Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM"— Zapis prezentacji:

1 PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

2 Wyróżniono pięć rodzajów uzdolnień: Słowne Matematyczne Techniczne
Początki badań nad zdolnościami, datują się na drugą połowę XIX wieku Charles Burt. Wyróżniono pięć rodzajów uzdolnień: Słowne Matematyczne Techniczne Artystyczne Twórcze

3 Powstało wiele modelowych koncepcji i teorii podejmujących próbę wyjaśnienia fenomenu zdolności oraz określenia dodatnich i ujemnych czynników wpływających na ich rozwój. Oto dwa przykłady:

4 Trójpierścieniowy model zdolności J.S.Renzulliego,

5 Drugi model (F.Mőnksa) wyraźnie uwzględnia dodatkowo warunki zewnętrzne, które determinują rozwój w takich kręgach środowiskowych jak rodzina, szkoła i grupa rówieśnicza.

6 Typy inteligencji lingwistyczna matematyczno-logiczna
wizualno-przestrzenna muzyczna interpersonalna kinestetyczna

7 Lingwistyczna- umiejętność posługiwania się językiem, wrażliwość na słowa, na modulację głosu, wiersze, rymowanki.

8 Matematyczno-logiczna – rozwiązywanie problemów w sposób niewerbalny, myślenie abstrakcyjne: ten typ inteligencji może być wykorzystywany na wszystkich przedmiotach szkolnych

9 Wizualno-przestrzenna – myślenie obrazowe, umiejętne korzystanie z map, diagramów i tabel, wykorzystanie ruchu, można ten typ inteligencji pobudzać stosując wizualne pomoce dydaktyczne: diagramy, tablice.

10 Muzyczna – poczucie rytmu, uczniowie z tym typem inteligencji lubią rapowanie, rymowanki, nauka przy muzyce.

11 Interpersonalna – łatwy kontakt z innymi ludźmi, dobra komunikacja, uczniowie z tym typem lubią pracę w parach lub małych grupach

12 Intrapersonalna – wysoki poziom wiedzy o samym sobie, silne poczucie wartości, automotywacja

13 Kinestetyczna – uzdolnienia manualne, duże znaczenie zmysłu dotyku, uczniowie ze zdolnościami kinestetycznymi lubią ćwiczyć z podziałem na role, wycieczki, zajęcia w terenie.

14 Uczeń zdolny charakteryzuje się określonymi cechami pozytywnymi
Uczeń zdolny charakteryzuje się określonymi cechami pozytywnymi. Należą do nich: ponadprzeciętny intelekt; szybkie zapamiętywanie, prawidłowe kojarzenie i rozumowanie; dociekliwość, duża liczba pytań; szeroki wachlarz zainteresowań, dużo wiadomości pozaszkolnych; umiejętność skupienia uwagi przez dłuższy czas; bogata wyobraźnia, oryginalne pomysły; potrzeba ukazania swoich myśli, wrażeń, emocji; niezależna postawa, obrona swoich myśli.

15 Uczniowi zdolnemu nie brakuje jednak skłonności do przejawiania cech negatywnych takich jak:
uczeń taki bywa często kłopotliwy; trudności w przystosowaniu się do grupy ( chęć ciągłego imponowania, dominacji, postawa egocentryczna ); zarozumiałość, okazywanie lekceważenia rówieśnikom i nauczycielom; egocentryzm, koncentracja na sobie; trudności w przechodzeniu od wiadomości do umiejętności, demonstrowanie wiedzy encyklopedycznej; chwiejność emocjonalna, nieśmiałość lub nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne bądź lękowe.

16 Formy pracy z uczniem zdolnym
Krótkie kilkuminutowe rozmowy nauczyciela z uczniem zdolnym, zwykle komentujące w sposób bieżący materiał lub kończące się sformułowaniem problemu, apotem rozwiązaniem go Zadawanie dodatkowych zadań podczas pracy klasowej i prac domowych Przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury Korygowanie błędów kolegów Prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji Zachęcanie do czytania fachowej literatury Zwiększanie wymagań co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi Stworzenie okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych Praca w grupach, w których uczniowie zdolni pełnią rolę liderów Kształcenie wielopoziomowe, czyli różnicowanie poziomu trudności na każdej jednostce lekcyjnej


Pobierz ppt "PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google