Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pathways for Graduates KONFERENCJA TEMATYCZNA UPOWSZECHNIAJĄCA REZULTATY PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 12.06.2013 SZCZECIN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pathways for Graduates KONFERENCJA TEMATYCZNA UPOWSZECHNIAJĄCA REZULTATY PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 12.06.2013 SZCZECIN."— Zapis prezentacji:

1 Pathways for Graduates KONFERENCJA TEMATYCZNA UPOWSZECHNIAJĄCA REZULTATY PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 12.06.2013 SZCZECIN

2 Pathways for Graduates Numer Umowy- 2012-1-PL1-LEO05-27441 Numer Projektu - 2012-1-PL1-LEO05-27441

3 Pathways for Graduates jest projektem realizowanym od stycznia 2013 roku przez 5 partnerów pochodzących z 4 krajów europejskich, w skład których wchodzą: Springboard Opportunities Limited (Irlandia), Canice Consulting (Irlandia), Fundacion Laboral Del Metal (Hiszpania), Univations Institut fur Wissens und Technologietransfer an der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg Gmbh (Niemcy), Uniwersytet Szczeciński (Polska). Projekt jest realizowany od stycznia 2013 roku do grudnia 2014 roku.

4 Projekt Pathways for Graduates, którego liderem jest Uniwersytet Szczeciński (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług), ma na celu zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez stworzenie wielojęzycznego, wielokulturowego systemu szkoleń, który pozwoli młodym ludziom na zdobywanie kompetencji i uniwersalnych umiejętności zawodowych niezbędnych do zatrudnienia, nabycia oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych lub umożliwienia dalszego awansu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation. Czego dotyczy projekt?

5 Pathways for Graduates jest kontynuacją wcześniejszego projektu Pathways to Work http://pathwaystowork.eu (kurs szkoleniowy podnoszący kwalifikacje zawodowe młodych imigrantów)

6 Proponowane moduły szkoleniowe Sztuka autoprezentacji oraz budowanie pewności siebie Rozwój umiejętności pracy w grupie i komunikacji Prawa pracowników Ścieżka kariery Poszukiwanie pracy i techniki rozmowy kwalifikacyjnej Przyszłe trendy na rynku pracy Czego potrzebujesz aby żyć i studiować za granicą Jak Twoje kwalifikacje zostaną ocenione za granicą

7 Główne cele projektu Lepsze przygotowanie młodych ludzi do sprawnej integracji z rynkiem pracy poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych oraz pracy grupowej. Wsparcie absolwentów przy tworzeniu elektronicznego portfolio kariery oraz przy korzystaniu z internetowych narzędzi do szukania oraz aplikowania o pracę. Informowanie młodych osób o możliwościach kształcenia i szkoleniach zawodowych, jako środków do zawodowego rozwoju i poprawy możliwości ich zatrudnienia.

8 Główne cele projektu Zidentyfikowanie barier stojących przed absolwentami szkół wyższych w krajach partnerskich oraz szukanie praktycznych sposób przezwyciężania tych ograniczeń. Transfer oraz adaptacja istniejących materiałów szkoleniowych do stworzenia nowych zasobów szkoleniowych, łączących tradycyjne sposoby nauczania w klasach z treściami online. Zapewnienie wysokiej jakości nowych zasobów szkoleniowych poprzez przeprowadzenie gruntownych badań grupy docelowej. Promowanie powszechnego stosowania kursu szkoleniowego przez uczelnie wyższe, szkoły kształcenia zawodowego i wszelkie instytucje szkoleniowe.

9 W efekcie 24 miesięcy prac zespołu projektu Pathways for Graduates, powstaną: raport z analizy potrzeb szkoleniowych, sprawozdanie z testu pilotażowego, wielojęzykowy kurs szkoleniowy on-line, materiały szkoleniowe dla trenerów - dostępne na płytach DVD, zintegrowany system rozwiązań mobilnych - system szkoleń. Kurs szkoleniowy będzie dostępny w 4 językach: angielskim, polskim, hiszpańskim oraz niemieckim.

10 Zintegrowany System Rozwiązań Mobilnych

11 Główni beneficjenci projektu młodzi ludzie – absolwenci uczelni wyższych i szkół kształcenia zawodowego placówki zajmujące się kształceniem młodych ludzi

12 MŁODZI ABSOLWENCI: możliwość zdobycia praktycznej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności zawodowych – aktualnie poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy sprawniejsza integracja z rynkiem pracy w wyniku nabycia niezbędnych umiejętności Korzyści dla beneficjentów

13 PLACÓWKI ZAJMUJĄCE SIĘ KSZTAŁCENIEM: przygotowanie młodych ludzi pod względem sposobów aplikowania o pracę zidentyfikowanie barier stojących przed absolwentami na rynku pracy a następnie opracowanie właściwych rozwiązań w celu przezwyciężania tych ograniczeń przygotowanie odpowiednich narzędzi wspierających młodych ludzi na rynku pracy efektywniejszy system edukacji

14 Promowanie projektu Pathways for Graduates Rozpowszechnianie wiedzy Wewnętrzne kanały: - Konferencje i szkolenia - Strona internetowa projektu - Strony internetowe partnerów Pozostałe kanały: - Media - Lista dyskusyjna - Strony internetowe stron trzecich - Projekt wydarzenia - Biura partnerów

15 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ Magdalena Ławicka magda.lawicka@wzieu.pl


Pobierz ppt "Pathways for Graduates KONFERENCJA TEMATYCZNA UPOWSZECHNIAJĄCA REZULTATY PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 12.06.2013 SZCZECIN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google