOIPP

2 PARTNERZY PROJEKTU TECHIN Sp. z o.o. - koordynator projektu POLSKA
DIDA Network s.r.l WŁOCHY FH Joanneum Gesellschaft AUSTRIA CORVINNO Technology Transfer Center WĘGRY SOOIPP POLSKA Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung AUSTRIA INNOVA SpA WŁOCHY Fondazione Università degli studi dell’Aquila WŁOCHY GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

3 CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ ? Lepsze adresowanie potrzeb pracowników przedsiębiorstw w procesie doboru szkoleń dokształcających Promowanie mobilności pracowników przedsiębiorstw Promowanie nowoczesnych metod i narzędzi szkoleniowych Redukcja kosztów szkolenia pracowników MŚP Wspieranie rozwoju pracowników i pracodawców MŚP Ułatwienie dostępu do nowoczesnych programów szkoleniowych dla MŚP GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

4 JAK CHCEMY TO ZROBIĆ ? Transfer innowacyjnych metodologii szkoleniowych z powodzeniem stosowanych w: Austrii - projekt TrainSME na Węgrzech - projekty STUDIO i ContSense Dostosowanie metod szkoleniowych do uwarunkowań i potrzeb MŚP w Polsce na podstawie gruntownego badania potrzeb grupy docelowej Stworzenie środowiska e-learningowego, które będzie spełniało oczekiwania MŚP Wykorzystanie mobilnych narzędzi komunikacji do prowadzenia szkoleń Przygotowanie treści szkoleń pilotażowych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców (m.inn. etapowe kursy w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw) GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

5 Jak promujemy nasz projekt
Portal internetowy projektu MASTER - Logo projektu oraz wizerunek Newsletter projektu MASTER Dokumenty i publikacje Materiały promocyjne, tworzone na różnych etapach projektu MASTER Końcowa konferencja projektu - październik 2012 POLSKA GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

6 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Dostępna dla Państwa platforma e-learningowa, zawierająca opracowane według Państwa potrzeb materiały szkoleniowe Podniesienie efektywności szkoleń pracodawców i pracowników MŚP poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi mobilnych - innymi słowy lepsze wykorzystanie czasu i środków) Pozyskanie nowej wiedzy i podniesienie umiejętności pracowników MŚP w zakresie np. internacjonalizacji Podniesienie umiejętności językowych pracowników MŚP Redukcja kosztów szkolenia MŚP GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

7 DLACZEGO INTERNACJONALIZACJA? GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

8 DO KOGO KIERUJEMY NASZE DZIAŁANIA
Firmy zlokalizowane w parkach i inkubatorach technologicznych; Managerowie parków i inkubatorów technologicznych; Osoby odpowiadające za podnoszenie kwalifikacji personelu instytucji otoczenia biznesu i firm ulokowanych w inkubatorach i parkach technologicznych. GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

9 SOOIPP W PROJEKCIE Opracowanie i wdrożenie uniwersalnej platformy e-learningowej, jaka może być wykorzystywana dla różnych szkoleń; Udostępnienie platformy przedsiębiorstwom ulokowanym w parkach i inkubatorach technologicznych; Opracowanie w ramach pilotażu szkolenia w zakresie internacjonalizacji MŚP; Wykorzystanie doświadczenia partnerów projektu MASTER. GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

10 ROLA SOOIPP W PROJEKCIE
Udział w przeprowadzeniu badania ankietowego przedsiębiorstw mającego na celu określenie cech platformy; Zidentyfikowanie grupy docelowej; Opracowanie z grupą docelową treści i zakresu materiałów szkoleniowych dot. Internacjonalizacji; Opracowanie i zaimplementowanie materiałów szkoleniowych w zakresie internacjonalizacji; Przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia platformy e-learningowej. GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

11 DLACZEGO INTERNACJONALIZACJA?
Młode firmy innowacyjne ulokowane w parkach i inkubatorach technologicznych napotykają na następujące wyzwania: Konieczność internacjonalizacji na bardzo wstępnym etapie działalności; Konieczność wykorzystywania skomplikowanych instrumentów, takich jak: licencjonowanie, współpraca RTDI, uruchamianie zagranicznych oddziałów lub firm zależnych w uzupełnieniu do typowych dla tradycyjnych firm transakcji export/import; Brak odpowiednich umiejętności i doświadczenia, podczas gdy ekspertyza zewnętrzna w tym zakresie jest trudno dostępna i bardzo kosztowna. GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

12 CZEGO OCZEKUJEMY? Wypełnienie kwestionariusza (ankiety) on-line.
Cel: poznanie doświadczeń szkoleniowych i preferowanego sposobu prowadzenia szkoleń Czas: 5 min (pytania wyboru) Cel: poznanie doświadczeń w zakresie internacjonalizacji i określenie poziomu szkolenia Czas: 5-10 min (18 pytań wyboru dot. stosowanych metod internacjonalizacji obecnie lub planowanych w najbliższych 3 latach) GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

13 SPODZIEWANE EFEKTY Uruchomienie platformy e-learningowej i udostępnienie jej ośrodkom innowacji i przedsiębiorczości; Podniesienie wiedzy w zakresie internacjonalizacji; Możliwość implementacja nowych materiałów szkoleniowych; Stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji personelu instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych; Wykorzystanie platformy w zależności od potrzeb szkoleniowych i możliwości ich implementacji na platformie e-learningowej. GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

14 Zachęcamy do aktywnego udziału w projekcie
KWESTIONARIUSZ pilotaż - maj/czerwiec 2012 GLIWICE - 20 MAJA 2011 ROK

15 Dziękujemy za uwagę AGATA KLIŃSKA TECHIN SP. Z.O.O. zapraszamy serdecznie na kolejne nasze warsztaty organizowane w ramach projektu ALEKSANDER BĄKOWSKI SOOIPP


Pobierz ppt "internacjonalizacja przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google