Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja prasow a 5 grudnia 2012 r.. KOSZTY PRACY Wzrost przeciętnych kosztów pracy w latach 2000 – 2010 24% 35% Źródło: na podstawie danych GUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja prasow a 5 grudnia 2012 r.. KOSZTY PRACY Wzrost przeciętnych kosztów pracy w latach 2000 – 2010 24% 35% Źródło: na podstawie danych GUS."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja prasow a 5 grudnia 2012 r.

2 KOSZTY PRACY Wzrost przeciętnych kosztów pracy w latach 2000 – 2010 24% 35% Źródło: na podstawie danych GUS

3 KOSZTY PRACY Wzrost kosztów pracy w 2011 Wzrost minimalnego wynagrodzenia: wzrost o 5,24% (z 1317 do 1386 PLN) Wzrost kosztów pracy w 2012 Wzrost minimalnego wynagrodzenia: wzrost o 8,2% (z 1386 do 1500 PLN) Składka rentowa – wzrost o 2 punkty procentowe do poziomu 8% podstawy wymiaru Ubezpieczenie wypadkowe – wzrost z 1,67% do 1, 93%

4 SYTUACJA NA RYKU PRACY TYMCZASOWEJ FTE – liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w kwartałach (2009 – 2012)

5 SYTUACJA NA RYKU PRACY TYMCZASOWEJ W 3Q2012 spadek zatrudnienia pracowników tymczasowych rok do roku na poziomie 2,5% W tym samym okresie spadek obrotów w zakresie pracy tymczasowej na poziomie 0,5% Branże najbardziej dotknięte spowolnieniem (zmniejszenie zatrudnienia pracowników tymczasowych): Branża handlowa 17% Branża motoryzacyjna 12% Branża budowlana 10%

6 POPRAWA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zmniejszenie kosztów pracy Większa elastyczność w zatrudnieniu Lepsze dopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy Efektywne partnerstwo publiczno – prywatne

7 PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE Brak na polskim rynku skutecznej współpracy agencji zatrudnienia z urzędami pracy Potrzeba wypracowania rozwiązania, umożliwiającego efektywne kontraktowanie usług

8 PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE: DOBRE PRAKTYKI Francja: od konkurencji po bliska współpracę Do 1994 francuskie urzędy pracy uważały agencje zatrudniania za swoją konkurencję W 1994 roku podpisano porozumienie między centralna reprezentacją urzędów pracy we Francji a PRISME, organizacją zrzeszająca agencje zatrudnienia (francuski odpowiednik Polskiego Forum HR) Główne cele: wspólna praca nad zmniejszeniem bezrobocia poprzez wymianę informacji o trendach na rynku pracy oraz na temat kandydatów i miejsc pracy W 2005 roku wymieniono informację dotyczącą 483 500 wakatów (86% z nich zostało obsadzonych) Agencje pracy tymczasowej przeprowadzają w imieniu urzędów pracy badania umiejętności kandydatów Francuskie agencje zatrudnienia współpracują również z publiczną instytucją zatrudnienia na rzecz kadry zarządzającej (APEC) oraz publicznym instytutem szkoleniowym (AFPA)

9 PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE: DOBRE PRAKTYKI Wielka Brytania: długotrwała współpraca Główne pola współpracy Członkowie REC maję nieograniczony dostęp do publikowania ofert pracy na portal The Job Warehouse, prowadzonym przez Job Center (odpowiednik urzędów pracy) REC kwartalnie spotyka się z przedstawicielami Job Center w celu omówienia strategicznych zagadnień Niektóre agencję zrzeszone w REC zostały zakontraktowane przez rząd brytyjski do stworzenia programu szkoleń Silna współpraca na poziomie regionalnym – szczególnie przy projektach outplacement Rezultaty 15% wszystkich ogłoszeń publikowanych na portalu The Job Warehouse pochodzi od agencji zatrudnienia 24% wszystkich urzędów otrzymuje wsparcie od agencji zatrudnienia

10 PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE: DOBRE PRAKTYKI Szwecja: przykład joint venture agencji zatrudnienia i urzędu pracy Rozwiązanie problemu bezrobocia w mieście Sodertaije w Szwecji. Agencja wspólnie z urzędem miasta zakładają spółkę joint venture Co miesiąc do tej firmy delegowanych jest 30 bezrobotnych z wcześniej wytypowanej grupy (długotrwale bezrobotni emigranci) – od 2010 roku Za każdą osobę delegowaną do projektu firma otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2500 euro, kiedy znajdują pełnoetatowe zatrudnienie 1500 euro po miesiącu, a następnie 2000 euro po sześciu miesiącach REZULTATY 80% uczestników projektu po 6 miesiącach nadal pozostaje w zatrudnieniu Zyski z przedsięwzięcia dzielone są odpowiednio wg udziałów firmie: 51% agencja zatrudnienia, 49% urząd miasta. Projekt finansowany jest ze środków publicznych


Pobierz ppt "Konferencja prasow a 5 grudnia 2012 r.. KOSZTY PRACY Wzrost przeciętnych kosztów pracy w latach 2000 – 2010 24% 35% Źródło: na podstawie danych GUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google