Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teresa Grąziewicz - Jóźwik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teresa Grąziewicz - Jóźwik"— Zapis prezentacji:

1 Teresa Grąziewicz - Jóźwik
„UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE KLUCZEM DO SUKCESU” Teresa Grąziewicz - Jóźwik

2 DZIECKO ZDOLNE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM
Dziecko zdolne charakteryzuje wysoki poziom zdolności ogólnych i kierunkowych. Jaki to ma wpływ na jego funkcjonowanie w środowisku? - wiedza szkolna i pozaszkolna, - różnorodność zainteresowań i zdolności, - szybkie rozumienie, zapamiętywanie, - szybkie wykonywanie zadań, - sprawność językowa, - ciekawość i dociekliwość, - podzielność uwagi, - dostrzeganie związków przyczynowo skutkowych, - aktywność intelektualna,

3 Zdolności twórcze – co z tego wynika:
- wyobraźnia, - umiejętność dokonywania odległych skojarzeń, - widzenie inaczej, - nowe sposoby rozwiązywania zadań, - potrzeba rozwiązywania problemów, - poczucie humoru,

4 R Covey, „ ....tak bardzo zajęci jesteśmy budową, którą tworzymy,
że zapominamy o fundamentach.” R Covey,

5 Kilka ważnych, często zaniedbywanych potrzeb:
- bliskości, przynależności do grupy, - zrozumienia i bycia zrozumianym, - akceptacji, - szacunku, - bezpieczeństwa, - wyboru, - samorozwoju, - zabawy,

6 Umiejętności społeczne:
- nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z ludźmi, - rozpoznawanie i wyrażanie emocji, - realizowanie swoich potrzeb z poszanowaniem potrzeb innych, - rozwiązywanie konfliktów, - radzenie sobie z presją otoczenia, - odporność na krytykę, - wyrażanie własnych opinii, - wywieranie wpływu,


Pobierz ppt "Teresa Grąziewicz - Jóźwik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google