Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty o charakterze ogólnopolskim Gdańsk, 12 czerwca 2008 r. UROCZYSTA KONFERENCJA INFORMATYKA W POMORSKIEJ ADMINISTRACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty o charakterze ogólnopolskim Gdańsk, 12 czerwca 2008 r. UROCZYSTA KONFERENCJA INFORMATYKA W POMORSKIEJ ADMINISTRACJI."— Zapis prezentacji:

1 Projekty o charakterze ogólnopolskim Gdańsk, 12 czerwca 2008 r. UROCZYSTA KONFERENCJA INFORMATYKA W POMORSKIEJ ADMINISTRACJI

2 2 Projekty o charakterze ogólnopolskim, w których uczestniczył Ośrodek Informatyki w Gdańsku 1995 Przygotowanie Spisu Osób Uprawnionych do Odbioru Powszechnych Świadectw Udziałowych NFI 1997-1998 Personalizacja książeczek RUM 1999 ZUS DRRB 2000-2001 Krajowy Rejestr Sądowy 2000-2001 System Obsługi Obywatela – nowe Dowody Osobiste 2001 System Obsługi Wydziałów Paszportowych 2002 Obsługa Wyborów Samorządowych 2003 Księgi Wieczyste 2004 System POJAZD od 2005 Centrum Udostępniania Danych od 2005 Konsultacje w sprawie CEPiK 2006 Przeprowadzenie badania ankietowego w ramach projektu PESEL 2 2006-2007 Obsługa niezgodności w CEPiK (pilotaż) 2007 Audyty w Starostwach Powiatowych Projekty o charakterze ogólnopolskim

3 3 Przygotowanie Spisu Osób Uprawnionych do Odbioru Powszechnych Świadectw Udziałowych NFI W II połowie 1995 roku przygotowane zostały wydruki z danymi ponad 20 milionów osób uprawnionych do odbioru świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Dane te zostały zweryfikowane przez pracowników Urzędów Miast i Gmin z dokumentami źródłowymi, a następnie Ośrodki Informatyki naniosły poprawki. Zweryfikowane dane Ośrodki przekazywały do PKO BP, które wydawało świadectwa. Projekty o charakterze ogólnopolskim 1995

4 4 Personalizacja książeczek RUM Wyprodukowano miliony imiennych książeczek Rejestru Usług Medycznych, Pobierając dane osobowe ubezpieczonych z bazy PESEL, drukując te dane na składance komputerowej, zapewniając konfekcjonowanie (cięcie, zszywanie, paczkowanie) i dystrybucję książeczek do ZOZów Projekty o charakterze ogólnopolskim 1997 1998

5 5 ZUS DRRB Wszystkie Ośrodki Informatyki wzięły udział w pierwotnym zasileniu bazy dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wykonując gigantyczną pracę operatorską przy przenoszeniu do postaci elektronicznej danych z 2,4 mln dokumentów DRRB (każdy dokument przenoszony był – dla weryfikacji – dwukrotnie). Projekty o charakterze ogólnopolskim 1999

6 6 Krajowy Rejestr Sądowy Wdrożenie we wszystkich województwach Krajowego Rejestru Sądowego, Zapewnienie dwuletniego serwisowania tego systemu. Projekty o charakterze ogólnopolskim 2000 2001

7 7 System Obsługi Obywatela - nowe Dowody Osobiste W II połowie grudnia 2000 roku (w ciągu niespełna 2 tygodni!), ratując zagrożone terminy ustawowe, Ośrodki Informatyki dokonały instalacji 3738 stanowisk komputerowych Systemu Obsługi Obywatela w 2507 lokalizacjach na terenie całej Polski. Przeszkolono także 3982 użytkowników nowego systemu – pracowników urzędów miast i gmin. Zainstalowano anteny i modemy GSM w 2200 lokalizacjach, służących do transmisji danych do Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD). Projekty o charakterze ogólnopolskim 2000 2001

