Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 1 - Przygotowanie Jednostek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 1 - Przygotowanie Jednostek."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 1 - Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Projekt JSTrening

2 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 2 - Dlaczego?

3 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 3 -

4 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 4 - Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce - Raport z badania dla MSWiA

5 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 5 - Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce - Raport z badania dla MSWiA

6 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 6 - Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce - Raport z badania dla MSWiA

7 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 7 - Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce - Raport z badania dla MSWiA

8 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 8 - Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce - Raport z badania dla MSWiA

9 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 9 - 126 PLN rocznie Zatrudnienie 11 359 Wydatki 1 436 100 Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce - Raport z badania dla MSWiA

10 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 10 - Izolator

11 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 11 - Izolator

12 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 12 - Lifelong Learning Kształcenie ustawiczne (przez całe życie) obejmuje wszelkie aspekty rozwoju indywidualnego i społecznego we wszystkich możliwych konfiguracjach - nauczanie sformalizowane (szkoły, uczelnie, instytucje kształcenia zawodowego dorosłych) i nauczanie niesformalizowane (dom, praca, społeczności lokalne). Jest to pojęcie bardzo szerokie, skupione wokół zagadnień standardów wiedzy oraz umiejętności potrzebnych każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku.

13 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 13 - Konkurs otwarty 1/POKL/5.2.1/2008 Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr administracji samorządowej Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. Planowane źródła dofinansowania Plusy: wkład własny – 5%wkład własny – 5% dowolne szkoleniadowolne szkolenia dowolny typ partnerówdowolny typ partnerów cross-financing (np. zakup sprzętu)cross-financing (np. zakup sprzętu) Minusy: ograniczenia dotyczące lidera i beneficjentaograniczenia dotyczące lidera i beneficjenta niewielka ilość środkówniewielka ilość środków bliski termin zebrania Komisji Oceny Projektówbliski termin zebrania Komisji Oceny Projektów Plusy: duża ilość środkówduża ilość środków możliwość realizacji projektów przez konsorcja np. JSTmożliwość realizacji projektów przez konsorcja np. JST Minusy: wkład własny – 15%wkład własny – 15% określony zakres szkoleńokreślony zakres szkoleń określony typ partnerówokreślony typ partnerów bliski termin rozpoczęcia naboru wnioskówbliski termin rozpoczęcia naboru wniosków

14 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 14 - Projekt Treści Organizacj a MetodyŚrodkiTreści MetodyŚrodki SzkoleniaWsparcieSzkoleniaWsparcie System Przygotowani pracownicy Przygotowane JST Jednolita metodologia Rezultaty Raport BadanieBadanie Ankieta Struktura projektu Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

15 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 15 - ECDL MS Windows MS Office Linux Rozliczanie projektów unijnych Języki obce Zamówienia publiczne Sprawozdawczość z pomocy publicznej KPA PR w samorządzie Prawo gospodarcze Strategiczne plany dla samorządów Partnerstwo publiczno-prywatne Ochrona danych osobowych Polityka bezpieczeństwa Zarządzanie projektami Zarządzanie procesami ISO (przygotowanie do certyfikacji) Biuletyn Informacji Publicznej Podpis elektroniczny Elektroniczny obieg dokumentów Administrowanie systemami ICT ECDL MS Windows MS Office Linux Rozliczanie projektów unijnych Języki obce Zamówienia publiczne Sprawozdawczość z pomocy publicznej KPA PR w samorządzie Prawo gospodarcze Strategiczne plany dla samorządów Partnerstwo publiczno-prywatne Ochrona danych osobowych Polityka bezpieczeństwa Zarządzanie projektami Zarządzanie procesami ISO (przygotowanie do certyfikacji) Biuletyn Informacji Publicznej Podpis elektroniczny Elektroniczny obieg dokumentów Administrowanie systemami ICT Szkolenia ogólne (przykładowe) Szkolenia ogólne (przykładowe) Szkolenia specjalistyczne (przykładowe) Szkolenia specjalistyczne (przykładowe) Księgowość budżetowa Zabezpieczanie wierzytelności gminy Rozliczanie dotacji gminnych Sprawozdania budżetowe Rozliczanie VAT Kontrola wewnętrzna Wymeldowania decyzje Rejestr wyborców Gospodarka nieruchomościami Stanowienie aktów prawa miejscowego USC - transkrypcja aktów zagranicznych Realizacja przepisów ustawy prawo zamówień publicznych Przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności Ewidencja ludności Dostęp do informacji publicznej Komunikacja w pracy Etyka zawodowa Księgowość budżetowa Zabezpieczanie wierzytelności gminy Rozliczanie dotacji gminnych Sprawozdania budżetowe Rozliczanie VAT Kontrola wewnętrzna Wymeldowania decyzje Rejestr wyborców Gospodarka nieruchomościami Stanowienie aktów prawa miejscowego USC - transkrypcja aktów zagranicznych Realizacja przepisów ustawy prawo zamówień publicznych Przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności Ewidencja ludności Dostęp do informacji publicznej Komunikacja w pracy Etyka zawodowa Urzędnik Informatyk Zakres merytoryczny

16 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 16 - Podmiot w projekcie Rola w projekcie dostarczyciel informacji (organizacja, finanse, sprawozdawczość), dostarczyciel tematów, treści, środków i uczestników (szkolenia) dostarczyciel szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, trenerów, treści, metod, środków dostarczyciel wiedzy, trenerów, treści, metod, środków przygotowanie i zarządzanie projektem Ośrodek Informatyki – TBD PUW w Gdańsku Jednostki samorządu terytorialnego terytorialnego Podmiotyszkoleniowe Szkoły wyższe Jednostkinaukowe Partnerzy i ich role w projekcie

17 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 17 - Wstępnie zainteresowani - alokacja przestrzenna

18 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 18 - Przygotowanie i wysłanie dokumentów (opis projektu, wzór listu intencyjnego, wzór umowy partnerskiej, ankieta potrzeb i potencjału szkoleniowego) Przygotowanie i wysłanie dokumentów (opis projektu, wzór listu intencyjnego, wzór umowy partnerskiej, ankieta potrzeb i potencjału szkoleniowego) Analiza danych z ankiet Opracowanie projektu i wniosku do 12 13-1913-192020 Harmonogram

19 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 19 - Jednorodne systemy obsługi obywateli: SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) 54 urzędy, 80 spraw, 20 mln PLN. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, 180 gmin i 21 powiatów, 20 mln EURO. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Przykłady

20 Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 20 - Dziękuję za uwagę Ośrodek Informatyki – Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 Dariusz Fijołek dariusz.fijolek@gdansk.uw.gov.pl tel. (058) 307-7-307 www.oitbd.pl


Pobierz ppt "Przygotowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego do nowoczesnej obsługi obywatela i przedsiębiorcy Gdańsk, dn.12.06.2008 - 1 - Przygotowanie Jednostek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google