Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja sieci POWIATOWYCH OŚRODKÓW WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH w województwie małopolskim kwiecień - 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja sieci POWIATOWYCH OŚRODKÓW WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH w województwie małopolskim kwiecień - 2011."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja sieci POWIATOWYCH OŚRODKÓW WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH w województwie małopolskim kwiecień - 2011

2 Zasady tworzenia POWUZ POWUZ były tworzone we współpracy z tymi organami prowadzącymi szkoły, które zadeklarowały chęć uruchomienia na swoim terenie ośrodków dla zdolnych dzieci z terenu powiatu/gminy. Ośrodki działają z wykorzystaniem bazy wybranych szkół w danym rejonie i oferują zajęcia dla zakwalifikowanych dzieci ze wszystkich szkół w powiecie/gminie. Warunkiem uruchomienia zajęć było przygotowanie odpowiedniej ilości nauczycieli z danego powiatu/ gminy do prowadzenia zajęć z uczniami zdolnymi.

3 Tworzenie sieci POWUZ Działania związane z tworzeniem sieci POWUZ w woj. małopolskim: -zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli JST w Krakowie - Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi - i zebranie wstępnych deklaracji JST dotyczących chęci utworzenia POWUZ na swoim terenie (27.01.2010); -zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli JST w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu (23-25.06.2010) - Wyniki diagnozy uzdolnień uczniów - oraz zebranie propozycji usytuowania POWUZ od uczestników konferencji -wystąpienie do przedstawicieli JST nieobecnych na konferencjach z prośbą o przesłanie propozycji lokalizacji POWUZ do Biura Merytorycznego projektu (do 05.07)

4 Tworzenie sieci POWUZ -opracowanie wstępnej wersji sieci POWUZ w oparciu o propozycje złożone przez powiaty/gminy z uwzględnieniem kryteriów: możliwość dojazdu uczniów do potencjalnej siedziby POWUZ, ilość nauczycieli przeszkolonych do prowadzenia zajęć, proponowane warunki bazowe (07.2010) -opracowanie ostatecznej propozycji sieci POWUZ w województwie (08.2010) W utworzonej sieci POWUZ ośrodki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mają charakter gminny lub międzygminny a ośrodki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - charakter powiatowy.

5 Warunki organizacyjne pracy w POWUZ MCDN zawarło z organami prowadzącymi szkoły umowy o współpracy, w których określono m.in. warunki funkcjonowania POWUZ w szkołach: 1. Osobna sala lekcyjna dla każdej grupy. 2. Dla każdej grupy z technologii informacyjno-komunikacyjnych sala komputerowa. 3. Dodatkowo dostępna jedna sala komputerowa z dostępem do Internetu lub stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. 4. Zabezpieczone miejsce do przechowywania zestawu multimedialnego i materiałów do zajęć.

6 Organizacja zajęć w POWUZ Zajęcia w POWUZ rozpoczęły się 23 października 2010 r. Do udziału w pierwszym spotkaniu w POWUZ zaproszono także Rodziców zakwalifikowanych uczniów. W październiku uruchomiono 150 ośrodków POWUZ, w których realizowało zajęcia 431 grup. Od lutego uruchomiono kolejnych 11 ośrodków i 160 grup. Obecnie w sieci POWUZ funkcjonuje 161 ośrodków, w których zajęciami pozaszkolnymi objętych jest ok. 9000 uczniów w 690 grupach

7 Organizacja zajęć w POWUZ Poczynając od października zajęcia w POWUZ odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca a od lutego organizowane są zajęcia także w dodatkowym terminie (35 nauczycieli prowadzi zajęcia w dwóch grupach). Pełna informacja o harmonogramie i realizacji zajęć w POWUZ jest zamieszczona na stronie internetowej projektu. Każde zajęcia trwają od godz. 9.00 do godz. 13.05 (w tym 20 minut przerwy). ajęcia organizowane są poza systemem lekcyjnym i ten system nie obowiązuje przy ich organizacji. Organizacja zajęć, ilość przerw jest podyktowana aktywnością uczniów, ich potrzebami oraz zasadami higieny pracy.

8 Sieć POWUZ

9 L.p.Powiat Planowana ilość POWUZ Uruchomiona ilość POWUZ Planowana ilośc grup Uruchomiona ilość grup Nieuruchomio na ilość POWUZ Nieuruchomio na ilość grup Nie będzie planowanych POWUZ 1 bocheński753421213 G Nr 2 Bochnia, SP Łomna 2 brzeski66302010 3 chrzanowski8834277 4 dąbrowski5522193 5 gorlicki8838308 6krakowski14 584513 7 Kraków m.151410354149 III LO Kraków 8 limanowski984227115 ZS Rupniów 9 miechowski4417134 10 myślenicki763828110 ZS TiE Myślenice 11nowosądecki15136540225 ZSZ Grybów, ZSP Krynica; 12 nowotarski12106434230 ZS Jabłonka; ZSO Nowy Targ 13 Nowy Sącz m.66553520 14olkuski522810318 G i SP Klucze, I LO Olkusz, SP Nr 5 Olkusz 15 oświęcimski8838299 16 proszowicki2114915 ZS Proszowice 17 suski6628262 18tarnowski12105338215 ZSP Zalasowa,, SP Wojnicz, 19 Tarnów m.1094729118 I LO Tarnów 20tatrzański54191019 SP Ząb 21 wadowicki88362610 22 wielicki6629218 Razem17816189259117301

10 Opiekunowie POWUZ Biuro Merytoryczne projektu sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją zajęć w terenie poprzez opiekunów POWUZ. Osoby te zostały wyłonione w drodze konkursu i po odbyciu szkolenia podjęły pracę w projekcie. Opiekunowie POWUZ sprawują opiekę nad ośrodkami zlokalizowanymi w danym powiecie. Zakres tematyczny zadań: konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzenia zajęć metodą projektu z wykorzystaniem strategii PBL; koordynowanie pracy POWUZ w powiecie; nadzór pedagogiczny; dokumentowanie pracy POWUZ

11


Pobierz ppt "Organizacja sieci POWIATOWYCH OŚRODKÓW WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH w województwie małopolskim kwiecień - 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google