Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzyresortowe podejście do wdrażania i komercjalizacji polskiego know-how Polska: od losing ground country do high performance country Wędka Technologiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzyresortowe podejście do wdrażania i komercjalizacji polskiego know-how Polska: od losing ground country do high performance country Wędka Technologiczna."— Zapis prezentacji:

1 Międzyresortowe podejście do wdrażania i komercjalizacji polskiego know-how Polska: od losing ground country do high performance country Wędka Technologiczna prof. Teresa Lubińska Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP Przewodnicząca Międzyresortowego Zespołu ds. Rozwoju Sektorów Wysoko Zaawansowanych Technologii Warszawa, 29 grudnia 2013

2 2 Wędka Technologiczna Strategiczne zadanie w ramach Budżetu Zadaniowego Międzyresortowe podejście w ramach budżetu zadaniowego: (MNiSW, MG, MRR, MF, PARP, ARP, BGK, KFK, MZ, MSWiA, MON, MŚ, MT, GPW) w obszarze wysokich technologii może przynieść bardzo znaczne efekty gospodarcze Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysokozaawansowanych Technologii

3 3 Niski poziom wydatkowania na B+R i zgłoszenia patentowe Polski w stosunku do innych Państw Badania i rozwój w UE i Polsce Kraj B+R/PK B [2004] Liczba zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego na 1mln mieszkańców [2002] UE152%133,6 Węgry0,98%18,3 Czechy1,27%10,9 Polska0,58%2,7 Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysokozaawansowanych Technologii

4 4 0,34% 0,17% 1,08% 0,51% 0,76% 0,32% 91929394959697989900010203040506 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% %PKB ogółem budżetowych pozabudżetowych Ujemna tendencja wydatków na badania i wdrożenia (B+R) w % PKB w Polsce w latach 1991 - 2006 Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysoko Zaawansowanych Technologii

5 5 Dlaczego tak jest? Słaba kondycja polskich przedsiębiorstw – odwrotna struktura finansowania B+R (74% środki publiczne, 26 środki prywatne) Słabe wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie B+R przez ośrodki naukowo-badawcze Brak systemu sprawnego zabezpieczania własności intelektualnej (brak efektywnego wsparcia - koszt około 130.000 zł; wydłużony okres rozpatrywania przez UPRP: 4-7 lat) Wydatki na badania:PolskaUSA podstawowe38%18% rozwojowe36%61% stosowane26%21% Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysoko Zaawansowanych Technologii

6 6 Niski poziom rozwoju gospodarczego w dziedzinie wysokich technologii – wskaźnik oddziaływania Kraj % eksportu opartego o produkty wysokiej technologii Irlandia40% USA36 % UE 1518% Polska 2% Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysokozaawansowanych Technologii

7 7 Warto to zmienić – ukryty polski potencjał intelektualny Pomimo bardzo niskiego poziomu finansowania: Polska zajmuje 21 miejsce w rankingu najczęściej cytowanych prac w świecie Są wspaniałe przykłady innowacyjnych firm Są bardzo dobrze przygotowani doradcy Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez Zespół Badawczy Integracja Uniwersytetu Szczecińskiego Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysoko Zaawansowanych Technologii

8 8 WSPÓŁPRACA Władza – badacze – biznes – instytucje otoczenia Razem, a nie osobno Założenia programu Wędka Technologiczna Zaangażowanie: - Przedsiębiorców - Uczelni, JBR-ów, innych jednostek naukowo-badawczych - Kapitałodawców: GPW, fundusze VC/PE, banki - Instytucji otoczenia biznesu - Władz samorządowych Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysoko Zaawansowanych Technologii

9 9 Wędka Technologiczna – zaawansowanie prac Sprzyjającą atmosfera i rozwiązania legislacyjne umożliwiające ośrodkom badawczym komercjalizację swoich wynalazków – rozwiązanie niejasności między ustawą o finansach publicznych i ustawą o szkolnictwie wyższym Dokończenie procesu notyfikacji Krajowego Funduszu Kapitałowego w trybie przyśpieszonym przez Komisję Europejską Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Uproszczenie procedur przed UPRP, usunięcie usterek legislacyjnych. Możliwość skuteczniejszego działania sądów w zakresie rozstrzygania sporów ochrony własności przemysłowej. Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysoko Zaawansowanych Technologii

10 10 Wędka Technologiczna – środki budżetowe i UE Przyznane 300 mln zł w budżecie Państwa na rok 2007 Możliwość wspierania funduszu Wędki Technologicznej środkami z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pozwalając na ich kilkukrotne zwiększenie. Możliwość wspierania Wędki Technologicznej środkami przedsiębiorców, funduszami venture capital, giełdy Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysoko Zaawansowanych Technologii

11 11 Założenia programu Wędka Technologiczna Charakterystyka Dotychczasowe programy Proponowany program Cel przeznaczenia środków na B+R Ogólny i bez ścisłego powiązania z komercjalizacją Dla projektów z wysokim prawdopodobieństwem komercjalizacji Sposób zbierania wniosków Napływ wniosków na ogłoszony konkurs Aktywne poszukiwanie liderów i projektów Sposób oceny i selekcji projektów Lista ekspertów komórki administracyjnej na szczeblu centralnym Komisja składająca się z ekspertów: 1 posiad. wdrożony patent 1 lokal. środowiska biznesu 1 lokal. środowiska nauki 1 z rekomendacji rządu Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysoko Zaawansowanych Technologii

12 12 Przewidywane efekty Mierniki200720082009 Liczba nowo-zakładanych spółek typu spin-offs – spółek wysokiej technologii 160230315 Liczba patentów zgłoszonych w trybie PCT na 1 mln mieszkańców 61220 Eksport wyrobów wysoko zaawansowanych technologicznie jako % PKB 2%3,2%4,6% Wzrost udziału w PKB wyrobów wysoko zaawansowanych technologicznie 98%160%144% Wydatki na B+R jako % PKB0,89%1,13%1,59% Roczny przyrost nakładów sektora prywatnego na działalność B+R (w mld zł) 0,50,60,7 Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysoko Zaawansowanych Technologii

13 13 Projekt Call for leaders Zgłoszono ponad 700 projektów z 30 dziedzin (6 tygodni) Łączna wartość potrzebnych nakładów: 3,2 mld zł Nakłady z WT: 2,1 mld zł Łączny poziom dochodowości około 700 projektów wynosi 19,1 mld PLN BadaniaPrototypWeryfikacjaPatentWdrożenie 27%21%8%2%42% Zapotrzebowanie na środki WT wg fazy projektu innowacyjnego: Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysoko Zaawansowanych Technologii

14 14 DziedzinaIlość projektów IT106 Chemia70 Biotechnologia51 Ochrona Środowiska48 Energetyka46 Inżynieria Materiałowa45 Technologia Żywności35 Medycyna34 Elektronika31 Farmacja30 Mechanika23 Technologia Produkcji18 BHP14 Nanotechnologia14 Transport14 Rolnictwo13 Budownictwo11 Budownictwo Okrętowe10 Pozostałe109 Razem722

15 15 Strona internetowa www.budzetzadaniowy.gov.pl www.integracja.szczecin.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Międzyresortowe podejście do wdrażania i komercjalizacji polskiego know-how Polska: od losing ground country do high performance country Wędka Technologiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google