Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twórczość nie jest: • wielka i odległa • artystyczna czy „śliczna”'

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twórczość nie jest: • wielka i odległa • artystyczna czy „śliczna”'"— Zapis prezentacji:

1 Twórczość nie jest: • wielka i odległa • artystyczna czy „śliczna”'
• zawsze dobra, właściwa czy mile widziana • tylko wyrażaniem siebie • tylko ogólną zdolnością • tylko umiejętnością • przeciwieństwem rozumu i metody • wrodzona

2 Twórczość jest: formą zaawansowanego uczenia się lub rozwiązywania problemów, która jest potrzebna gdy normalne uczenie się nie wystarcza

3 Fazy twórczości: Koncepcja - znajdowanie zalążka projektu
Wylęganie – umożliwienie jego rozwoju Impas – poszukiwanie rozwiązania, wspieranie się rozsądkiem Wyjaśnianie - dostrzeganie czegoś nowego Ewaluacja – sprawdzanie i wybieranie Szczegółowe omówienie - zakończenie

4 Dynamika twórczości

5 Jak twórczość i uczenie się są ze sobą powiązane:
Uczenie się tworzy fundament do twórczości. Uczenie się powoduje wszechstronną „sprawność” Twórczość jest drogą do wszechstronności

6 Umysł otwarty na uczenie się jest :
Prężny, odporny Pomysłowy Powiązany z innymi Refleksyjny

7 Odporność: Absorbcja: wytężona uwaga; Koncentracja: radzenie sobie z zakłóceniami i konkurencyjnymi bodźcami Wytrzymałość: tolerowanie zamieszania i frustracji Cierpliwość

8 Pomysłowość: Jak się uczyć?
Gromadzenie informacji: fakty, wzory, szczegóły i wrażenia Eksperymentowanie: tworzenie „nieładu” Kojarzenie: tworzenie powiązań; znajdowanie porównań Tworzenie wyobrażeń: ćwiczenia mentalne, fantazje Intuicja: słuchanie przeczuć i przypuszczeń Rozumowanie: logika, analiza i dedukcja Wykorzystanie i organizowanie przestrzeni

9 Relacje interpersonalne : Czerpanie z kontaktów z innymi
Określanie swojej przestrzeni Wspólne omawianie pomysłów (wsparcie ze strony innych) Współpracownicy i zespoły Empatia i słuchanie Modele i mistrzowie Krytycy i komentatorzy

10 Planowanie, adaptowanie i przeprowadzanie
Refleksja; Planowanie, adaptowanie i przeprowadzanie Planowanie: bycie metodycznym Ocenianie i powtarzanie Oportunizm i talent do przypadkowych odkryć Samoświadomość: znajomość własnych nawyków i preferencji Przeprowadzanie działań

11 Wyróżniki twórczości (zaawansowany uczący się):
Ciekawość - Aktywność, nie reaktywność Szukanie problemów i ich rozwiązywanie “Uwielbiam wyzwania!' Wytrwałość w dążeniu do celu Optymalizowanie warunków - kontekst, zasoby i ludzie Elastyczność

12 Poruszanie się po przestrzeni twórczości:

13 Odporność - poruszanie się między działaniem celowym (koncentracja) a zabawowym (rozproszenie)
Pomysłowość – poruszanie się między rozsądkiem a wyobraźnią; Relacje interpersonalne– poruszanie się między samotnością a byciem częścią grupy Refleksja – poruszanie się pomiędzy planowaniem a oportunizmem

14 Nauczanie twórczości:
Komentowanie: co dostrzegasz i na co reagujesz Modelowanie: jak przedstawiasz siebie Wyjaśnianie: skupianie się na Twórczym Umyśle

15 Komentowanie: Język, którego używasz: ‘uczenie się', a nie ‘praca'
‘jak' , “co” „zaangażowanie” „sukces”, „zdolność” „mogłoby być” jak również „jest”

16 Aranżowanie, reżyserowanie:
Prezentowanie wytworów Wizualizowanie Zachęcanie do marzeń Organizowanie przestrzeni, różnorodny podział na grupy Burza mózgów

17 Modelowanie: Masz prawo do niewiedzy Myśl i ucz się głośno
Pokazuj swoją pracę Ucz się nowych rzeczy!

18 Wyjaśnianie: Mów o twórczym umyśle Nie traktuj twórczości z rezerwą
Spraw aby uczniowie mówili o twórczości Poznaj ich pasje Nauczaj technik twórczości

19 Podsumowując: Pamiętaj, że twórczość nie jest tylko aktywnością, jest stanem umysłu Nie zdarza się w specjalnych miejscach i czasach Nie tylko przedmioty artystyczne i sztuka są miejscem twórczości; przedmioty ścisłe i matematyka również Twórczość nie jest luksusem, jest dla każdego Nauczanie twórczości jest podstawową funkcją edukacji XXI wieku


Pobierz ppt "Twórczość nie jest: • wielka i odległa • artystyczna czy „śliczna”'"

Podobne prezentacje


Reklamy Google