Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup."— Zapis prezentacji:

1 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Prosument - Cel Efekt ekologiczny: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji oze do produkcji ciepła lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Zwiększenie produkcji energii - 360 000 MWh/rok Ograniczenie emisji CO 2 - 165 000 Mg/rok Wskaźniki realizacji

3 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Parametry programu Okres wdrażania: 2014 – 2020 (umowy do 2018 r.) Budżet : 600 mln zł: 150 mln zł – dotacje 450 mln zł – niskooprocentowane pożyczki / kredyty

4 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Odbiorcy pomocy CzęśćWniosek składaWniosek przyjmuje Odbiorca pomocy 4a)JSTNFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa 4b) Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa Bank 4c)WFOŚiGWNFOŚiGW

5 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rodzaje przedsięwzięć produkcja energii elektrycznej produkcja ciepła i energii elektrycznej budynki istniejące budynki nowe potrzeby mieszkaniowe beneficjenta (> 50% powierzchni budynku) mikroinstalacje małe instalacje

6 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rodzaje przedsięwzięć cd. Ź ródło energii cieplnej do 300 kWt źródła ciepła opalane biomasą pompy ciepła kolektory słoneczne Źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWe systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja Instalacje hybrydowe

7 w w w. n f o s i g w. g o v. p l przedsięwzięcie nie zakończone przed złożeniem wniosku jeden budynek – jedno dofinansowanie pomoc de minimis nabór w trybie ciągłym – początek: kwiecień 2014 wyłączenie innych środków publicznych Warunki dofinansowania

8 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Transza pilotażowa 2014-2015: 100 mln zł, Dofinansowanie do100 % kosztów kwalifikowanych: Dotacja: 20% - biomasa, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% - fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja (od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%) Pożyczka: Minimalna kwota 1 000 tys. zł Oprocentowanie 1% Okres udzielenia 15 lat Okres karencji 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia 24 m-ce Forma dofinansowania - JST

9 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Maksymalny koszt I. Maksymalny koszt kwalifikowany dla budynku: dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni) a) jedno źródło OZE100 tys. zł b) kilka źródeł OZE150 tys. zł dla Spółdzielni/Wspólnot mieszkaniowych (+ mikrobiogazownie) a) jedno źródło OZE300 tys. zł b) kilka źródeł OZE450 tys. zł II. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji

10 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Warunki techniczne 1.Projektowanie instalacji uprawnienia projektanta obliczenie uzysku energii 2.Dobór urządzeń wysoka jakość instalowanych urządzeń (normy, certyfikaty) zakres kosztów kwalifikowanych instalacja liczników energii gwarancja producenta urządzeń – 5 lat 3.Montaż instalacji uprawnienia instalatora pisemna umowa z wykonawcą – gwarancja uzysków rękojmia wykonawcy - 3 lata

11 w w w. n f o s i g w. g o v. p l 1.Wstępne umowy z właścicielami / zarządcami budynków wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych określenie w umowie warunków realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości, eksploatacji inwestycji oraz kontroli 2.Wniosek o dofinansowanie oszacowanie zakresu zamówienia (rodzaje instalacji, moc) oraz kosztu kwalifikowanego minimum 1 mln zł. kosztów kwalifikowanych za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie dwa wnioski łącznie: o pożyczkę i o dotację załączniki: oświadczenie o zawarciu wstępnych umów, arkusz Lista budynków Samorządy - procedura

12 w w w. n f o s i g w. g o v. p l 3.Umowa dofinansowania po ocenie wniosku i negocjacjach warunków wg wzoru NF 4.Umowa ostateczna z właścicielami / zarządcami budynków 5.Przetarg na projekt i wykonawstwo wymagania dla instalacji z programu jeden lub kilku wykonawców 5.Realizacja przedsięwzięcia wypłaty pożyczki i dotacji w transzach na podstawie faktur Samorządy – procedura cd.

13 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup."

Podobne prezentacje


Reklamy Google