8 8 System Obsługi Wydziałów Paszportowych Ośrodki wdrożyły i zapewniły serwis powdrożeniowy systemu informatycznego obsługi Wydziałów Paszportowych we wszystkich województwach. Projekty o charakterze ogólnopolskim 2001

9 9 Obsługa Wyborów Samorządowych Ośrodki przygotowały – na pośrednie zlecenie Krajowego Biura Wyborczego – tysiące instalacji systemu do przekazywania danych o wynikach wyborów zapewniając wypożyczenie zestawów komputerowych, angażując tysiące informatyków we wszystkich gminach (przeszkolono ok. 3000 osób), prowadząc politykę bezpieczeństwa tego systemu (wygenerowano ok. 30 000 haseł dla użytkowników). Projekty o charakterze ogólnopolskim 2002

10 10 Księgi Wieczyste Wdrożenie w wydziałach 53 Sądów na terenie kraju systemu Nowej Księgi Wieczystej, Zapewnienie, co najmniej rocznego serwisu tego systemu (w niektórych przypadkach serwis ten trwa do dziś). Projekty o charakterze ogólnopolskim 2003

11 11 System POJAZD W II połowie 2004 roku Ośrodki Informatyki zainstalowały 2800 stanowisk nowego systemu służącego do rejestracji pojazdów w 398 lokalizacjach (Starostwa Powiatowe). Przeszkolono 2693 pracowników Starostw, często zapewniając także asystę wdrożeniową w pierwszych dniach eksploatacji nowego systemu. Projekty o charakterze ogólnopolskim 2004

12 12 Centrum Udostępniania Danych Ośrodki Informatyki, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, udostępniają dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców upoważnionym podmiotom, mając bezpośredni dostęp do bazy CEPiK. Projekty o charakterze ogólnopolskim od 2005

13 13 Konsultacje w sprawie CEPiK Zadania konsultantów to przede wszystkim: koordynowanie, opiniowanie, monitorowanie realizacji zadań przez Dostawcę Systemu, celem wyegzekwowania od Dostawcy wykonania Systemu zgodnie z kontraktem, udział w pracach zespołów wykonawczych powołanych do odbioru poszczególnych modułów Systemu. Projekty o charakterze ogólnopolskim od 2005

14 14 Przeprowadzenie badania ankietowego w ramach projektu PESEL 2 Przeprowadzenie badania metodą ankietowania we wszystkich gminach Polski w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie: ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego, dostępności Internetu. Wykonanie analizy i opracowanie wyników. Analiza przepływu i przekazywania informacji w zakresie ewidencji ludności pomiędzy poziomem gminnym, wojewódzkim i centralnym oraz związane z tym zadania realizowane na poziomie wojewódzkim. Projekty o charakterze ogólnopolskim 2006

15 15 Obsługa niezgodności w CEPiK (pilotaż) Pracownicy Starostw Powiatowych na podstawie dokumentów źródłowych weryfikowali bazę danych oraz przygotowali Arkusze obsługi niezgodności. Zadaniem Ośrodków Informatyki była koordynacja działań na terenie województwa oraz analiza i przygotowanie otrzymanych danych w celu przekazania do MSWiA. Projekty o charakterze ogólnopolskim 2006 2007

16 16 Projekty o charakterze ogólnopolskim Audyty w Starostwach Powiatowych Pracownicy Ośrodka Informatyki z upoważnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzili we wszystkich lokalizacjach Wydziałów Komunikacji audyt bezpieczeństwa mający na celu opisanie warunków mających znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych CEPiK 2007

17 17 Ośrodek Informatyki – Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 tel. (58) 30 77 555 www.oitbd.pl oitbd@gdansk.uw.gov.pl UROCZYSTA KONFERENCJA INFORMATYKA W POMORSKIEJ ADMINISTRACJI


Pobierz ppt "Projekty o charakterze ogólnopolskim Gdańsk, 12 czerwca 2008 r. UROCZYSTA KONFERENCJA INFORMATYKA W POMORSKIEJ ADMINISTRACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google