Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Podsumowanie naboru 2008 i zmiany na 2009 Zespół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Podsumowanie naboru 2008 i zmiany na 2009 Zespół"— Zapis prezentacji:

1 2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Podsumowanie naboru 2008 i zmiany na 2009 Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 11 lutego 2009 Joanna Sienkiewicz Specjalista Sekcja Wsparcia Innowacji i Inwestorów

2 Warszawa, 11 lutego 2009 Statystyka MSP Złożono 52 wnioski, do oceny merytorycznej przeszło: 46 Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania - 16.599.803,80 PLN Planowano pozyskać inwestora/inwestorów z: NewConnect - 31 GPW - 12 Inne - 9 Wnioskodawcy: Małe przedsiębiorstwo - 23 Średnie przedsiębiorstwo – 19 Mikro przedsiębiorstwo - 10

3 Warszawa, 11 lutego 2009 Statystyka MSP – ilość złożonych wniosków w podziale na województwa (po ocenie formalnej)

4 Warszawa, 11 lutego 2009 Statystyka MSP – wysokość wnioskowanego dofinansowania w podziale na województwa (po ocenie formalnej)

5 Warszawa, 11 lutego 2009 Podpisano 14 umów z MSP na kwotę 2 098 750,00 PLN Lista Beneficjentów zamieszczona jest na stronie www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl

6 Warszawa, 11 lutego 2009 Kwota przyznanego dofinansowania w podziale na województwa

7 Warszawa, 11 lutego 2009 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ 1.We wszystkich dokumentach wprowadzono zapisy doprecyzowujące, mające na celu ujednolicenie z zapisami Programu Operacyjnego PO IG w zakresie: udziałowego charakteru finansowania zewnętrznego innowacyjności planowanych do realizacji przedsięwzięć wprowadzono podział na poddziałania: 3.3.1 – Wsparcie dla IOB 3.3.2 – Wsparcie dla MSP podzielono alokację dla obu poddziałań stosunkiem 50%-50%

8 Warszawa, 11 lutego 2009 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ 2.Regulamin Przeprowadzania Konkursu zmieniono charakter RPK zmieniono terminy oceny formalnej i merytorycznej oraz czas na dokonywanie uzupełnień przez Wnioskodawców doprecyzowano zasady zwracania się do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienia i wyjaśnienia w trakcie oceny

9 Warszawa, 11 lutego 2009 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ 3.Wniosek o dofinansowanie Wprowadzono: listę wskaźników obligatoryjnych stałe kategorie wydatków punkt 23 – Stan realizacji projektu odniesienia do kryteriów w Instrukcji wypełniania wniosku zmieniono wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego dodatkowe załączniki: –umowa spółki –oświadczenie o kwalifikowalności VAT dołączane w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia VAT i wnioskuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT Usunięto: punkt 5: Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006 wraz z uzasadnieniem

10 Warszawa, 11 lutego 2009 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ 4.Umowa o dofinansowanie wprowadzenie obowiązku wypełniania przez Beneficjenta wniosku o płatność w elektronicznym Generatorze wniosków dla większości przypadków zrezygnowano z konieczności dokonywania czynności związanych z transakcjami w formie pisemnej maksymalnie uogólniono postanowienia dotyczące pzp (rezygnacja z wymogów wykraczających poza wymogi wynikające bezpośrednio z ustaw krajowych i rozporządzeń UE) wprowadzono rozróżnienie dwóch katalogów przesłanek do wypowiedzenia umowy: oprócz terminu natychmiastowego – miesięczny termin wypowiedzenia

11 Warszawa, 11 lutego 2009 Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 0 801 33 22 02 (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93 info@parp.gov.pl www.parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©


Pobierz ppt "2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Podsumowanie naboru 2008 i zmiany na 2009 Zespół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google