Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów."— Zapis prezentacji:

1 „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia”. (Dz2,42-47)

2 „Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i przybyli do Tesaloniki, gdzie Żydzie mieli synagogę. Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: "Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem". Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i Sylasa. Wtedy zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali tłumne zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem.” (Dz17, 1-5)

3 KKK 75 "Chrystus Pan, w którym całe Objawienie Boga najwyższego znajduje swe dopełnienie, polecił Apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary Boże"

4 „Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i przybyli do Tesaloniki, gdzie Żydzie mieli synagogę. Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: "Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem". Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i Sylasa. Wtedy zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali tłumne zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem.” (Dz17, 1-5) KKK 75 "Chrystus Pan, w którym całe Objawienie Boga najwyższego znajduje swe dopełnienie, polecił Apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary Boże"

5 Święty Łukasz, Ewangelista

6 Św. Paweł Apostoł

7 Św. Piotr Apostoł

8 "Zesłanie Ducha Świętego" (Dzieje Apostolskie 2:2-3)

9 "Apostołowie głoszą ewangelię" (Dzieje Apostolskie 2:32-33)

10 "Święty Piotr i święty Jan przy Pięknej Bramie" (Dzieje Apostolskie 3:6-7)

11 "Śmierć Ananiasza" (Dzieje Apostolskie 5:4-5)

12 "Męczeństwo świętego Szczepana" (Dzieje Apostolskie 7:59-60)

13 Ukamienowanie św. Szczepana (Dz7,54-60)

14 "Nawrócenie Szawła" (Dzieje Apostolskie 9:3-5)

15 "Święty Paweł w domu Korneliusza" (Dzieje Apostolskie 10:28)

16 "Uwolnienie świętego Pawła z więzienia" (Dzieje Apostolskie 12:7-8)

17 "Święty Paweł w Efezie" (Dzieje Apostolskie 19:19)

18 "Święty Paweł uratowany przed tłumem" (Dzieje Apostolskie 21:34-35)

19 "Święty Paweł - rozbitek" (Dzieje Apostolskie 27:43-44)


Pobierz ppt "„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google