Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2011 Poprawa dostępu MSP do zewnętrznego finansowania zwrotnego – projekty systemowe PARP Spotkanie przedstawicieli Funduszy Pożyczkowych Warszawa, 1-2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2011 Poprawa dostępu MSP do zewnętrznego finansowania zwrotnego – projekty systemowe PARP Spotkanie przedstawicieli Funduszy Pożyczkowych Warszawa, 1-2."— Zapis prezentacji:

1 2011 Poprawa dostępu MSP do zewnętrznego finansowania zwrotnego – projekty systemowe PARP Spotkanie przedstawicieli Funduszy Pożyczkowych Warszawa, 1-2 grudnia 2011 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 Finansowanie zwrotne działalności MSP - efekty badań Pilotaż usługi doradczej w zakresie pozyskania finansowania zwrotnego Nowy projekt systemowy Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne Finansowanie z projektów systemowych PARP w ramach poddziałania 2.2.1 POKL Odpowiedź Wypromowanie wśród MSP zalet planowania i prognozowania wyników swojej działalności, Pomoc MSP w planowaniu i monitorowaniu wdrażanych w życie założeń oraz wskazanie korzyści płynących z korzystania - w finansowaniu przedsięwzięć - z kapitałów obcych Ułatwienie uzyskania przez MSP finansowania zwrotnego Cel - 2/3 MSP nie prowadzi aktywnej polityki planowania swojej działalności, w tym inwestycyjnej; przedsiębiorstwa działają z miesiąca na miesiąc - obawa przed finansowaniem dłużnym – nie wystarczająca wiedza ekonomiczna?? Potrzebny dostęp do usług okołobiznesowych: szkoleniowych, doradczych, finansowych Potrzeba

3 Finansowanie zwrotne MSP – nasze projekty Realizowane obecnie Planowane do realizacji Pilotaż usługi w zakresie finansowania zwrotnego mikro- i małych przedsiębiorców Nowy projekt systemowy Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne Odbiorca: mikro- i mały przedsiębiorca szukający finansowania Usługodawca: doradca w zarządzaniu finansami MSP zainteresowane finansowaniem zwrotnym Współpracująca instytucja finansująca

4 Schemat usługi pilotażowej Usługa w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców Komponent 1 DORADCZY Komponent 2 SZKOLENIOWY Etap III Etap I Diagnoza potrzeb i możliwości finansowych klienta z dopasowaniem i przedstawieniem oferty dostępnych źródeł finansowania oraz wsparcie doradcze przy ubieganiu się o wybrany przez przedsiębiorcę sposób finansowania Etap II Asysta przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą Doradztwo we wdrożeniu założeń biznes planu i asysta przy spłacie zaciągniętego zobowiązania finansowego przez maksymalnie 6 miesięcy Szkolenia z podstawowych pojęć ekonomicznych, planowania przedsięwzięcia, ubiegania się o jego dofinansowanie oraz monitoring realizacji przedsięwzięcia.

5 Czas trwania usługi pilotażowej KOMPONENT I – do 40 godzin, w tym: ETAP I – do 26 godzin; ETAP II – do 2 godzin; ETAP III – do 12 godzin, przy założeniu maksymalnie 2 godzin doradztwa w miesiącu. KOMPONENT II - 2 dni, tj. 16 godzin zajęć, w tym co najmniej 12 godz. zajęć praktycznych. Planowana dostępność usług dla przedsiębiorców luty 2012 r. – styczeń 2013r.

6 Założenia finansowe usługi pilotażowej Koszt pojedynczej usługi doradczej (Komponent I – 3 etapy) nie może przekroczyć kwoty 8 000 zł brutto, Koszt udziału 1 uczestnika w pojedynczej usłudze szkoleniowej (Komponent II) nie może przekroczyć kwoty 1 200 zł brutto; Zakładamy, że 1 godzina doradztwa kosztuje 200 zł Zakładamy udział max 2 uczestników z jednego przedsiębiorstwa Usługa bezpłatna dla mikro i małych przedsiębiorców (pomoc de minimis; finansowanie z POKL) Wnioskowana kwota wsparcia na jeden projekt (koszty usług doradczych testowanych przez jednego usługodawcę) nie może przekroczyć 500.000,00 zł;

7 Pozostałe założenia usługi pilotażowej Usługa świadczona przez Podmioty Wsparcia (PW) wybrane w konkursie (doradców – pośredników finansowych; wymagania zgodne ze standardem usług doradczych KSU) Minimalna liczba usług do zrealizowania przez 1 PW: 30 usług doradczych; minimum 70 % kompletnych (wszystkie 3 etapy) 2 szkolenia, dla minimum 10 osób każde. Planowana liczba klientów – przedsiębiorców – ok. 600 Maksymalny założony udział klientów obsługiwanych w ramach usługi i kierowanych do jednej instytucji finansującej - 40%

8 Harmonogram prac nad usługą pilotażową Zakończone konsultacje dokumentacji konkursowej; trwa weryfikacja dokumentacji; Planowane ogłoszenie konkursu: połowa grudnia 2011 r. Składanie wniosków: do ok. 10 stycznia 2012 r. Ocena wniosków i planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa lutego 2012 r. Podpisanie umów: luty 2012 r. Testowanie usług u przedsiębiorców: luty 2012 r. – styczeń 2013 r.

9 Nowy projekt systemowy PARP: Łączenie instrumentu finansowego z usługą doradczo- szkoleniową Zakres Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne Okres realizacji: lipiec 2012 – grudzień 2014 Budżet: 21 000 000 PLN w tym 80% na dofinansowanie usług dla MSP Etapy wdrożenia i produkty Badanie czynników determinujących postawy MSP wobec zewnętrznych źródeł finansowania Opracowanie instrumentu wsparcia MSP - usługa doradczo-szkoleniowa, połączona z dostosowaną do potrzeb przedsiębiorców ofertą Funduszu Pożyczkowego lub Banku.

10 Przewidywane rezultaty realizacji projektu systemowego 1000 przedsiębiorców, którzy skorzystali z usługi Poprawa wiedzy usługodawców, instytucji finansowych i administracji publicznej nt. postaw przedsiębiorców wobec korzystania z finansowania zwrotnego Wzrost świadomości przedsiębiorców co do zasadności planowania działalności oraz poprawa poziomu ich wiedzy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa i monitorowaniu realizacji planów rozwoju Wzrost zaangażowania instytucji finansowych w dopasowanie oferty do poziomu akceptowalności przedsiębiorców Zaufanie w relacji MSP instytucja finansującą Jak to zrobić ?

11 Projekt systemowy – planowany harmonogram prac Przygotowanie projektu (konsultacje zainteresowania z instytucjami finansowymi) X 2011 – IV 2012; Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego III kw. 2012; Przygotowanie i realizacja badania III – IV kw. 2012; Ustalenie zasad pracy z zainteresowanymi Bankami lub Funduszami Pożyczkowymi III – IV kw. 2012; Opracowanie zakresu oraz zasad dostępności usługi doradczo-szkoleniowej dla przedsiębiorców IV kw. 2012; I kw. 2013; Dostęp MSP do usługi doradczo-szkoleniowej oraz dostosowanej pożyczki czy kredytu II kw. 2013 Konieczność zaangażowania instytucji finansowych na każdym etapie realizacji projektu

12 12 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl www.ksu.parp.gov.plwww.ksu.parp.gov.pl ksu@parp.gov.pl


Pobierz ppt "2011 Poprawa dostępu MSP do zewnętrznego finansowania zwrotnego – projekty systemowe PARP Spotkanie przedstawicieli Funduszy Pożyczkowych Warszawa, 1-2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google