Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUBLICZNE GIMNAZJUM W DRAWSKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUBLICZNE GIMNAZJUM W DRAWSKU"— Zapis prezentacji:

1 PUBLICZNE GIMNAZJUM W DRAWSKU
ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W BLOKU HUMANISTYCZNYM w roku 2001/2002 Opracował zespół bloku przedmiotów humanistycznych, w składzie: Mirosław Dymek Kamila Mumot Iwona Nowak

2 Wpływ stosowanych w szkole programów nauczania na wyniki egzaminu
Wpływ stosowanych w szkole programów nauczania na wyniki egzaminu. Trzyletni cykl nauczania w bloku przedmiotów humanistycznych (języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i sztuki) w Publicznym Gimnazjum w Drawsku opierał się na następujących programach nauczania: 1.DKW /99 A.Giś “Zrozumieć słowo”- program nauczania języka polskiego w gimnazjum, ARKA 2.DKW /99 K.Jankowiak, program nauczania historii w klasach I-III gimnazjum, ARKA 3.DKW /99 J.Kuczałek, program nauczania WOS w gimnazjum, ŻAK 4.DKW /99 Program nauczania muzyki i plastyki w gimnazjum, WSiP

3 Wybór tychże programów okazał się trafny
Wybór tychże programów okazał się trafny. Zawierają one bardzo szczegółowe zagadnienia z zakresu kształcenia literackiego, kulturowego i językowego i wiedzy historycznej. Wprowadzają ucznia w świat kultury i sztuki. Szczególnie w programach z języka polskiego i historii następuje wzajemne przenikanie treści ugruntowujące zagadnienia edukacyjne w wielu płaszczyznach. Ponadto doskonale korelują się z tzw. ścieżkami edukacyjnymi zwłaszcza z edukacją czytelniczą, medialną, filozoficzną i regionalną. Wyniki uzyskane podczas egzaminu gimnazjalnego (średnia szkoły w bloku przedmiotów humanistycznych – 33,2), pozwalają stwierdzić trafność wyboru w/w programów.

4 Standardy wymagań egzaminacyjnych: I – czytanie i odbiór tekstów kultury II – tworzenie własnego tekstu. W analizie uzyskanych przez uczniów wyników przyjęto kryterium podziału uczniów na trzy grupy: üUczniów uzyskujących wyniki poniżej średniej - N üUczniów uzyskujących wyniki średnie Ś üUczniów uzyskujących wyniki powyżej średniej - P

5

6

7 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego styczeń 2003

8 ANALIZA PUNKTOWA W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH Średnia egzaminu gimnazjalnego w bloku humanistycznym w skali szkoły wynosi 32,71 punkty (w ubiegłym roku wynosiła 33,2)

9 WYNIKI EGZAMINU GIMNAJALNEGO WEDŁUG STANDARDÓW WYMAGAŃ współczynnik I standardu -0,69 (czytanie i odbiór tekstów kultury) współczynnik II standardu -0,66(tworzenie własnego tekstu) współczynnik wymagań egzaminacyjnych -0,68

10 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W BLOKU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYM w roku 2001/2002 Opracował zespół bloku przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, w składzie: Julita Szmuga Cyryla Jagiełka Elżbieta Kielczyk Justyna Zurman

11 Nauczyciele matematyczno - przyrodniczego zespołu przedmiotowego w oparciu o podstawę programową i programy nauczania, opracowali trzypoziomowe wymagania edukacyjne (poziom podstawowy, rozszerzony i uzupełniający). Są one skonstruowane na bazie następujących standardów wymagań egzaminacyjnych: I – stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu II – wyszukiwanie i stosowanie informacji III – wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności IV – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności

12 Trzyletni cykl nauczania w bloku przedmiotów matematyczno - przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii) w Publicznym Gimnazjum w Drawsku opierał się na następujących programach nauczania: 1.DKW /99 M. Dąbrowski, P. Piskorski, W. Zawodowski “Matematyka 2001”, program nauczania matematyki w gimnazjum, WSiP 2.DKW /99 T. Kulawik, M. Litwin, Fizyka i astronomia program kształcenia w gimnazjum, Nowa Era 3.DKW /95 T. Kulawik, M. Litwin, Program nauczania chemii w gimnazjum, Nowa Era 4.DKW /99 E. Kłyś, Program nauczania biologii w gimnazjum, Nowa Era 5.DKW /99 K. Kardas, “Moje miejsce w przestrzeni geograficznej” SOP

13 Ponadto programy przedmiotów ścisłych korelują się z tzw
Ponadto programy przedmiotów ścisłych korelują się z tzw. ścieżkami edukacyjnymi zwłaszcza z edukacją ekologiczną dla klas I – III gimnazjum, DKW–4014–58/00. Wyniki uzyskane podczas egzaminu gimnazjalnego (średnia szkoły w bloku przedmiotów matematyczno - przyrodniczych – 26,3), pozwalają stwierdzić trafność wyboru w/w programów.

14 W analizie uzyskanych przez uczniów wyników przyjęto kryterium podziału uczniów na trzy grupy: Uczniów uzyskujących wyniki poniżej średniej - N Uczniów uzyskujących wyniki średnie Ś Uczniów uzyskujących wyniki powyżej średniej -P

15

16

17 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego styczeń 2003

18 Z analizy danych na wykresie wynika, że najwyższą średnią punktową uzyskała klasa III c, na drugim miejscu znalazła się klasa IIIa, dalej IIId, najsłabsza średnia jest w klasie IIIb. Średnia egzaminu gimnazjalnego w bloku matematyczno – przyrodniczym w skali szkoły wynosi 24,84 punkty (w ubiegłym roku wynosiła 26,3)

19 Diagram przedstawiający procentową zależność zdobytych punktów przez uczniów w odniesieniu do czterech głównych standardów egzaminacyjnych I – stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu II – wyszukiwanie i stosowanie informacji III – wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności IV – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności

20 z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: 0,51
Diagram przedstawiający procentową zależność zdobytych punktów przez uczniów w odniesieniu do czterech głównych standardów egzaminacyjnych z wyróżnieniem ich kolejnych podpunktów Współczynnik wymagań egzaminacyjnych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: 0,51

21 Prezentację przygotowała Julita Szmuga
Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowała Julita Szmuga


Pobierz ppt "PUBLICZNE GIMNAZJUM W DRAWSKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google